Samen investeren in succesvolle winkelgebieden

Posted on: september 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Vandaag op het Retailagenda Zomercongres is de nieuwe publicatie: ‘Samenwerken aan succesvolle winkelgebieden’ gepresenteerd. Dit is een samenvatting met de lessons learned uit het onderzoek van expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow. Download hier de publicatie van de Retailagenda en hieronder meer informatie over het onderzoek!

Introductie
Veel gemeenten werken met winkeliers, vastgoedontwikkelaars en beleggers aan een gezamenlijke lokale aanpak om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn nu dan ook collectieven actief die via (marketing)interventies de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied willen verhogen. Ook in omringende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland, is sprake van een
vergelijkbaar urgentiebesef, gepaard aan collectieve interventies om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van stadscentra te verbeteren.

Maar welke interventies hebben (op lange termijn) de meeste toegevoegde waarde voor (de stakeholders van) de binnenstad? Dat is een vraag waarop veel collectieven in binnen-en buitenland een antwoord zoeken. De expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow wil collectieven in binnensteden helpen deze vraag te beantwoorden. De groep heeft onderzoek verricht naar zowel nationale als internationale best (en worst) practices van interventies. De beschrijvingen van de cases zijn te vinden in de bluepaper Future retail city center.

Aan dit onderzoek hebben, onder regie van de Hogeschool van Amsterdam en INretail, dertig
experts uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt. Het onderzoek is mede mogelijk
gemaakt door ClickNL, INretail, de Kamer van Koophandel, de Retailagenda, Platform de Nieuwe
Winkelstraat en de Hogeschool van Amsterdam.

Infographic: inzet marketingactiviteiten collectieven

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Naast het gebruik van online kanalen, ondernemen collectieven ook andere marketingactiviteiten om meer bezoekers te trekken. Welke zijn dat en waarom?
Bekijk de infographic hier! 

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Infographic: stel klantbehoefte centraal!

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Sluit het marketingaanbod van de partijen die samenwerken in winkelgebieden wel aan op de doelgroep? In hoeverre verschillen de wensen en behoeften tussen de doelgroepen? Bekijk de infographic hier! 

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Infographic: inzet website & facebook collectieven

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Collectieven maken vaak gebruik van online kanalen voor de marketing van het winkelgebied. Maar hoe realiseer je meer interactie met je doelgroep?
Bekijk de infographic hier! 

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Behoefteonderzoek klantenkaart binnenstad Arnhem

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Ondernemerscollectieven in winkelgebieden proberen oplossingen te vinden voor het wegblijven van consumenten in hun winkelgebied. Bijvoorbeeld door het invoeren van een gezamenlijke klantenkaart, om zo consumenten meer te betrekken bij het winkelgebied. In Arnhem centrum werd gekeken naar de mogelijkheden voor de introductie van een centrumbrede klantenkaart door het uitvoeren van een behoefteonderzoek.

De vraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is als volgt:

  • Is er bij ondernemers en consumenten in centrum Arnhem behoefte aan een gezamenlijke klantenkaart?
  • Hoe dient de invulling van de klantenkaart in centrum Arnhem eruit te zien, zodat optimale adoptie door consument en ondernemer plaatsvindt?

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag zijn 122 ondernemers en 227 consumenten uit Arnhem geënquêteerd.

Bekijk de prestentatie met de resultaten hier! 

Bluepaper: Future Retail City Centre

Posted on: april 26th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn lokale stakeholders gezamenlijk actief om meer consumenten te trekken en de verblijfswaarde van het winkelgebied te verhogen. De manier waarop kan nogal variëren, van bijvoorbeeld een ruimtelijke of juridische tot een beleidsmatige of financiële aanpak. Maar iedereen worstelt daarbij met de vraag welke aanpak en plannen daadwerkelijk rendement op leveren op de korte of lange termijn.

