Effecten hologramtechnologie in de winkel

Posted on: april 11th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Jeroen Kastermans heeft namens het Store Innovation Lab (een onderdeel van het Centre for Market Insights) het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar hologramtechnologie in de retailsector. Voor zijn onderzoeksscriptie is hij geslaagd met een 9! Download  hier het hele rapport.

Bij het Centre for Market Insights geven we studenten van de opleiding Commerciële Economie ieder half jaar de kans een onderzoeksscriptie bij ons uit te voeren. De studenten leren onder begeleiding van ervaren vaak gepromoveerde onderzoekers, de fijne kneepjes van wetenschappelijk marktonderzoek. Dit zijn over het algemeen studenten met ambities om door te studeren, waardoor ze hun nieuwe onderzoek skills direct kunnen toepassen in hun (universitaire) vervolgopleiding. Deze onderzoeken leveren belangrijke inzichten op voor de retailsector en aanverwante sectoren.

Aanleiding onderzoek
Uit de literatuur bleek dat AR-gebaseerde technologieën (in de breedste zin van het woord) in de retail een directe positieve invloed hebben op de winkelervaring en een relatie hebben tot de aankoopintentie van de consument. Over de vraag of juist specifiek de hologramtechnologie effect heeft op de aankoopintentie, was nog niet veel bekend. Een mooie kans voor Jeroen om dit te onderzoeken. Het doel van het onderzoek was om retailers kennis en inzicht te geven over de effecten en eigenschappen van hologrammen. Dat is gelukt! De onderzoeksvraag was: ‘In welke mate heeft hologramtechnologie effect op de purchase intention van de consument binnen de retailbranche?’.

Resultaten en aanbevelingen
Met een holografische weergave van een (Nike) sneaker zijn 125 respondenten ondervraagd over de gebruikservaring en interactie van het hologram. Aan de hand van een conceptueel model is de data die hieruit kwam uitvoerig geanalyseerd. Wat blijkt? Hologramtechnologie heeft inderdaad een significant effect op de aankoopintentie, doordat het producten tastbaar maakt. Aan de hand van dit onderzoek heeft Jeroen een aantal aanbevelingen gedaan voor de retailbranche over het inzetten van hologramtechnologie. Je leest alle aanbevelingen zijn onderzoeksscriptie.

Download de onderzoeksscriptie ‘De effecten van hologramtechnologie binnen de retail’.


Technologie in de winkel, meer weten?
Mocht je meer willen weten over de meerwaarde van technologie in de fysieke winkel, lees dan onze bluepaper waar het Centre for Market Insights samen met ShoppingTomorrow expertgroep Innovative Retail Technology een case-study heeft gedaan en een model heeft ontwikkeld dat inzicht verschaft in de rol van diverse technologie tijdens het verkoopproces van de retailer: het Store Sales Cycle Model. Ook kan je het boekje ‘Technologie redt de winkel’ downloaden, waar wij alle resultaten van de (wetenschappelijke) onderzoeken van het Store Innovation Lab hebben gebundeld in één boek.

Technologie redt de winkel?

Posted on: november 27th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

In het boek ‘Technologie redt de winkel?!’ wordt een selectie van het onderzoek besproken dat is uitgevoerd binnen het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam. In het Store Innovation Lab werken retailers, brancheorganisaties en aanbieders van (in-)store technologie, samen met onderzoekers, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Door het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt nieuwe kennis gegenereerd die bijdraagt aan de optimalisering van de fysieke en virtuele winkelbeleving. Het boek “Technologie Redt de Winkel?! Hoe Consumenten Reageren op Nieuwe Technologie in de Winkel” is een bundeling van 15 blogs die de auteurs vanuit het Store Innovation Lab hebben geschreven. Het boek is geschreven door Professoren Jesse Weltevreden en Harry van Vliet en onderzoekers Tibert Verhagen en Anne Moes.

Download het boek Technologie redt de winkel hier!?

