Studentassistent voor deskresearch en dataverzameling

Posted on: augustus 8th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Voor het onderzoek ‘5 jaar BIZ’?dat wij voor onze opdrachtgevers Platform de Nieuwe Winkelstraat en Stad&Co uitvoeren, zoeken wij 1 of 2 studenten in de periode van 12 augustus 2019 – 12 september 2019 om te helpen met?deskresearch, dataverzameling en databewerking. Je vindt het leuk om met data aan de slag te gaan en hebt daar al enige ervaring mee. Je bent daarnaast secuur en gestructureerd. Verder moet je systematisch kunnen werken en handig zijn in het opzoeken van dingen op internet.

De opdracht
In deze opdracht ga je een Excel-bestand controleren en bijwerken met gegevens van Bedrijveninvesteringszones (BIZ). Dit is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investern in de kwaliteit van hun bedrijfsvoering. Wij hebben gegevens van zo?n 450 BIZ-verengingen of -stichtingen in Nederland. Deze lijst is vrijwel compleet (alle BIZzen in NL staan er in)? maar de individuele BIZzen moeten gecheckt worden op looptijd, organisatiestructuur en termijnen, en er moeten enkele kenmerken van de BIZ via Deskresearch (google) worden nagezocht. Uiteindelijk moeten jouw controles en bewerkingen leiden tot een compleet en correcte dataset waarin BIZ-verenigingen in heel NL zijn opgenomen met de juiste kenmerken.

De uiteindelijke resultaten van het onderzoek worden gedeeld op het najaarsseminar: 5 jaar BIZ, waar je dan ook van harte uitgenodigd bent.

Instructies & beloning

Projectleider Anne Risselada zal je een instructie geven op de HvA, daarna kan je gelijk aan de slag. Het werk kan, wanneer eenmaal onder de knie, ook thuis worden gedaan. Het zal gaan om in totaal zo’n 70-80 uur (verdeeld over 1 of meer studenten). Je verdient 10 euro per uur, die je na afloop van het project kan declareren bij het CMI. Interesse? Stuur je motivatie naar [email protected]?of vul hieronder het formulier in.

Onderzoeksbijbaan: de ranglijst van grootste webwinkels in Nederland samenstellen

Posted on: maart 6th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De Twinkle100 2019 wordt dit jaar?voor de derde keer?uitgevoerd door het CMI en daarvoor zijn we op zoek naar 4 analytische en volhardende studenten Commerci?le Economie

DE GROOTSTE WEBWINKELS

De Twinkle100 biedt jaarlijks een overzicht van de 200 grootste online retailers en de 30 grootste online reisorganisaties van Nederland, gerangschikt naar omzet. Voor de Nederlandse e-commerce markt is de Twinkle100 in de loop der jaren een belangrijk naslagwerk geworden. Ook landelijke media halen de data vaak aan in hun artikelen. de Twinkle100 is een speciale uitgave van Twinkle, h?t Nederlandse vakblad over digital commerce. Abonnees ontvangen het magazine tien keer per jaar. Daarnaast biedt Twinkle dagelijks nieuws, opinies, praktijkartikelen en achtergronden over e-commerce en connected stores op Twinklemagazine.nl.

WERKZAAMHEDEN

Je bent mede verantwoordelijk voor het verzamelen van alle data die de basis vormen voor de Twinkle100, waaronder omzetcijfers en overige bedrijfsgegevens. De twee belangrijkste werkzaamheden zijn:

? -? ?Het bijwerken van de database met bedrijfs- en contactgegevens in Excel ten behoeve van het versturen van een online enqu?te onder webwinkels (volledigheid)
? -? ?Het verzamelen van essenti?le ontbrekende gegevens zoals bezorgmogelijkheden, betaalmethoden, omzetcijfers etc. per bedrijf door het uitvoeren van een website contentanalyse en deskresearch (Kamer van Koophandel gegevens en nieuwsbronnen)

WANNEER
De werkzaamheden zullen naar verwachting per student 35-50 uur in beslag nemen en vinden plaats tussen 18?maart en 29 maart 2019?en in een periode tussen eind mei en begin juni.?De werkzaamheden kunnen vanuit huis gedaan worden. Voor een deel van de werkzaamheden word je geacht op de HvA (locatie Wibauthuis) aanwezig te zijn.

