Effecten hologramtechnologie in de winkel

Posted on: april 11th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Jeroen Kastermans heeft namens het Store Innovation Lab (een onderdeel van het Centre for Market Insights) het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar hologramtechnologie in de retailsector. Voor zijn onderzoeksscriptie is hij geslaagd met een 9! Download  hier het hele rapport. 

Bij het Centre for Market Insights geven we studenten van de opleiding Commerciële Economie ieder half jaar de kans een onderzoeksscriptie bij ons uit te voeren. De studenten leren onder begeleiding van ervaren vaak gepromoveerde onderzoekers, de fijne kneepjes van wetenschappelijk marktonderzoek. Dit zijn over het algemeen studenten met ambities om door te studeren, waardoor ze hun nieuwe onderzoek skills direct kunnen toepassen in hun (universitaire) vervolgopleiding. Deze onderzoeken leveren belangrijke inzichten op voor de retailsector en aanverwante sectoren.

Aanleiding onderzoek
Uit de literatuur bleek dat AR-gebaseerde technologieën (in de breedste zin van het woord) in de retail een directe positieve invloed hebben op de winkelervaring en een relatie hebben tot de aankoopintentie van de consument. Over de vraag of juist specifiek de hologramtechnologie effect heeft op de aankoopintentie, was nog niet veel bekend. Een mooie kans voor Jeroen om dit te onderzoeken. Het doel van het onderzoek was om retailers kennis en inzicht te geven over de effecten en eigenschappen van hologrammen. Dat is gelukt! De onderzoeksvraag was: ‘In welke mate heeft hologramtechnologie effect op de purchase intention van de consument binnen de retailbranche?’.

Resultaten en aanbevelingen
Met een holografische weergave van een (Nike) sneaker zijn 125 respondenten ondervraagd over de gebruikservaring en interactie van het hologram. Aan de hand van een conceptueel model is de data die hieruit kwam uitvoerig geanalyseerd. Wat blijkt? Hologramtechnologie heeft inderdaad een significant effect op de aankoopintentie, doordat het producten tastbaar maakt. Aan de hand van dit onderzoek heeft Jeroen een aantal aanbevelingen gedaan voor de retailbranche over het inzetten van hologramtechnologie. Je leest alle aanbevelingen zijn onderzoeksscriptie.

Download de onderzoeksscriptie ‘De effecten van hologramtechnologie binnen de retail’.


Technologie in de winkel, meer weten?
Mocht je meer willen weten over de meerwaarde van technologie in de fysieke winkel, lees dan onze bluepaper waar het Centre for Market Insights samen met ShoppingTomorrow expertgroep Innovative Retail Technology een case-study heeft gedaan en een model heeft ontwikkeld dat inzicht verschaft in de rol van diverse technologie tijdens het verkoopproces van de retailer: het Store Sales Cycle Model. Ook kan je het boekje ‘Technologie redt de winkel’ downloaden, waar wij alle resultaten van de (wetenschappelijke) onderzoeken van het Store Innovation Lab hebben gebundeld in één boek.

De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail

Posted on: maart 27th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Er is bij retailers een duidelijke behoefte om meer kennis op te doen over de concrete mogelijkheden die innovatieve technologieën, zoals mobile loyalty apps, interactieve schermen of AR/VR applicaties hen kan bieden. Met het rapport ‘De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail’ dat vandaag wordt gelanceerd op het Retailagenda innovatiefestival in Roosendaal, wordt aan deze behoefte voldaan. Het is een product van Shoppingtomorrow expertgroep Innovative Retail Technology, die met dit document retailers wil inspireren en sturingsinformatie wil geven om weloverwogen keuzes te maken over de inzet van innovatieve technologie voor hun winkel.

In de eerste ShoppingTomorrow bluepaper werd het door de expertgroep ontwikkelde Store Sales Cycle Model geïntroduceerd. Dit model verschaft inzicht in de rol van diverse technologie tijdens het verkoopproces van de retailer. Het model biedt retailers en technologiepartijen een raamwerk om de inzet van technologie in kaart te brengen en te bediscussiëren. Centraal in het model staat het bedienen van de klant (customer), met daar omheen de fasen van het verkoopproces.