Inleiding van Technologie redt de winkel

Technologie speelt een onmiskenbare en steeds groter wordende rol in de retail. Niet langer is de invloed ervan beperkt tot de logistieke processen zoals voorraadbeheer en financiële processen zoals kassabeheersystemen, maar technologie is ook steeds prominenter aanwezig in de directe dienstverlening aan de consument. Bij zaken
als personalisatie, het creëren van klantbeleving en klantloyaliteit is technologie steeds meer zichtbaar aanwezig, zowel online als offline.

Echter, de introductie van nieuwe technologie in de retail gaat langzaam. Redenen hiervoor zijn onder andere: de overdaad aan keuze aan nieuwe technologieën, de soms benodigde grote investeringen, de technologie is niet altijd uitontwikkeld, de onzekerheid over effecten op de werkelijke omzet en een zeker conservatisme bij de retailer (“ik heb dat niet nodig”).

Slimme kassasystemen, gratis wifi en geavanceerde detectiepoortjes hebben de afgelopen jaren hun weg gevonden naar de winkel (hoofdstuk 1) maar interactieve passpiegels, hologrammen en Virtual Reality (VR) zijn nog maar zelden aan te treffen. Dat is niet per definitie een manco; gezonde scepsis van de retailer is gerechtvaardigd want hoe kunnen dergelijke technologieën bijdragen aan het klantbezoek en de omzet? Wat is hype en wat niet? Een aantal jaren geleden zouden beacons de winkels gaan redden van de ondergang, maar de praktijk blijkt weerbarstiger (hoofdstuk 2), met ook een duidelijke stellingname van consumenten over de acceptatie van beacons in het koopproces (hoofdstuk 3).

Met de aanhoudende groei van het online winkelen staan retailers en shopmanagers voor een continue uitdaging om de winkel te innoveren en meer beleving te creëren om online shoppers weer terug te krijgen naar hun winkel. Maar hoe kom je als retailer tot een redelijk onderbouwde keuze in alle opties die je voor de voeten worden geworpen? De hier verzamelde blogs van het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam, die samen online al meer dan 150.000 keer zijn geraadpleegd, pogen in al hun diversiteit retailers een helpende hand te bieden. Door (kleinschalig) onderzoek te doen in de praktijksituatie wordt gekeken welke technologie waarvoor geschikt is en hoe de consument daarop reageert.

Veel van de onderzoeken van het Store Innovation Lab hebben te maken met instore technologieën die erop gericht zijn om de fysieke winkel?relevant te houden en meerwaarde te bieden voor de consument,?zeker ten opzichte van online. Interactieve passpiegels (hoofdstuk?4), interactieve producttafels en hologrammen (hoofdstuk 5) en VR
(hoofdstuk 6) komen aan de orde. Maar ook personal shopping diensten en hoe dat online en offline te implementeren worden besproken (hoofdstuk 7). Een vaak verwaarloosd onderzoeksgebied is de etalage: technologie kan hier een belangrijke rol spelen om van passanten klanten te maken (hoofdstuk 8 en 9).

Maar de consument in de winkel is niet los te zien van de consument online, al is het maar omdat de online shopper meer openstaat voor instore technologieën zoals VR en interactieve etalages (hoofdstuk 10). Maar ook onderzoek naar de presentatie van content is zowel in de winkel als online van belang (hoofdstuk 11 en 12). En de keuze hoe de winkel op de website te presenteren is al van invloed op de indruk die consumenten hebben van de fysieke winkel (hoofdstuk 13).

De verkregen inzichten maken duidelijk dat het nauw luistert en er weinig universele wetmatigheden zijn: de consument is complex. Wel zien we factoren naar voren komen die verschillen verklaren zoals assortiment en ook klantmotivatie. Bovendien is het verstandig om de technologie processen te laten ondersteunen die in het consumentgedrag zijn ingesleten; het aankoopproces is hiervoor een goede richtlijn(hoofdstuk 14). Versterken wat goed is en invullen wat er nog niet is, is daarbij een goede tactiek. Maar uiteindelijk zijn de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden ook aanleiding tot een strategische bezinning over hoe centraal de klant nou werkelijk staat in uw dienstverlening (hoofdstuk 15).

Download het volledig boek Technologie redt de winkel hier!