WIE WIJ ZOEKEN
Studenten die serieus, nauwkeurig, volhardend, kritisch, zelfstandig en analytisch zijn. Maar die ook een uitstekende beheersing hebben van de Nederlandse taal in woord en geschrift en het leuk vinden om data te verzamelen. Ook dienen de studenten beschikbaar te zijn in de aangegeven periodes.

WAT WIJ BIEDEN

? ?-? ? Je ontvangt een vergoeding van ? 10,- per uur
? ?-? ? Een mooie referentie en uitbreiding op je CV
? ?-? ? Tot slot word je als mede samensteller vermeldt in de Twinkle100.

SOLLICITEREN
Stuur je motivatiebrief en CV v??r ?14 maart 2019?naar [email protected] Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Mayke Steeman of Jesse Weltevreden via [email protected] Gesprekken worden gevoerd in de week van 11 maart 2019.

AFSTUDEERSTAGE SUCCESFACTOREN WINKELGEBIEDEN

Posted on: december 20th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

In deze?afstudeerstage werk je in het Centre for Market Insights aan een onderzoek voor onze opdrachtgever HISA. HISA is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in winkelgebieden. Veel winkelgebieden in Nederland werken hard aan manieren om zich beter te profileren en in de markt te zetten. Vaak is het echter lastig inzicht te krijgen in hoe ze er voor staan en hoeveel effect hun ingrepen hebben. HISA wil daarom graag interactieve dashboards maken waarmee winkelgebieden snel kunnen zien hoe ze presteren. In deze afstudeeropdracht ga je aan de slag met analyse en visualisatie tools om deze dashboards vorm te geven. Zo help je winkelgebieden betere beslissingen te nemen aan de hand van data.

STAGEOPDRACHT

Voor?deze afstudeerplek?is het belangrijk dat je zowel analyseren als presenteren van data interessant vindt. Jij gaat bepalen welke factoren belangrijk zijn voor het functioneren van winkelgebieden en welke data meer inzicht geven in de prestatie op deze factoren. Daarvoor krijg je toegang tot het data warehouse van Watson&Holmes. Vervolgens ga je deze data op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier visualiseren in een dashboard. Dit dashboard maakt het mogelijk om proactief regie te voeren op de prestaties van het winkelgebied.

WIE WIJ ZOEKEN

? Je bent analytisch en hebt affiniteit met data analyse en visualisatie
? Je hebt ervaring met Tableau en/of andere visualisatie tools
? Je bent communicatief en sociaal vaardig
? Je bent vanaf februari 2019 beschikbaar, eerder beginnen kan ook!
? Je hebt een vlotte pen en oog voor vormgeving

WAT WIJ BIEDEN
Een uitdagende fulltime stage, waarvan je minimaal 1 dag in de week thuis aan je opdracht kan werken. Daarnaast heb je twee werkplekken tot je beschikking. Je kunt terecht op het Centre for Market Insights ? een dynamische en informele plek op de?locatie HvA Wibauthuis (06A42) ? maar ook een kijkje in de keuken nemen bij de opdrachtgever HISA. Op beide werkplekken zijn experts aanwezig die je kunnen helpen bij het maken van een dashboard in Tableau. Je ontvangt een stagevergoeding van??375,- PER MAAND.

INTERESSE?
Enthousiast geworden over deze stage? Stuur je motivatie en CV t.a.v.?Iris Hagemans?naar?[email protected]!

 

Afstudeeronderzoek bij het Store Innovation Lab (2 studenten)

Posted on: januari 12th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Uitdagende afstudeerstage bij het Store Innovation Lab van de HvA
Opdracht: kwalitatief en kwantitatief onderzoek retail en innovatie
Opleiding: commerciële economie, bedrijfskunde of een gerelateerde studie
Locatie: HvA Wibauthuis
Plek voor 2 studenten!

Over het Store Innovation Lab van de HvA
Retailers worstelen met de vraag hoe de fysieke winkel in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor de consument, die in toenemende mate online winkelt. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk voor retailers om nieuwe winkelconcepten te ontwikkelen die de klantbeleving van hun fysieke winkel verbeteren. Echter, de tijd, kennis en investering die daarvoor nodig is, kan niet elke retailer zich vandaag de dag permitteren.

Het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam helpt retailers met innoveren. Middels onderzoek en experimenten wordt er gekeken welke nieuwe winkelconcepten en -technologieën, variërend van digitale passpiegels tot slimme kassasystemen, een positief effect hebben op de klantbeleving, het klantbezoek en de omzet van de retailer.

