Afstudeeronderzoek bij het HvA Centre for Market Insights (2 plekken)

Posted on: december 7th, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Big data en data analytics zijn niet meer weg te denken vandaag de dag en deze opdracht bied je de kans om waardevolle tools te leren kennen. Een student met een analytische instelling en belangstelling voor programmeren en databases heeft de voorkeur voor deze opdracht. Leren werken op de Raspberry Pi behoort tot de mogelijkheden.

OPDRACHT
Binnen e-commerce is het vanuit business en economisch perspectief belangrijk om de meest inzichtrijke relaties en aspecten in een dataset te visualiseren in een zogenoemd interactief dashboard. Om een geschikte visualisatie te kunnen maken die waardevol is voor stakeholders moeten er echter veel handelingen en arbeidsintensieve werkzaamheden worden verricht. Real-time dashboarding kan in hierbij waardevol zijn. In een zogenoemde geautomatiseerde processing pipeline dienen alle noodzakelijke verwerkingsstappen aan bod te komen: van data ophalen en data schoonmaken (validatie en eventueel interpolatie en/of extrapolatie) tot data analyse (segmentatie in bijvoorbeeld clusters) en data rendering (weergave).

 1. Een eerste doel van deze opdracht is om een daadwerkelijke pipeline vorm te geven en in te vullen (ontwerpen) voor een concrete dataset. Hierbij kan er eerst via een kort literatuuronderzoek in kaart worden gebracht wat gangbare pipelines in marketing analytics zijn en waarop gelet dient te worden.
 2. Een tweede doel is om te onderzoeken of volledige automatisering mogelijk is en/of real-time processing haalbaar is. Bij dit laatste doel ligt de nadruk op daadwerkelijk bouwen (programmeren).

De dataset waar je mee gaat werken en het uiteindelijke dashboard dat daarop is gebaseerd worden in de afstudeeropdracht bepaald in overleg met representatieve stakeholders (intern, in het Centre for Market Insights, of extern).

ONDERZOEK

Voor het uitvoeren van deze afstudeeropdracht dient er naast kwalitatieve desktop research, eventueel aangevuld met gestructureerde interviews, ook kwantitatief empirisch onderzoek te worden uitgevoerd via dataexploratie en analyse. Onder het laatste valt wellicht datavergaring via het toepassen van data mining technieken zoals web crawling of web scraping van websites en/of via een API (Application Programming Interface) van een marktplaats. En daarnaast? gevorderde statistiek en data analyse, zoals content analyse en natural language processing aan de hand van machine learning.

WIE WIJ ZOEKEN

 • Je volgt momenteel een commerci?le opleiding
 • Je hebt ervaring van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Je hebt een analytische instelling en belangstelling voor programmeren en databases
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig

WAT WIJ BIEDEN
Een uitdagende afstudeerstage van minimaal 4 dagen in de week bij het CMI (Wibauthuis 06A42), waar je veel kennis op kan doen over big data, marketing analytics en programmeren. Je werkt met een ervaren en deskundig onderzoeksteam. Je wordt hierdoor opgeleid als echte data driven marketeer. Je krijgt geen stagevergoeding, maar je krijgt wel volledig de tijd om te werken aan je afstudeeropdracht.

INTERESSE??
Enthousiast geworden over deze afstudeeropdracht? Stuur dan snel je CV & motivatie naar [email protected] t.a.v. Rob Loke.

Afstudeeronderzoek: Wat zijn key succesfactoren in een cross-border strategie?

Posted on: oktober 17th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Deze afstudeeropdracht is gericht op retailers en of ze wel of niet met hun online winkel uitbreiden over de grens. Deze opdracht mag zowel in het Nederlands als in het Engels uitgevoerd worden.

Background

With growing competitive pressure among e-retailers, and the maturity of domestic e-commerce markets, cross-border e-commerce is expanding rapidly. Cross-border e-commerce is expected to grow from $230 billion in 2014 up to $1 trillion in 2020 and is defined as any purchase via the Internet from a company situated in another country and jurisdiction.

In October 2016 we sent a survey to more than 10,000 retailers of online shops in 31 European countries. From this survey we are interested to learn what the key success factors are in cross-border strategies of e-retailers. Is the main key factor translation of the website? Or to offer multiple websites: one for each country? Is it of importance which languages are offered? Is a currency switch relevant? And which factors are more important than others? Do these factors and the importance of these factors vary between countries? In the survey we have asked questions that will help to determine which factors in the cross-border strategy of e-retailers impact the success of the online shop.