 


Meer interesse in onderzoek

Samen investeren in succesvolle winkelgebieden

Posted on: september 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Vandaag op het Retailagenda Zomercongres is de nieuwe publicatie: ‘Samenwerken aan succesvolle winkelgebieden’ gepresenteerd. Dit is een samenvatting met de lessons learned uit het onderzoek van expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow. Download hier de publicatie van de Retailagenda en hieronder meer informatie over het onderzoek!

Introductie
Veel gemeenten werken met winkeliers, vastgoedontwikkelaars en beleggers aan een gezamenlijke lokale aanpak om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn nu dan ook collectieven actief die via (marketing)interventies de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied willen verhogen. Ook in omringende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland, is sprake van een
vergelijkbaar urgentiebesef, gepaard aan collectieve interventies om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van stadscentra te verbeteren.

Maar welke interventies hebben (op lange termijn) de meeste toegevoegde waarde voor (de stakeholders van) de binnenstad? Dat is een vraag waarop veel collectieven in binnen-en-buitenland een antwoord zoeken. De expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow wil collectieven in binnensteden helpen deze vraag te beantwoorden. De groep heeft onderzoek verricht naar zowel nationale als internationale best (en worst) practices van interventies. De beschrijvingen van de cases zijn te vinden in de bluepaper Future retail city center.

Aan dit onderzoek hebben, onder regie van de Hogeschool van Amsterdam en INretail, dertig
experts uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt. Het onderzoek is mede mogelijk
gemaakt door ClickNL, INretail, de Kamer van Koophandel, de Retailagenda, Platform de Nieuwe
Winkelstraat en de Hogeschool van Amsterdam.

Infographic: inzet marketingactiviteiten collectieven

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Naast het gebruik van online kanalen, ondernemen collectieven ook andere marketingactiviteiten om meer bezoekers te trekken. Welke zijn dat en waarom?
Bekijk de infographic hier!

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoekof kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Infographic: stel klantbehoefte centraal!

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Sluit het marketingaanbod van de partijen die samenwerken in winkelgebieden wel aan op de doelgroep? In hoeverre verschillen de wensen en behoeften tussen de doelgroepen Bekijk de infographic hier!

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek Collectief Online. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoekof kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Infographic: inzet website & facebook collectieven

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Collectieven maken vaak gebruik van online kanalen voor de marketing van het winkelgebied. Maar hoe realiseer je meer interactie met je doelgroep?
Bekijk de infographic hier!

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Behoefteonderzoek klantenkaart binnenstad Arnhem

Posted on: mei 3rd, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Ondernemerscollectieven in winkelgebieden proberen oplossingen te vinden voor het wegblijven van consumenten in hun winkelgebied. Bijvoorbeeld door het invoeren van een gezamenlijke klantenkaart, om zo consumenten meer te betrekken bij het winkelgebied. In Arnhem centrum werd gekeken naar de mogelijkheden voor de introductie van een centrumbrede klantenkaart door het uitvoeren van een behoefteonderzoek.

De vraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is als volgt:

  • Is er bij ondernemers en consumenten in centrum Arnhem behoefte aan een gezamenlijke klantenkaart?
  • Hoe dient de invulling van de klantenkaart in centrum Arnhem eruit te zien, zodat optimale adoptie door consument en ondernemer plaatsvindt?

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag zijn 122 ondernemers en 227 consumenten uit Arnhem geënquêteerd.

Bekijk de prestentatie met de resultaten hier!

Bluepaper: Future Retail City Centre (EN & NL)

Posted on: april 26th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn lokale stakeholders gezamenlijk actief om meer consumenten te trekken en de verblijfswaarde van het winkelgebied te verhogen. De manier waarop kan nogal variëren, van bijvoorbeeld een ruimtelijke of juridische tot een beleidsmatige of financiële aanpak. Maar iedereen worstelt daarbij met de vraag welke aanpak en plannen daadwerkelijk rendement op leveren op de korte of lange termijn.

De Expertgroep Future Retail City Centre van Shopping Tomorrow heeft dit vraagstuk opgepakt en is een onderzoek gestart. Het resultaat wordt samengevat in deze praktische bluepaper met goede en minder geslaagde praktijkvoorbeelden uit binnen-en buitenland die steden kunnen helpen weloverwogen keuzes te maken uit het brede scala van mogelijkheden.