Omschrijving afstudeeropdracht
We zoeken een afstudeerder die, samen met ons team van onderzoekers, onderzoeksexperimenten met technologische innovaties gaat uitzetten en uitvoeren op de winkelvloer. Op deze manier wordt een nieuw winkelconcept getest en data verzameld rondom het gedrag van de consument en het innovatief vermogen van de retailer. Voor deze opdracht zoeken we een afstudeerder die zich voor een concreet project bezig gaat houden met de volgende onderzoeksactiviteiten:

 • Bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen / innovaties binnen de retail
 • In kaart brengen van bestaande winkelconcepten
 • Fieldresearch naar consumentengedrag en technologische innovaties op de winkelvloer bij retailers
 • Analyseren van de data die wordt verzameld met het onderzoek

Gewenst profiel

 • Bezig met een commerciële opleiding
 • Ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes rondom consumentengedrag en marketing
 • Affiniteit heeft met praktijkgericht onderzoek
 • Interesse in technologische innovaties en retail
 • Communicatief en sociaalvaardig

Wat bieden wij
Een gevarieerde afstudeeropdracht waar je aan een concreet onderzoeksproject werkt in samenwerking met een professioneel onderzoeksteam. Zeker voor een student met de ambitie om door te stromen naar de universiteit is dit een unieke kans om veel te leren rondom onderzoek.

Interesse? Stuur je motivatie en CV naar Tibert Verhagen: [email protected]

Afstudeeropdracht: succes- en faalfactoren van winkelgebied websites

Posted on: december 21st, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Het lectoraat Digital Commerce doet onderzoek naar hoe online marketing activiteiten van ondernemerscollectieven in binnenstedelijke winkelgebieden het fysieke winkelgebied kunnen versterken. De aanleiding voor dit onderzoek is dat binnenstedelijke winkelgebieden te maken hebben met een aantal bedreigingen zoals de groeiende concurrentie tussen winkelgebieden, dalende omzetten en lagere winstmarges? als gevolg van online winkelen, toenemende winkelleegstand en afnemend bezoek aan de binnenstad om te winkelen.? Aan de andere kant bieden nieuwe technologie?n en het veranderende consumentengedrag binnenstedelijke winkelgebieden ook kansen.

Een ondernemerscollectief wordt in het kader van project Collectief Online gedefinieerd als “een geco?rdineerd, gebiedsgericht, multi-stakeholder initiatief dat zich bezig houdt met het managen en marketen van een winkelgebied door het benutten van de vaardigheden, ervaring en middelen van de betrokken stakeholders uit de private, publieke en / of vrijwillige sectoren”

Het ondernemerscollectief kan een formele organisatie zijn zoals een BedrijfsInvesteringsZone (BIZ), maar kan ook bestaan zonder de formele structuur van een vereniging, stichting en/ of fonds.

De afstudeeropdracht:

Er zijn in Nederlandse binnensteden ca 750 collectieven actief. 70% daarvan heeft een website, 77% daarvan is online aanwezig. Veel van deze websites hebben een beperkt aantal bezoekers. Ondernemerscollectieven in Nederland staan voor de keuze om wel of niet intenstief in te zetten op het gebruik van online. Op dit moment ontbreekt het echter aan inzicht in de toegevoegde waarde van winkelgebied weebsites voor het winkelgebied, het ondernemerscollectief en de ondernemers daarbinnen.

De adviesvraag voor deze opdracht luidt: Wat zijn de resultaten van de inzet van de collectieve website(s) en sociale media waar het ondernemerscollectief gebruik van maakt?

Wat verwachten we van je:

 • Aan de hand van reeds bestaande database van websites van winkelgebieden ga je kijken of deze database nog actueel is, en ga je de online kanalen van winkelgebieden verder inventariseren en verbeteren.
 • ga je de kwaliteit en actualiteit van de website(s) van het winkelgebied in kaart brengen.
 • Met behulp van Google/web analytics analyseer je wat het gebruik en de populariteit is van de website.
 • Daarna trek je conclusies over de inzet van de website
 • Op basis van de conclusies kom je met een advies voor collectieven die ge?nteresseerd zijn in de het verbeteren van de effectiviteit van de website van hun collectief.

