Home > Publicaties > Toolkit digitale marketing voor winkelgebieden: aan de slag!

toolkit digital marketing

Toolkit digitale marketing voor winkelgebieden: aan de slag!

21 september 2018 | Blog
Anne Risselada

Hoe kunnen winkelgebieden succesvol digitale marketingactiviteiten inzetten? Onze praktische toolkit digitale marketing voor winkelgebieden neemt winkelstraatmanagers stap voor stap aan de hand mee.

Download de toolkit hier!

Waarom een toolkit digitale marketing voor winkelgebieden?

We winkelen met z’n allen steeds meer online. Voor winkelgebieden is de online verkoop een bedreiging, want wat online wordt uitgegeven wordt immers niet meer in de fysieke winkel besteed. Aan de andere kant biedt online ook mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te verhogen, bijvoorbeeld via online marketingkanalen en digitale marketingactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een website van het winkelgebied, een app, een Facebookpagina of een digitale cadeau- of spaarkaart van het winkelgebied.

Maar welke (marketing)acties moet een winkelgebied ondernemen om de aantrekkelijkheid te verhogen en meer bezoekers te trekken? Hoe zet je het winkelgebied online op de kaart? En wat leveren de marketinginspanningen eigenlijk op? Allemaal vragen waar menig winkeliersvereniging, BIZ of centrummanager mee worstelt en waar we in het onderzoek Collectief Online een antwoord op zochten.

Winkelstraatmanagers aan de slag met toolkit digitale marketing?

Om te helpen met het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie hebben we een praktische toolkit ontwikkeld waar winkelgebieden zelf mee aan de slag kunnen. Deze toolkit biedt een plan van aanpak voor collectieve marketing met bijbehorend instrumentarium en tools. De toolkit bestaat uit vijf belangrijke stappen die je moet zetten om te komen tot succesvolle collectieve marketing:

  1. samenwerking en organisatie;
  2. doelgroep bepalen aan de hand van onderzoek;
  3. communicatiekanalen bepalen en relevante content maken;
  4. activiteiten organiseren die passen bij de doelgroep;
  5. evalueren en koersbepalen.

Wat kan ik allemaal uit de toolkit digitale marketing halen?

Bij elke stap horen een aantal tools, zoals checklists en evaluatietestjes, die helpen om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste situatie. Denk bijvoorbeeld aan een checklist met mogelijke doelstellingen van het collectief en welke stakeholders daarvoor van belang zijn. Of een checklist met mogelijke organisatiestructuren om een duurzame samenwerking op te zetten. Op het gebied van online marketing bevat de toolkit onder andere een overzicht van de verschillende tools om het gedrag van de consument op online kanalen te monitoren, een stappenplan om effectief gebruik te maken van Google Analytics, praktische tips om zoekmachine optimalisatie toe te passen en een checklist om de eigen website te beoordelen.

Wat levert het op?

Centrummanagers en collectieven kunnen de stappen in de Toolkit doorlopen en de checklists en evaluatietestjes doen. Zo helpt de evaluatietest ‘online kanalen en content’ je bijvoorbeeld te beoordelen in hoeverre de online kanalen en content van jouw winkelgebied op een effectieve manier worden ingezet en op welke manieren dit verbeterd kan worden. De toolkit digitale marketing geeft ook succesvolle voorbeelden ter inspiratie. Lees bijvoorbeeld het overzicht van winkelgebieden die succesvol zijn met hun website en facebookpagina of bekijk de checklist om je eigen website te beoordelen en te kijken op welke manieren de website verbeterd kan worden.

Ga aan de slag!

De toolkit biedt veel hulpmiddelen die je kunnen helpen met het opzetten van een digitale marketingstrategie. Daarnaast zijn er in het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam verschillende experts werkzaam op het gebied van toekomstbestendige winkelgebieden en digitale marketing. Samen met winkelgebied-experts van Platform de Nieuwe Winkelstraat staan we gemeenten, ondernemers en centrummanagers graag bij om hun digitale marketingstrategie effectiever in te zetten. Interesse? Neem contact met ons op!

Download de toolkit hier!

Lees hier meer over het onderzoek Collectief online.

Anne Risselada
Dr. Anne Risselada (1984) is economisch geograaf met expertise op het gebied van detailhandel, bedrijfslocatiekeuze en stedelijke ontwikkeling. Binnen het lectoraat 'Digital Commerce van de HvA' ligt haar onderzoekfocus bij toekomstbestendige binnenstedelijke winkelgebieden, collectieve online marketing strategieën voor winkelgebieden en de ruimtelijke gevolgen van online winkelen. Anne studeerde Sociologie en Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In het proefschrift 'Housing the Mobile Entrepreneur' zet zij uiteen hoe vastgoedkenmerken, buurtfactoren en privé-overwegingen van invloed zijn op het locatiegedrag van ondernemers in stedelijke woonwijken. Na haar promotieonderzoek is ze als adviseur bij Bureau Stedelijke Planning nauw betrokken geweest bij vraagstukken rondom detailhandel en was verantwoordelijk voor het opstellen van brancherings- en detailhandelsvisies, vestigingsplaats-onderzoeken, distributieve onderbouwingen en effectenstudies.
HULP BIJ ONDERZOEK Je kunt bij Anne terecht voor vragen over SPSS, excel, Alteryx, databewerking en overige vragen over het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
TOOLS Anne kan helpen bij vragen over: SPSS | MAXQDA | R | Alteryx | Qualtrics

Reacties

Geef een reactie op deze publicatie

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
Winkelwagen0
There are no products in the cart!
0
X