Home > Publicaties > De winkelstraat als wereld

De winkelstraat als wereld

30 mei 2022 | Rapportage
Iris Hagemans

De winkelstraat als wereld: samenwerken aan een toekomstbestendig evenwicht van Amsterdamse consumptieruimten. Dit rapport geeft een overzicht van inzichten opgedaan gedurende het vierjarige onderzoeksproject Toekomstbestendig Evenwicht: Balanceren tussen divergende belangen. De hoofdvraag van het project is: Welke interventies, processen en structuren faciliteren urban commoning, om te komen tot een meer gebalanceerde ontwikkeling van stedelijke consumptieruimten?

Het rapport bestaat uit twee delen.

Deel 1 legt de basis en gaat in op de aanleiding en contextuele achtergrond van het onderzoeksproject; we introduceren de historische analyse van Amsterdamse consumptieruimten; leggen de commons logica uit die aan het project ten grondslag ligt; en introduceren vier studies. Deze studies leidden tot een vijftal observaties over hoe het proces van urban commoning voor stedelijke consumptieruimten tot stand komt. Deze vijf observaties vormen de rode draad in onze analyses.

Deel 2 bouwt hierop voort door middel van een aangescherpt analysemodel Urban Commons met bijbehorende vragen. Deze vragen passen we toe op nog twee studies. Aan de hand van dit model duiden we het proces van samensturing of collaborative governance rondom een urban commons en leggen we knelpunten en/of mogelijkheden in bestaande arrangementen bloot. Hierbij geven we tevens de vijf observaties uit deel 1 een plek in de analyse. Door deze twee perspectieven te combineren tonen we het denken analyseproces dat ons tot onze conclusies heeft geleid. Tot slot geven we antwoord op de hoofdvraag, aan de hand van drie conclusies, met implicaties voor praktijk en voor vervolgonderzoek.

Download het rapport
Iris Hagemans
Iris Hagemans werkt sinds maart 2018 als onderzoeker bij het lectoraat Digital Commerce & Emerging Technologies for Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze promoveert op het onderzoeksproject Toekomstbestendig evenwicht - Balanceren tussen divergerende belangen over winkelgebieden in Amsterdam. Binnen dit project onderzoekt Iris de effecten van toerisme op winkelgebieden. Aan de hand van data onderzoekt ze in welke mate en op welke manieren winkelgebieden in Amsterdam sinds 2005 veranderd zijn als gevolg van toenemend toerisme. Met behulp van kwalitatief onderzoek kijkt ze bovendien naar de factoren die er voor zorgen dat ondernemers zich aan toenemend toerisme aanpassen. Ten slotte draagt ze bij aan de ambitieuze doelstelling van het project ‘Toekomstbestendig evenwicht’ om een beter gebalanceerd winkellandschap te bevorderen door samen te werken met de lokale betrokkenen. HULP BIJ ONDERZOEK Je kunt bij Iris terecht voor vragen over SPSS, R, excel, Qualtrics, databewerking en overige vragen over het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. TOOLS Iris kan helpen bij vragen over: SPSS | R | Excel | Qualtrics

Reacties

Geef een reactie op deze publicatie

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
Winkelwagen
There are no products in the cart!
0
X