Het onderzoek zal bestaan uit inventarisatie van online aanwezigheid, evaluatie van webstatistieken en overig online- en deskresearch. Op basis van de resultaten van het onderzoek ga je analyses maken en conclusies trekken. Op basis van de conclusies kom je met een strategisch advies voor ondernemerscollectieven m.b.t. gebruik van winkelgebied websites.

Wat vragen we:

 • Dat je accuraat en nauwkeurig werkt
 • Dat je kunt werken met deadlines: er moet veel data verzameld worden
 • Goede basiskennis van Excel
 • Affiniteit met kwantitatief onderzoek
 • Affiniteit met web analytics.
 • Aanwezigheid op het CMI (HvA) van ca 3 dagen per week.

Wat bieden we:

 • Begeleiding op het gebied van data verzamelen, data analyseren en schrijven onderzoeksrapport

Voor meer informatie: [email protected]

Gesprekken worden ivm kerstvakantie pas in de tweede en derde week van januari gevoerd.

Afstudeeronderzoek bij het HvA Centre for Market Insights (2 plekken)

Posted on: december 8th, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Wereldwijd wordt een groeiend aandeel van de e-commerce omzet via marktplaatsen gerealiseerd. Het Centre for Market Insights wil samen met de Ecommerce Foundation en REACT onderzoek doen naar het succes van deze marktplaatsen. Hiervoor zoeken we twee afstudeerders.

OPDRACHTEN

 1. Het eerste onderzoek gaat over de factoren die het succes van marktplaatsen bepalen. Je gaat de kenmerken van marktplaatsen (bijvoorbeeld type platform, kanalen, aantal landen waar marktplaats actief is) in kaart brengen en onderzoeken in hoeverre deze het succes van marktplaatsen in termen van aantal websitebezoekers verklaren. Het onderzoek levert inzichten op voor retailers over welke marktplaatsen interessant zijn om actief op te zijn.
 2. In het tweede onderzoek willen we onderzoek doen naar de handelaren die actief zijn op marktplaatsen. Wat zijn hun kenmerken, wat zijn hun ervaringen met dit verkoopkanaal en wat leveren marktplaatsen hen concreet op? En wat zijn de succesfactoren op deze marktplaatsen? Het onderzoek geeft retailers inzicht in de concurrentie op deze marktplaatsen en hoe je als retailer succesvol kan worden op marktplaatsen.

Voor deze opdracht zou er ??n student kunnen werken in de breedte (opdracht 1) en ??n in de diepte (opdracht 2).

ONDERZOEK

Voor het uitvoeren van deze afstudeeropdracht dient er naast kwalitatieve desktop research, eventueel aangevuld met gestructureerde interviews, ook kwantitatief empirisch onderzoek te worden uitgevoerd via dataexploratie en analyse. Onder het laatste valt wellicht datavergaring via het toepassen van data mining technieken zoals web crawling of web scraping van websites en/of via een API (Application Programming Interface) van een marktplaats. En daarnaast? gevorderde statistiek en data analyse, zoals content analyse en natural language processing aan de hand van machine learning.

WIE WIJ ZOEKEN

 • Je volgt momenteel een commerci?le opleiding
 • Je hebt ervaring van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Je hebt een analytische instelling en belangstelling voor programmeren en databases
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig


WAT WIJ BIEDEN
Een uitdagende afstudeerstage van minimaal 4 dagen in de week bij het CMI (Wibauthuis 06A42), waar je veel kennis op kan doen over big data en data analytics. Je werkt met een ervaren en deskundig onderzoeksteam. Je wordt hierdoor opgeleid als echte data driven marketeer.

Afstudeeronderzoek bij het HvA Centre for Market Insights (2 plekken)

Posted on: december 7th, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Big data en data analytics zijn niet meer weg te denken vandaag de dag en deze opdracht bied je de kans om waardevolle tools te leren kennen. Een student met een analytische instelling en belangstelling voor programmeren en databases heeft de voorkeur voor deze opdracht. Leren werken op de Raspberry Pi behoort tot de mogelijkheden.

OPDRACHT
Binnen e-commerce is het vanuit business en economisch perspectief belangrijk om de meest inzichtrijke relaties en aspecten in een dataset te visualiseren in een zogenoemd interactief dashboard. Om een geschikte visualisatie te kunnen maken die waardevol is voor stakeholders moeten er echter veel handelingen en arbeidsintensieve werkzaamheden worden verricht. Real-time dashboarding kan in hierbij waardevol zijn. In een zogenoemde geautomatiseerde processing pipeline dienen alle noodzakelijke verwerkingsstappen aan bod te komen: van data ophalen en data schoonmaken (validatie en eventueel interpolatie en/of extrapolatie) tot data analyse (segmentatie in bijvoorbeeld clusters) en data rendering (weergave).