Research question: what are the key success factors in the cross-border strategy of e-retailers

The research comprises (at least) the following five components:

 1. Problem analysis
 2. Literature study
 3. Data cleaning (data is already gathered)
 4. Data analysis
 5. Research results

This assignment was carried out by Anna Witsenboer and Fatima el Ayachi, 4th year marketing students at the Amsterdam University of Applied Sciences.

Afstudeeronderzoek Interflow | Marktonderzoek Farmacie

Posted on: juli 27th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Project Interflow
Interflow is een organisatie die cleanrooms produceert en ze heeft de ambitie om te groeien in de farmaceutische industrie. Interflow heeft echter weinig zicht op de ontwikkelingen in die markt, de wensen, behoeften en eisen die afnemers stellen aan cleanrooms. Hierdoor is de organisatie niet in staat strategische keuzes te maken, wat de aanleiding is van dit onderzoek.

Resultaat
Het onderzoek voor Interflow heeft een duidelijk advies opgeleverd m.b.t. de marketingstrategie. Interflow gaat zich met de nieuwe strategie richten op het actief meedenken en adviseren van afnemers op cleanroom-technisch en farmaceutisch niveau. Hiervoor gaat de organisatie een adviseur voor de farmacie in huis halen die kennis heeft van de farmaceutische processen. Dit i.c.m. de vele cleanroom kennis die Interflow in huis heeft gaat Interflow optimale oplossingen en adviezen bieden afgestemd op de individuele klant. Dit betekent dat de cleanrooms van Interflow optimaal zullen zijn afgestemd op de klant, o.a. op het gebied van logistiek en schoonmaakbaarheid van de cleanroom wat voor de klant resulteert in kortere productie en schoonmaaktijden. Hierdoor kan de klant in minder tijd meer produceren, wat de klant heel veel oplevert.

Tools gebruikt
Het onderzoek voor Interflow betreft een kwalitatief onderzoek met behulp van semi-gestructureerde interviews die geanalyseerd zijn met behulp van de tool MAXQDA.

Wie uitgevoerd
Het onderzoek is uitgevoerd door Thijs Krol, alumnus commerci?le economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Thijs is afgestudeerd met een 9 voor zijn afstudeerwerk en zijn rapport wordt voorgedragen voor de scriptieprijs. Ook Interflow is zeer tevreden met het werk van Thijs. Het advies wordt overgenomen en ge?mplementeerd. Na het verwijderen van concurrentiegevoelige informatie wordt zijn rapport ingezet als best practise voor studenten die nog moeten afstuderen.

Afstudeeropdracht: Collectief loyaltyprogramma in winkelgebied Arnhem, focus op ondernemers

Posted on: juni 16th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Het kader waarbinnen de opdracht valt:

Het lectoraat Online Ondernemen doet onderzoek naar hoe online marketingactiviteiten het fysieke winkelgebied kunnen versterken. De HvA werkt hiervoor samen met Universiteit Utrecht, ?Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), Stad&Co en Q&A Research & Consultancy. De aanleiding voor dit onderzoek is dat de omzetten en winsten in winkelgebieden dalen vanwege de economische crisis en de groei in online winkelen. Consumenten bezoeken minder vaak de winkelcentra, de concurrentie tussen winkelgebieden neemt toe en de leegstand van winkels groeit. Winkelen in de binnenstad wordt steeds minder aantrekkelijk. Aan de andere kant bieden nieuwe technologie?n, de toename van de smartphonegebruik en mobiel internetten kansen voor andere toepassingen van de stadscentra.

Het onderzoekproject ?Collectief Online? heeft tot doel MKB-ondernemers ?n collectieven nieuwe inzichten te verschaffen over de wijze waarop collectieve activiteiten kunnen bijdragen aan meer omzet ?n aan het vergroten van de consumententrekkracht en verblijfswaarde van hun winkelgebied. Een collectief houdt in dat in een winkelgebied ondernemers en andere stakeholders, zoals de gemeente, vastgoedeigenaren en/of bewoners, samenwerken met als doel het rendement te verbeteren.

De afstudeeropdracht:

Het ondernemerscollectief in Arnhem wil de bovengenoemde problemen in hun winkelgebied aanpakken. Het ondernemerscollectief? heeft daarom de keuze gemaakt om een collectief loyaltyprogramma in de markt te zetten. Al dit najaar wordt in navolging van de succesvolle klantenkaart van het collectief uit Sint-Truiden in Belgi? een gelijkwaardige klantenkaart door het collectief in Arnhem ge?ntroduceerd.

