Succesvol innoveren in winkels en winkelgebieden

Posted on: april 1st, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Het Centre for Market Insights heeft een bijdrage geleverd aan het boekje ‘Succesvol Innoveren in winkel en winkelgebieden’ van de Retailagenda. Een praktische en inspirerende publicatie met kennis en lessons learned uit onderzoeken, cases en andere publicaties over innovatie in de retailsector. Download het boekje hier. 

Innovatie in de retail is hard nodig om retailers en winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Maar hoe pak je dit concreet aan? Hoe kun je innovatie stimuleren? Wat kun je leren van anderen? Hoe kun je zelf innoveren en met wie? Hoe ga je om met retailinnovatie in je stad of winkelgebied? En hoe leidt dit tot (landelijke) meerwaarde? Met deze publicatie biedt de Retailagenda een aansprekend spoorboekje aan. Niet alleen voor retailprofessionals, maar
ook voor beleidsmakers, die landelijk en/of lokaal willen werken aan retailinnovatie. Naast de bevindingen uit diverse publicaties, leveren ook verschillende cases input voor deze publicatie.

De retailsector verandert
De vooruitzichten voor de Nederlandse retailsector zijn nog steeds rooskleuriger. De retail profiteert meer en meer van de hoge consumptiegroei. Deze groei heeft vier oorzaken: hogere werkgelegenheid, meer koopkracht, sterke huizenmarkt en positief consumentenvertrouwen. Toch is het economisch herstel niet de redding voor de retailsector. Veranderingen in consumentengedrag, demografie, concurrentie en technologie hebben veel meer
invloed op de sector, dan de golven van de economie. Bovendien zijn ze veel structureler van aard.

Retail Innovatie Agenda

Deze veranderingen zorgen voor een nieuwe uitdaging en vragen om nieuwe businessmodellen en retailconcepten. Verbeteren en optimaliseren van de klantreis staat hierbij centraal. Retailers kunnen zich op die manier voortdurend onderscheiden en relevant blijven voor de consument. Dat vraagt wel om de nodige innovatiekracht van de ondernemers en winkelgebieden. Innovatie is dan geen ‘strategische optie’ meer, maar een absolute voorwaarde om te overleven. Overal buigen kennisinstellingen, retaillabs, de Kamer van Koophandel, brancheorganisaties en marktpartijen zich over vernieuwingen, die de retail en de retailer kunnen versterken. Om de noodzakelijke vernieuwingen in de retailsector te stimuleren, is in 2016 de Retail Innovatie Agenda in het leven geroepen. In korte tijd heeft dat tot de nodige successen geleid: de oprichting van verschillende retaillabs en de integratie van innovatie in de landelijke Retailagenda.

Nieuwe fase
Overal vindt innovatie in de retail plaats: in winkelgebieden, bij retailers en bij lokale overheden. In 2018 is de landelijke Retailagenda een nieuwe fase ingegaan. Met een nog prominentere rol voor retailinnovatie. Kenniscreatie en innovatie vormen de basis voor de sector om toekomstbestendig en aantrekkelijk te blijven.

De Retailagenda en haar partners signaleren de volgende belangrijke innovatievraagstukken:

→ Hoe ben ik als retailer en winkelgebied online beter vindbaar?
→ Hoe weet ik als retailer of winkelgebied beter wat mijn klanten willen?
→ Hoe zien mijn winkel(gebied)concept en businessmodel van de toekomst eruit?
→ Hoe kan ik mijn skills ontwikkelen om als retailer futureproof te zijn?
→ Hoe kan ik met collega-ondernemers en vastgoedeigenaren samen innoveren?
→ Hoe weet ik welke innovaties relevant zijn om toe te passen?
→ Hoe kan ik als stad of winkelgebied retailinnovatie bij ondernemers stimuleren en toepassen?

Deze vragen gaan over de winkel(omgeving) én ondernemerschap. Er zijn al heel wat boeken
vol geschreven over de toekomst van retail. Ook het aantal waardevolle ervaringen op het
gebied van retailinnovatie groeit. Verder vinden allerlei experimenten plaats op individueel en
collectief niveau. Er komen ook steeds meer retailinnovatielabs bij en is er een Retail Innovation
Platform in het leven geroepen. Hierin werken verschillende hogescholen en universiteiten
samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van retailinnovatie.

Download de publicatie ‘Succesvol innoveren in winkels en winkelgebieden’ hier. 