 1. Een eerste doel van deze opdracht is om een daadwerkelijke pipeline vorm te geven en in te vullen (ontwerpen) voor een concrete dataset. Hierbij kan er eerst via een kort literatuuronderzoek in kaart worden gebracht wat gangbare pipelines in marketing analytics zijn en waarop gelet dient te worden.
 2. Een tweede doel is om te onderzoeken of volledige automatisering mogelijk is en/of real-time processing haalbaar is. Bij dit laatste doel ligt de nadruk op daadwerkelijk bouwen (programmeren).

De dataset waar je mee gaat werken en het uiteindelijke dashboard dat daarop is gebaseerd worden in de afstudeeropdracht bepaald in overleg met representatieve stakeholders (intern, in het Centre for Market Insights, of extern).

ONDERZOEK

Voor het uitvoeren van deze afstudeeropdracht dient er naast kwalitatieve desktop research, eventueel aangevuld met gestructureerde interviews, ook kwantitatief empirisch onderzoek te worden uitgevoerd via dataexploratie en analyse. Onder het laatste valt wellicht datavergaring via het toepassen van data mining technieken zoals web crawling of web scraping van websites en/of via een API (Application Programming Interface) van een marktplaats. En daarnaast? gevorderde statistiek en data analyse, zoals content analyse en natural language processing aan de hand van machine learning.

WIE WIJ ZOEKEN

 • Je volgt momenteel een commerci?le opleiding
 • Je hebt ervaring van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Je hebt een analytische instelling en belangstelling voor programmeren en databases
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig

WAT WIJ BIEDEN
Een uitdagende afstudeerstage van minimaal 4 dagen in de week bij het CMI (Wibauthuis 06A42), waar je veel kennis op kan doen over big data, marketing analytics en programmeren. Je werkt met een ervaren en deskundig onderzoeksteam. Je wordt hierdoor opgeleid als echte data driven marketeer. Je krijgt geen stagevergoeding, maar je krijgt wel volledig de tijd om te werken aan je afstudeeropdracht.

INTERESSE??
Enthousiast geworden over deze afstudeeropdracht? Stuur dan snel je CV & motivatie naar [email protected] t.a.v. Rob Loke.

Afstudeeronderzoek bij het Hva Centre for Market Insights

Posted on: december 7th, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Als innovatief onderzoekscentrum helpt het Centre for Market Insights studenten en bedrijven om betere marketingbeslissingen te nemen door data te vertalen naar heldere inzichten. Denk aan het verzamelen, analyseren en visualiseren van (online) data voor bijv. een Social Media Scan of concurrentieanalyse of het analyseren van klanteninformatie. Maar ook benchmarkonderzoek en big data analyse mogen niet ontbreken.? Dit doet het CMI met slimme tools, de meest recente wetenschappelijke inzichten en een team van ervaren onderzoekers en enthousiaste, getalenteerde studenten. De inzichten uit het onderzoek worden ook vertaalt naar kennis voor de sector en onderwijsmateriaal.

Het CMI wil blijvend over relevante (innovatieve) digitale analysetools kunnen beschikken voor zowel onderwijs als onderzoek, bedrijven helpen met digitale marketinguitdagingen en het onderwijs blijven verbeteren. Dit kan alleen als het onderzoekscentrum verder wordt uitgebreid. Daarom heeft het CMI inkomsten nodig. Dit kan d.m.v. het werven van sponsoren voor CMI initiatieven en/of het acquireren van (structurele) marketing analytics opdrachten van bedrijven in ruil voor een financi?le vergoeding.

ADVIESVRAAG
Hoe kan het CMI ervoor zorgen dat zij (op structurele basis) funds realiseren zodat het CMI haar onderzoekscentrum verder kan uitbouwen en hiermee het bedrijfsleven kan helpen en het onderwijs kan blijven verbeteren?

Om bovenstaande adviesvraag te beantwoorden, kan het volgende onderzoek worden uitgevoerd, dat hieronder wordt beschreven.?