Vanwege de internationale samenwerking binnen dit project en de grote interesse is er in samenwerking met Gary Warnaby van Institute of Place Management en Shopping Tomorrow deze bluepaper nu naast het Nederlandse bluepaper ook in het Engels te downloaden.

Download de Nederlandse bluepaper hier!
Download de Engelse bluepaper hier!

Presentatie onderzoeksresultaten “Área Metropolitana do Porto”

Posted on: april 26th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar het ecosysteem voor ondernemers van de ‘Área Metropolitana do Porto’, oftewel de metropoolregio Porto. Het doel van het onderzoek was om de externe percepties over de regio te achterhalen en op basis van deze bevindingen samen met stakeholders een roadmap te maken om de internationale positie en aantrekkelijkheid voor ondernemers van de metropoolregio te verbeteren. Dit onderzoek bestond uit een social media analyse van start-up en scale-up organisaties uit 5 grote steden in Europa, interviews met lokale stakeholders en een survey onder start-ups and scale-ups. Afgelopen week werden de resultaten gepresenteerd in Porto.

Bekijk hier de presentatie!

Infographic: Effectieve marketing door klantonderzoek in binnensteden

Posted on: april 25th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken naar het winkelgebied. Maar doen zij wel onderzoek naar de wensen van hun doelgroep en wat levert dit op? Bekijk de infographic hier!

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Handboek Het Verbonden Winkelgebied

Posted on: april 17th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Handboek Het Verbonden Winkelgebied is een publicatie van ons afgeronde onderzoek ‘Collectief Online’. Een onderzoek naar de effectiviteit van collectieve marketing voor winkelgebieden. Ondernemers, gemeentes en andere stakeholders werken steeds vaker collectief samen om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. De marketing van het winkelgebied is daarbij een belangrijk thema, waarbij ‘online’ een steeds prominentere rol gaat spelen binnen de totale strategie. In de praktijk zijn maar weinig van deze collectieven echt succesvol in de digitale marketing van hun winkelgebied. Naar aanleiding hiervan is ‘Handboek Het Verbonden Winkelgebied’ gepubliceerd.

Aanleiding handboek Verbonden Winkelgebied

Met het handboek Verbonden Winkelgebied willen we collectieven, centrummanagers, ondernemers en andere partijen helpen met het opzetten van een duurzame digitale marketingstrategie van hun winkelgebied en om deze effectief in te zetten. Dit handboek geeft?praktische handvatten voor het ontwikkelen van effectieve online kanalen en digitale marketingactiviteiten en dient als aanvulling op een algemene collectieve marketingstrategie.

Na het lezen van dit handboek kunt u:

  • Een effectieve en onderbouwde collectieve marketingstrategie ontwikkelen.
  • Marketingkanalen en -activiteiten kiezen die meerwaarde hebben in de ogen van consumenten.
  • Het collectief zo laten functioneren dat het de effectiviteit van de marketing van het winkelgebied vergroot.
  • Inspiratie opdoen aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

 

Download het Handboek Verbonden Winkelgebied hier!

Infographic: Samenwerking voor digitale marketing in binnensteden loont!

Posted on: maart 27th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Maar hoe tevreden zijn partijen over deze samenwerking? Hoe creëer je een goede samenwerking? En wat levert een goede samenwerking op? Bekijk de infographic hier!

Deze infographic is gemaakt op basis van de resultaten van ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’. In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden.

Lees hier meer over het onderzoek of kijk op www.collectiefonline.com voor de volledige resultaten.

Marketing activitities town centre partnerships: from mismatch to perfect fit?

Posted on: oktober 3rd, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe kunnen collectieven hun digitale marketingactiviteiten beter laten aansluiten op de wensen van consumenten? Deze presentatie geeft praktische oplossingen over hoe collectieven hun digitale marketingactiviteiten effectiever kunnen inzetten. Deze oplossingen worden ondersteund door cijfers uit ons onderzoek.

Download de (engelstalige) presentatie hier!

Meer informatie over ons tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’; een onderzoek naar de effectiviteit van collectieve marketing voor winkelgebieden, vind je hier!

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X