De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail

Posted on: maart 27th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Er is bij retailers een duidelijke behoefte om meer kennis op te doen over de concrete mogelijkheden die innovatieve technologieën, zoals mobile loyalty apps, interactieve schermen of AR/VR applicaties hen kan bieden. Met het rapport ‘De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail’ dat vandaag wordt gelanceerd op het Retailagenda innovatiefestival in Roosendaal, wordt aan deze behoefte voldaan. Het is een product van Shoppingtomorrow expertgroep Innovative Retail Technology, die met dit document retailers wil inspireren en sturingsinformatie wil geven om weloverwogen keuzes te maken over de inzet van innovatieve technologie voor hun winkel.

In de eerste ShoppingTomorrow bluepaper werd het door de expertgroep ontwikkelde Store Sales Cycle Model geïntroduceerd. Dit model verschaft inzicht in de rol van diverse technologie tijdens het verkoopproces van de retailer. Het model biedt retailers en technologiepartijen een raamwerk om de inzet van technologie in kaart te brengen en te bediscussiëren. Centraal in het model staat het bedienen van de klant (customer), met daar omheen de fasen van het verkoopproces.

In dit tweede rapport wordt aan de hand van 12 concrete praktijkcases, die betrekking hebben op de verschillende fasen van het verkoopproces, bepaald wat de inzet van diverse soorten technologie de retailer concreet oplevert. Het resultaat is een rapport vol inspiratie & kennis, maar ook concrete handvatten voor retailers om gedegen keuzes te maken.

>>>>> Download het rapport hier! <<<<<<

Een webshopovername, hoe werkt dat?

Posted on: december 10th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Een webwinkel starten is niet heel ingewikkeld, voor een paar tientjes per maand heb je al een professionele webshop. Maar om je business dan ook nog succesvol te maken is een lastiger verhaal. De concurrentie van (tienduizenden) webwinkels in Nederland is enorm, hoe onderscheid je jouw webshop van al die anderen? Een webshopovername biedt in deze markt dan mooie kansen. Bestaande webshops hebben de nodige ervaring, de opstartproblemen zijn achter de rug en ze draaien zelfs omzet. Maar hoe pak je de koop of verkoop van zo’n webshop aan? Hoe moet je je voorbereiden? Welke stappen moet je ondernemen en wat mag je absoluut niet vergeten? Hoe communiceer je met de (ver)kopers? En zijn er nog juridische en financiële gevolgen bij de aan- of verkoop?

Webshopovername  Handboek

Al deze vragen worden beantwoord in het onlangs verschenen Webshopovername Handboek van Ben Koppenens, Sander Scholten en Dirkjan Vis. Een handboek voor mensen die een webshop willen kopen of verkopen. Het boek neemt lezers mee door het proces van een succesvolle (ver)koop van je webwinkel en is officieel uitgereikt aan Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org en te koop via deze website. Liever alvast een kijkje nemen? Blader dan door het inkijkexemplaar.

Succes van webwinkels in Nederland
Het Centre for Market Insights heeft vier jaar geleden een onderzoek uitgevoerd naar de succes- en faalfactoren van webwinkels in Nederland. In het Webshopovername Handboek hebben Danielle de Boer en Jesse Weltevreden van het Centre for Market Insights daarom het eerste hoofdstuk geschreven over het succes van webwinkels in Nederland. Hoe succesvol zijn de webshops en wat zijn redenen om te stoppen?  Hieronder een kort filmpje over de kenmerken van een succesvolle webwinkel en het eindrapport van dit onderzoek. Een tipje van de sluier uit het eerste hoofdstuk van het handboek: met name ondernemers van de grotere en succesvolle webwinkels blijken open te staan voor een bedrijfsovername.

 

Technologie redt de winkel?

Posted on: november 27th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

In het boek ‘Technologie redt de winkel?!’ wordt een selectie van het onderzoek besproken dat is uitgevoerd binnen het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam. In het Store Innovation Lab werken retailers, brancheorganisaties en aanbieders van (in-)store technologie, samen met onderzoekers, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Door het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt nieuwe kennis gegenereerd die bijdraagt aan de optimalisering van de fysieke en virtuele winkelbeleving. Het boek “Technologie Redt de Winkel? Hoe Consumenten Reageren op Nieuwe Technologie in de Winkel” is een bundeling van 15 blogs die de auteurs vanuit het Store Innovation Lab hebben geschreven. Het boek is geschreven door Professoren Jesse Weltevreden en Harry van Vliet en onderzoekers Tibert Verhagen en Anne Moes.