ONDERZOEK
Hoe ver is de doelgroep van het CMI met het gebruik van (big) data in het nemen van marketingbeslissingen? Wat doen bedrijven met (big) data in relatie tot marketing? Wat besteden ze uit en wat doen ze zelf?

Je gaat hiervoor kwantitatief onderzoek doen. Daarnaast vul je je field research aan met desk research om de ontwikkelingen in de markt, de concurrentie en de trends en ontwikkelingen in kaart te brengen.

Marketingcommunicatieplan: op basis van je onderzoek geef je advies over de marktbewerking aan de hand van een marketingcommunicatieplan en deze werk je verder uit in een implementatieplan.


WIE WIJ ZOEKEN

 • Je volgt een commerci?le opleiding, bij voorkeur Commerci?le Economie.
 • Je hebt affiniteit met praktijkgericht onderzoek.
 • Je kan werken met SPSS (kwantitatief onderzoek) of Maxqda (kwalitatief onderzoek) of bent bereid dit te leren.
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig is.
 • Je bent ambitieus en weet van aanpakken.

WAT WIJ BIEDEN

 • Een uitdagende en leerzame afstudeeropdracht.
 • Een professioneel onderzoeksteam met veel kennis & ervaring.
 • Een onderzoeksopdracht van minimaal 4 dagen per week, op locatie bij het CMI (WBH 06A42).
 • Geen stagevergoeding, maar wel volledig de tijd om aan je afstudeeropdracht te werken.


INTERESSE?

Enthousiast geworden over deze opdrachten? Stuur je motivatie en CV naar [email protected].

Contactpersoon: Tessa Welmers
E-mail: [email protected]

Meeloopstage MARKETEER Ecommerce Foundation

Posted on: november 28th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

?Mijn stage is erg afwisselend, dat houdt mij gemotiveerd! Ik heb in een paar maanden tijd ontzettend veel geleerd en mooie contacten gelegd voor de toekomst?.
Ludo Verlinden, ex-stagiair Ecommerce Foundation

ecommercefoundation2

Ben jij toe aan een uitdagende en afwisselende stage in de (online) sales? Wil jij werken in de snelst groeiende branche ?n de e-commercemarkt verder helpen? Mis niets van de trends en ontwikkelingen en solliciteer vandaag nog bij de Ecommerce Foundation!

De organisatie

De Ecommerce Foundation is ge?nitieerd door Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org (respectievelijk de Europese en Nederlandse ecommerce-associaties). De stichting heeft als doel de internationale digitale handel te stimuleren. Achterliggende gedachte is dat als landen handel drijven, de kans op conflicten kleiner wordt.

De Ecommerce Foundation probeert haar doelstelling te bereiken door het doen van praktisch onderzoek op het gebied van ecommerce. We werken hiervoor nauw samen met 34 ecommerce-associaties wereldwijd en bieden hierbij onder andere de volgende producten aan:

 • De National Ecommerce Reports: Per jaar geeft de Ecommerce Foundation circa 14 rapporten uit over de staat van ecommerce in meer dan 40 landen. De rapporten zijn vorig jaar maar liefst 44.000 keer gedownload (ecommercewiki.org/Reports_Ecommerce_Foundation) .
 • De EcommerceWiki: Dit online platform dient het handboek op het gebied van ecommerce te worden. Samen met 60+ curatoren werken we aan hoofdstukken op het gebied van online marketing, supply chain management en customer service (zie: ecommercewiki.org).
 • De Ecommerce Benchmark: Een online benchmark-tool voor ecommercemanagers (zie ecommercebenchmark.org).
 • Maatwerkonderzoek: In opdracht voert de stichting objectief en praktisch onderzoek uit voor Ecommerce Europe, branche- en non-profitinstellingen en commerci?le organisaties.

Alle diensten van de Ecommerce Foundation worden aangeboden in het Engels. De organisatie is klein maar ambitieus en is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.ecommercefoundation.org.


De vacature

Hoe gaat jouw stage er uit zien?
Het team is klein en je krijgt daarom direct veel verantwoordelijkheid. Ons team motto is: ?Work Hard, Play Hard?.