De adviesvraag voor deze opdracht luidt: Met welke strategische oplossing ?kan het winkelgebied Arnhem ervoor zorgen dat de gemiddelde omzet en winst van de individuele ondernemers stijgen met 10% in 2 jaar tijd.

De onderzoeksvraag voor deze opdracht luidt: hoe kan het collectief? bijdragen aan de aanpak van de problemen zodat de resultaten van de individuele ondernemers verbeteren?

Het onderzoek:

 • Inzicht in het winkelgebied: hoe ziet het winkelgebied eruit, aantal winkels, aantal horeca ondernemers, wie is hiervan aangesloten bij het collectief, soort winkelgebied.
 • Inzicht in de huidige omzet en het aantal (betalende) klanten van de winkels die onder het collectief vallen.
 • Meting van de tevredenheid van de mkb-ondernemers over het nut en de noodzaak van het collectief en de klantenkaart.
 • Rapportage van de kwaliteit en actualiteit van de online communicatiekanalen waarvan het collectief gebruik maakt.
 • Inzicht in de ontwikkelingen in de macro- en meso omgeving

De tevredenheid van de mbk-ondernemers wordt door middel van het afnemen van interviews gemeten (kwalitatief onderzoek). De andere metingen vinden plaats aan de hand van desk research.

Het strategisch plan:

Op basis van de conclusies kom je met een strategisch advies voor het collectief en een implementatieplan.

 

Afstudeeropdracht: Collectief loyaltyprogramma in winkelgebied Arnhem, focus op consumenten

Posted on: juni 16th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Het kader waarbinnen de opdracht valt:

Het lectoraat Online Ondernemen doet onderzoek naar hoe online marketingactiviteiten het fysieke winkelgebied kunnen versterken. De HvA werkt hiervoor samen met Universiteit Utrecht, ?Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), Stad&Co en Q&A Research & Consultancy. De aanleiding voor dit onderzoek is dat de omzetten en winsten in winkelgebieden dalen vanwege de economische crisis en de groei in online winkelen. Consumenten bezoeken minder vaak de winkelcentra, de concurrentie tussen winkelgebieden neemt toe en de leegstand van winkels groeit. Winkelen in de binnenstad wordt steeds minder aantrekkelijk. Aan de andere kant bieden nieuwe technologie?n, de toename van de smartphonegebruik en mobiel internetten kansen voor andere toepassingen van de stadscentra.

Het onderzoekproject ?Collectief Online? heeft tot doel MKB-ondernemers ?n collectieven nieuwe inzichten te verschaffen over de wijze waarop collectieve activiteiten kunnen bijdragen aan meer omzet ?n aan het vergroten van de consumententrekkracht en verblijfswaarde van hun winkelgebied. Een collectief houdt in dat in een winkelgebied ondernemers en andere stakeholders, zoals de gemeente, vastgoedeigenaren en/of bewoners, samenwerken met als doel het rendement te verbeteren.

De afstudeeropdracht:

Het ondernemerscollectief in Arnhem wil de bovengenoemde problemen in hun winkelgebied aanpakken.

Het ondernemerscollectief heeft daarom de keuze gemaakt om een collectief loyaltyprogramma in de markt te zetten. Al dit najaar wordt in navolging van de succesvolle klantenkaart van het collectief uit Sint-Truiden in Belgi? een gelijkwaardige klantenkaart door het collectief in Arnhem ge?ntroduceerd.

De adviesvraag voor deze opdracht luidt: Met welke strategische oplossing ?kan het winkelgebied Arnhem ervoor zorgen dat de gemiddelde omzet en winst van de individuele ondernemers stijgen met 10% in 2 jaar tijd.

De onderzoeksvragen voor deze opdracht luiden: Wat vinden de consumenten van het winkelgebied Arnhem? Kennen zij het ondernemerscollectief en hun activiteiten? Wat is hun mening over de collectieve activiteiten?

Het onderzoek:

 • Inzicht in het winkelgebied: hoe ziet het winkelgebied eruit, aantal winkels, aantal horeca ondernemers, wie is hiervan aangesloten bij het collectief, soort winkelgebied.
 • Meting van de klanttevredenheid van consumenten over het winkelgebied (en hun bekendheid met het collectief en hun online activiteiten?)
 • Rapportage van het aantal bezoekers/gebruikers van de online communicatiekanalen van het collectief (website, apps, social media, nieuwsbrief) en het aantal doorklikken naar websites van individuele winkels.
 • Inzicht in de ontwikkelingen in de macro- en meso omgeving

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt door middel van het afnemen van enqu?tes gemeten (kwantitatief onderzoek). De andere metingen vinden plaats aan de hand van desk research.