De Expertgroep Future Retail City Centre van Shopping Tomorrow heeft dit vraagstuk opgepakt en is een onderzoek gestart. Het resultaat wordt samengevat in deze praktische bluepaper met goede en minder geslaagde praktijkvoorbeelden uit binnen-en buitenland die steden kunnen helpen weloverwogen keuzes te maken uit het brede scala van mogelijkheden.

Download de bluepaper hier! 

Presentatie onderzoeksresultaten “Área Metropolitana do Porto”

Posted on: april 26th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar het ecosysteem voor ondernemers van de “Área Metropolitana do Porto”, oftewel de metropoolregio Porto. Het doel van het onderzoek was om de externe percepties over de regio te achterhalen en op basis van deze bevindingen samen met stakeholders een roadmap te maken om de internationale positie en aantrekkelijkheid voor ondernemers van de metropoolregio te verbeteren. Dit onderzoek bestond uit een social media analyse van start-up en scale-up organisaties uit 5 grote steden in Europa, interviews met lokale stakeholders en een survey onder start-ups and scale-ups. Afgelopen week werden de resultaten gepresenteerd in Porto.

Bekijk hier de presentatie! 

Infographic: Effectieve marketing door klantonderzoek in binnensteden

Posted on: april 25th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken naar het winkelgebied. Maar doen zij wel onderzoek naar de wensen van hun doelgroep en wat levert dit op? Bekijk de infographic hier!

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Handboek Het Verbonden Winkelgebied

Posted on: april 17th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Handboek Het Verbonden Winkelgebied is een publicatie van ons afgeronde onderzoek ‘Collectief Online’. Een onderzoek naar de effectiviteit van collectieve marketing voor winkelgebieden. Ondernemers, gemeentes en andere stakeholders werken steeds vaker collectief samen om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. De marketing van het winkelgebied is daarbij een belangrijk thema, waarbij online een steeds prominentere rol gaat spelen binnen de totale strategie. In de praktijk zijn maar weinig van deze collectieven echt succesvol in de digitale marketing van hun winkelgebied. Naar aanleiding hiervan is ‘Handboek Het Verbonden Winkelgebied’ gepubliceerd.

Aanleiding handboek Verbonden Winkelgebied

Met het handboek Verbonden Winkelgebied willen we collectieven, centrummanagers, ondernemers en andere partijen helpen met het opzetten van een duurzame digitale marketingstrategie van hun winkelgebied en om deze effectief in te zetten. Dit handboek geeft praktische handvatten voor het ontwikkelen van effectieve online kanalen en digitale marketingactiviteiten en dient als aanvulling op een algemene collectieve marketingstrategie.

Na het lezen van dit handboek kunt u:

  • Een effectieve en onderbouwde collectieve marketingstrategie ontwikkelen.
  • Marketingkanalen en -activiteiten kiezen die meerwaarde hebben in de ogen van consumenten.
  • Het collectief zo laten functioneren dat het de effectiviteit van de marketing van het winkelgebied vergroot.
  • Inspiratie opdoen aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

 

Download het Handboek Verbonden Winkelgebied hier! 

Infographic: Samenwerking voor digitale marketing in binnensteden loont!

Posted on: maart 27th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Maar hoe tevreden zijn partijen over deze samenwerking? Hoe creëer je een goede samenwerking? En wat levert een goede samenwerking op? Bekijk de infographic hier!

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Marketing activitities town centre partnerships: from mismatch to perfect fit?

Posted on: oktober 3rd, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe kunnen collectieven hun digitale marketingactiviteiten beter laten aansluiten op de wensen van consumenten? Deze presentatie geeft praktische oplossingen over hoe collectieven hun digitale marketingactiviteiten effectiever kunnen inzetten. Deze oplossingen worden ondersteund door cijfers uit ons onderzoek.

Download de (engelstalige) presentatie hier!

Meer informatie over ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’; een onderzoek naar de effectiviteit van collectieve marketing voor winkelgebieden, vind je hier!

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X