Als editor ben je mede-verantwoordelijk voor het welvaren van de EcommerceWiki en de social media en nieuwsbrief van de Ecommerce Foundation. De volgende werkzaamheden kun je bij de stage verwachten:

 • Opstellen van de nieuwsbrief van de Ecommerce Foundation (26.000 abonnees)
 • Beheren van de social media van de Foundation (15.000 volgers)
 • Meedenken met en uitvoeren van (online) marketingacties
 • Schrijven van teksten (zowel in het Nederlands als in het Engels)
 • Redigeren van teksten die anderen hebben geschreven
 • Ondersteuning bij het zoeken en benaderen van interessante experts
 • Controleren van nieuwe gebruikers en nieuwe content
 • Administratie en mailboxbeheer.

Wie ben jij?

 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Je neemt graag het initiatief
 • Je hebt affiniteit met internet en e-commerce (online winkelen)
 • Hbo-student, bij voorkeur in de richting van Marketing, Communicatie, Journalistiek.

Wat biedt de Ecommerce Foundation jou?

 • Marktconforme stagevergoeding
 • Een jong en enthousiast team van gezellige collega?s
 • Fijn werkklimaat in een informele omgeving
 • Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief
 • De kans om een relevant netwerk op te bouwen
 • De mogelijkheid om elke maandag te sporten met je collega?s

Interesse?
Indien je interesse hebt in deze stage, dan kun je via onderstaand formulier reageren!

Meeloopstage RESEARCHER Ecommerce Foundation

Posted on: november 28th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

?Mijn stage is erg afwisselend, dat houdt mij gemotiveerd! Ik heb in een paar maanden tijd ontzettend veel geleerd en mooie contacten gelegd voor de toekomst?.
Ludo Verlinden, ex-stagiair Ecommerce Foundation

ecommercefoundation2

Ben jij toe aan een uitdagende en afwisselende stage in de (online) sales? Wil jij werken in de snelst groeiende branche ?n de e-commercemarkt verder helpen? Mis niets van de trends en ontwikkelingen en solliciteer vandaag nog bij de Ecommerce Foundation!

De organisatie

De Ecommerce Foundation is ge?nitieerd door Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org (respectievelijk de Europese en Nederlandse ecommerce-associaties). De stichting heeft als doel de internationale digitale handel te stimuleren. Achterliggende gedachte is dat als landen handel drijven, de kans op conflicten kleiner wordt.

De Ecommerce Foundation probeert haar doelstelling te bereiken door het doen van praktisch onderzoek op het gebied van ecommerce. We werken hiervoor nauw samen met 34 ecommerce-associaties wereldwijd en bieden hierbij onder andere de volgende producten aan:

 • De National Ecommerce Reports: Per jaar geeft de Ecommerce Foundation circa 14 rapporten uit over de staat van ecommerce in meer dan 40 landen. De rapporten zijn vorig jaar maar liefst 44.000 keer gedownload (ecommercewiki.org/Reports_Ecommerce_Foundation) .
 • De EcommerceWiki: Dit online platform dient het handboek op het gebied van ecommerce te worden. Samen met 60+ curatoren werken we aan hoofdstukken op het gebied van online marketing, supply chain management en customer service (zie: ecommercewiki.org).
 • De Ecommerce Benchmark: Een online benchmark-tool voor ecommercemanagers (zie ecommercebenchmark.org).
 • Maatwerkonderzoek: In opdracht voert de stichting objectief en praktisch onderzoek uit voor Ecommerce Europe, branche- en non-profitinstellingen en commerci?le organisaties.

Alle diensten van de Ecommerce Foundation worden aangeboden in het Engels. De organisatie is klein maar ambitieus en is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.ecommercefoundation.org.


De vacature

Hoe gaat jouw stage er uit zien?
Het team is klein en je krijgt daarom direct veel verantwoordelijkheid. Ons team motto is: ?Work Hard, Play Hard?.

Als researcher ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de National Ecommerce Reports. De volgende werkzaamheden kun je bij de stage verwachten:

 • Het verzamelen van ecommerce data over meer dan 40 landen wereldwijd.
 • Het beheren van de relatie met meer dan 32 ecommerce associaties.
 • Het analyseren van de verzamelde data en het opstellen van rapporten.
 • Meedenken met (online) marketingacties om de rapporten te promoten.
 • Administratie en mailboxbeheer.

Wie ben jij?

 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Je neemt graag het initiatief
 • Je bent zeer nauwkeurig
 • Je hebt affiniteit met internet en e-commerce (online winkelen)
 • Hbo-student, bij voorkeur in de richting van Bedrijfskunde of Economie.

Wat biedt de Ecommerce Foundation jou?