Download het boek Technologie redt de winkel hier! 

Inleiding van Technologie redt de winkel

Technologie speelt een onmiskenbare en steeds groter wordende rol in de retail. Niet langer is de invloed ervan beperkt tot de logistieke processen zoals voorraadbeheer en financiële processen zoals kassabeheersystemen, maar technologie is ook steeds prominenter aanwezig in de directe dienstverlening aan de consument. Bij zaken
als personalisatie, het creëren van klantbeleving en klantloyaliteit is technologie steeds meer zichtbaar aanwezig, zowel online als offline.

Echter, de introductie van nieuwe technologie in de retail gaat langzaam. Redenen hiervoor zijn onder andere: de overdaad aan keuze aan nieuwe technologieën, de soms benodigde grote investeringen, de technologie is niet altijd uitontwikkeld, de onzekerheid over effecten op de werkelijke omzet en een zeker conservatisme bij de retailer (“ik heb dat niet nodig”).

Slimme kassasystemen, gratis wifi en geavanceerde detectiepoortjes hebben de afgelopen jaren hun weg gevonden naar de winkel (hoofdstuk 1) maar interactieve passpiegels, hologrammen en Virtual Reality (VR) zijn nog maar zelden aan te treffen. Dat is niet per definitie een manco; gezonde scepsis van de retailer is gerechtvaardigd want hoe kunnen dergelijke technologieën bijdragen aan het klantbezoek en de omzet? Wat is hype en wat niet? Een aantal jaren geleden zouden beacons de winkels gaan redden van de ondergang, maar de praktijk blijkt weerbarstiger (hoofdstuk 2), met ook een duidelijke stellingname van consumenten over de acceptatie van beacons in het koopproces (hoofdstuk 3).

Met de aanhoudende groei van het online winkelen staan retailers en shopmanagers voor een continue uitdaging om de winkel te innoveren en meer beleving te creëren om online shoppers weer terug te krijgen naar hun winkel. Maar hoe kom je als retailer tot een redelijk onderbouwde keuze in alle opties die je voor de voeten worden geworpen? De hier verzamelde blogs van het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam, die samen online al meer dan 150.000 keer zijn geraadpleegd, pogen in al hun diversiteit retailers een helpende hand te bieden. Door (kleinschalig) onderzoek te doen in de praktijksituatie wordt gekeken welke technologie waarvoor geschikt is en hoe de consument daarop reageert.

Veel van de onderzoeken van het Store Innovation Lab hebben te maken met instore technologieën die erop gericht zijn om de fysieke winkel relevant te houden en meerwaarde te bieden voor de consument, zeker ten opzichte van online. Interactieve passpiegels (hoofdstuk 4), interactieve producttafels en hologrammen (hoofdstuk 5) en VR
(hoofdstuk 6) komen aan de orde. Maar ook personal shopping diensten en hoe dat online en offline te implementeren worden besproken (hoofdstuk 7). Een vaak verwaarloosd onderzoeksgebied is de etalage: technologie kan hier een belangrijke rol spelen om van passanten klanten te maken (hoofdstuk 8 en 9).

Maar de consument in de winkel is niet los te zien van de consument online, al is het maar omdat de online shopper meer openstaat voor instore technologieën zoals VR en interactieve etalages (hoofdstuk 10). Maar ook onderzoek naar de presentatie van content is zowel in de winkel als online van belang (hoofdstuk 11 en 12). En de keuze hoe de winkel op de website te presenteren is al van invloed op de indruk die consumenten hebben van de fysieke winkel (hoofdstuk 13).

De verkregen inzichten maken duidelijk dat het ‘nauw luistert’ en er weinig universele wetmatigheden zijn: de consument is complex. Wel zien we factoren naar voren komen die verschillen verklaren zoals assortiment en ook klantmotivatie. Bovendien is het verstandig om de technologie processen te laten ondersteunen die in het consumentgedrag zijn ingesleten; het aankoopproces is hiervoor een goede richtlijn (hoofdstuk 14). Versterken wat goed is en invullen wat er nog niet is, is daarbij een goede tactiek. Maar uiteindelijk zijn de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden ook aanleiding tot een strategische bezinning over hoe centraal de klant nou werkelijk staat in uw dienstverlening (hoofdstuk 15).

Download het volledig boek Technologie redt de winkel hier! 

 


Meer interesse in onderzoek

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X