In dit tweede rapport wordt aan de hand van 12 concrete praktijkcases, die betrekking hebben op de verschillende fasen van het verkoopproces, bepaald wat de inzet van diverse soorten technologie de retailer concreet oplevert. Het resultaat is een rapport vol inspiratie & kennis, maar ook concrete handvatten voor retailers om gedegen keuzes te maken.

>>>>> Download het rapport hier! <<<<<<

Samen investeren in succesvolle winkelgebieden

Posted on: september 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Vandaag op het Retailagenda Zomercongres is de nieuwe publicatie: ‘Samenwerken aan succesvolle winkelgebieden’ gepresenteerd. Dit is een samenvatting met de lessons learned uit het onderzoek van expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow. Download hier de publicatie van de Retailagenda en hieronder meer informatie over het onderzoek!

Introductie
Veel gemeenten werken met winkeliers, vastgoedontwikkelaars en beleggers aan een gezamenlijke lokale aanpak om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn nu dan ook collectieven actief die via (marketing)interventies de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied willen verhogen. Ook in omringende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland, is sprake van een
vergelijkbaar urgentiebesef, gepaard aan collectieve interventies om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van stadscentra te verbeteren.

Maar welke interventies hebben (op lange termijn) de meeste toegevoegde waarde voor (de stakeholders van) de binnenstad? Dat is een vraag waarop veel collectieven in binnen-en buitenland een antwoord zoeken. De expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow wil collectieven in binnensteden helpen deze vraag te beantwoorden. De groep heeft onderzoek verricht naar zowel nationale als internationale best (en worst) practices van interventies. De beschrijvingen van de cases zijn te vinden in de bluepaper Future retail city center.

Aan dit onderzoek hebben, onder regie van de Hogeschool van Amsterdam en INretail, dertig
experts uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt. Het onderzoek is mede mogelijk
gemaakt door ClickNL, INretail, de Kamer van Koophandel, de Retailagenda, Platform de Nieuwe
Winkelstraat en de Hogeschool van Amsterdam.

Handboek Het Verbonden Winkelgebied

Posted on: april 17th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Handboek Het Verbonden Winkelgebied is een publicatie van ons afgeronde onderzoek ‘Collectief Online’. Een onderzoek naar de effectiviteit van collectieve marketing voor winkelgebieden. Ondernemers, gemeentes en andere stakeholders werken steeds vaker collectief samen om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. De marketing van het winkelgebied is daarbij een belangrijk thema, waarbij online een steeds prominentere rol gaat spelen binnen de totale strategie. In de praktijk zijn maar weinig van deze collectieven echt succesvol in de digitale marketing van hun winkelgebied. Naar aanleiding hiervan is ‘Handboek Het Verbonden Winkelgebied’ gepubliceerd.

Aanleiding handboek Verbonden Winkelgebied

Met het handboek Verbonden Winkelgebied willen we collectieven, centrummanagers, ondernemers en andere partijen helpen met het opzetten van een duurzame digitale marketingstrategie van hun winkelgebied en om deze effectief in te zetten. Dit handboek geeft praktische handvatten voor het ontwikkelen van effectieve online kanalen en digitale marketingactiviteiten en dient als aanvulling op een algemene collectieve marketingstrategie.

Na het lezen van dit handboek kunt u:

  • Een effectieve en onderbouwde collectieve marketingstrategie ontwikkelen.
  • Marketingkanalen en -activiteiten kiezen die meerwaarde hebben in de ogen van consumenten.
  • Het collectief zo laten functioneren dat het de effectiviteit van de marketing van het winkelgebied vergroot.
  • Inspiratie opdoen aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

 

Download het Handboek Verbonden Winkelgebied hier! 

De kracht van collectieve marketing voor winkelgebieden

Posted on: december 2nd, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Deze uitgave bevat de eerste resultaten van het tweejarig onderzoeksproject ‘Collectief Online’, over hoe online marketingactiviteiten het fysieke winkelgebied kunnen versterken. Een uitgave ter gelegenheid van het Seminar ‘De Kracht van Collectieve Marketing voor Winkelgebieden’ op 8  juni 2016. Dit is een uitgave van de Hogeschool van Amsterdam. Dit project is inmiddels afgerond en heeft interessante resultaten opgeleverd, waaronder het Handboek Verbonden Winkelgebied. 

Voor de volledige resultaten, het terugkijken van het seminar of meer informatie over dit onderzoek kijk je op: www.collectiefonline.com 

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X