 • Marktconforme stagevergoeding
 • Een jong en enthousiast team van gezellige collega?s
 • Fijn werkklimaat in een informele omgeving
 • Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief
 • De kans om een relevant netwerk op te bouwen
 • De mogelijkheid om elke maandag te sporten met je collega?s

Interesse?
Indien je interesse hebt in deze stage, dan kun je via onderstaand formulier reageren!

Meeloopstage SALES Ecommerce Foundation

Posted on: november 28th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

?Mijn stage is erg afwisselend, dat houdt mij gemotiveerd! Ik heb in een paar maanden tijd ontzettend veel geleerd en mooie contacten gelegd voor de toekomst?.
Ludo Verlinden, ex-stagiair Ecommerce Foundation

ecommercefoundation2

Ben jij toe aan een uitdagende en afwisselende stage in de (online) sales? Wil jij werken in de snelst groeiende branche ?n de e-commercemarkt verder helpen? Mis niets van de trends en ontwikkelingen en solliciteer vandaag nog bij de Ecommerce Foundation!

De organisatie

De Ecommerce Foundation is ge?nitieerd door Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org (respectievelijk de Europese en Nederlandse ecommerce-associaties). De stichting heeft als doel de internationale digitale handel te stimuleren. Achterliggende gedachte is dat als landen handel drijven, de kans op conflicten kleiner wordt.

De Ecommerce Foundation probeert haar doelstelling te bereiken door het doen van praktisch onderzoek op het gebied van ecommerce. We werken hiervoor nauw samen met 34 ecommerce-associaties wereldwijd en bieden hierbij onder andere de volgende producten aan:

 • De National Ecommerce Reports: Per jaar geeft de Ecommerce Foundation circa 14 rapporten uit over de staat van ecommerce in meer dan 40 landen. De rapporten zijn vorig jaar maar liefst 44.000 keer gedownload (ecommercewiki.org/Reports_Ecommerce_Foundation) .
 • De EcommerceWiki: Dit online platform dient het handboek op het gebied van ecommerce te worden. Samen met 60+ curatoren werken we aan hoofdstukken op het gebied van online marketing, supply chain management en customer service (zie: ecommercewiki.org).
 • De Ecommerce Benchmark: Een online benchmark-tool voor ecommercemanagers (zie ecommercebenchmark.org).
 • Maatwerkonderzoek: In opdracht voert de stichting objectief en praktisch onderzoek uit voor Ecommerce Europe, branche- en non-profitinstellingen en commerci?le organisaties.

Alle diensten van de Ecommerce Foundation worden aangeboden in het Engels. De organisatie is klein maar ambitieus en is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.ecommercefoundation.org.


?

De vacature

Hoe gaat jouw stage er uit zien?
Het team is klein en je krijgt daarom direct veel verantwoordelijkheid. Ons team motto is: ?Work Hard, Play Hard?.

De volgende werkzaamheden kun je bij de stage verwachten:

 • Het gezamenlijk uitwerken van sales proposities
 • Ondersteuning bij het zoeken en benaderen van interessante partners
 • Plannen en voeren van salesgesprekken om mensen te enthousiasmeren voor ons onderzoek, onze rapporten, benchmark en platform
 • Het participeren aan salesgesprekken (en eventueel steeds meer zelfstandig voeren van deze gesprekken)
 • Up-to-date houden van bedrijfs -en contactgegevens in het CRM-systeem
 • Administratie -en mailboxbeheer.

Kortom: ligt je hart bij sales, dan is dit de perfecte leerschool.

Wie ben jij?

 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift
 • Je neemt graag het initiatief
 • Je krijgt een kick van het sluiten van deals
 • Je pakt graag de telefoon om contact te leggen met (internationale) gesprekspartners
 • Je hebt affiniteit met internet en e-commerce (online winkelen)
 • Pr?: je volgt een Engelstalige opleiding of beheerst het Engels op een goed niveau
 • Hbo-student, bij voorkeur in de richting van Commerci?le Economie, Bedrijfskunde of International Business & Languages.

Wat biedt de Ecommerce Foundation jou?

 • Marktconforme stagevergoeding
 • Een jong en enthousiast team van gezellige collega?s
 • Fijn werkklimaat in een informele omgeving
 • Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief
 • De kans om een relevant netwerk op te bouwen
 • De mogelijkheid om elke maandag te sporten met je collega?s

Interesse?
Indien je interesse hebt in deze stage,?vul dan onderstaand formulier in!

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X