Op basis van de resultaten van het onderzoek ga je analyses maken en conclusies trekken.

Het strategisch plan:

Op basis van de conclusies kom je met een strategisch advies voor het collectief en een implementatieplan.

Afstudeeronderzoek: Onderzoek website- en sociale media gebruik winkelcollectieven

Posted on: juni 16th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Het lectoraat Online Ondernemen doet onderzoek naar hoe online marketingactiviteiten het fysieke winkelgebied kunnen versterken. De HvA werkt hiervoor samen met Universiteit Utrecht,? Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), Stad&Co en Q&A Research & Consultancy. De aanleiding voor dit onderzoek is dat de omzetten en winsten in winkelgebieden dalen vanwege de economische crisis en de groei in online winkelen. Consumenten bezoeken minder vaak de winkelcentra, de concurrentie tussen winkelgebieden neemt toe en de leegstand van winkels groeit. Winkelen in de binnenstad wordt steeds minder aantrekkelijk. Aan de andere kant bieden nieuwe technologie?n, de toename van de smartphonegebruik en mobiel internetten kansen voor andere toepassingen van de stadscentra.

Het onderzoekproject ?Collectief Online? heeft tot doel MKB-ondernemers ?n collectieven nieuwe inzichten te verschaffen over de wijze waarop collectieve activiteiten kunnen bijdragen aan meer omzet ?n aan het vergroten van de consumententrekkracht en verblijfswaarde van hun winkelgebied. Een collectief houdt in dat in een winkelgebied ondernemers en andere stakeholders, zoals de gemeente, vastgoedeigenaren en/of bewoners, samenwerken met als doel het rendement te verbeteren.

In het onderzoek staan vier thema?s centraal:

 • Organisatie van ondernemerscollectieven
 • Inzichten in consumentengedrag
 • De succes- en faalfactoren van ondernemerscollectieven
 • De impact van collectieve marketingactiviteiten van ondernemerscollectieven

Het onderzoek is in september 2015 van start gegaan en duurt 2 jaar. Bij het eerste thema is onderzocht hoe de ondernemerscollectieven in binnenstedelijke winkelgebieden zijn georganiseerd en welke online diensten en activiteiten ze de consument bieden. Naar aanleiding van dit onderzoek is behoefte aan aanvullend onderzoek. Hiervoor zoeken we een student die een afstudeeronderzoek wilt doen.

Het afstudeeronderzoek: website- en sociale media gebruik ondernemerscollectieven

De onderzoeksvraag voor deze opdracht luidt: Wat zijn de resultaten van de inzet van de collectieve website(s) en sociale media waar het ondernemerscollectief gebruik van maakt?

Aan de hand van contentanalyse wordt de kwaliteit en actualiteit van de website(s) en de sociale media waarvan het collectief gebruik maakt in kaart gebracht; met behulp van Google/web analytics wordt geanalyseerd?wat het gebruik en de populariteit van de website en de sociale media is; Er worden conclusies getrokken?over de inzet van de website en sociale media van het collectief met betrekking tot de content van de media en tot welke resultaten deze inzet leidt; op basis van de conclusies komt er?een advies voor collectieven die ge?nteresseerd zijn in de het verbeteren van de effectiviteit van de website en sociale media van hun collectief.


Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd door Samira Imbouh, 4e- jaars student Commerci?le Economie.

Minor-opdracht: Valentijn en Volwater

Posted on: mei 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Opdracht voor studenten van de minor Marketing Tomorrow

Binnen de minor dienen studenten een eindopdracht te doen als ?marketing tomorrow consultant?. Voor deze opdracht is het belangrijk dat er deskundig advies aan een ondernemer c.q. opdrachtgever wordt gegeven op basis van alle in de minor-modules verworven inzichten en vaardigheden. De opdracht mondt uit in een adviesrapport en een bijbehorende presentatie. Via het HvA Centre for Market Insights kunnen we deze opdracht aanbieden voor Administratie- en Adviesbureau?Valentijn & Volwater.

Over de opdracht/Valentijn & Volwater

Sinds 2015 is er een nieuwe dienst toegevoegd aan Valentijn & Volwater: de payroll service van Valentijn & Volwater biedt huidige en potenti?le klanten van Valentijn & Volwater weer een zorg minder tijdens ondernemen. Door de deskundige aanpak en persoonlijke werkwijze is de service van V&V Payroll de ideale partner voor werkgevers, zzp?ers en freelancers. In een persoonlijk gesprek met potenti?le opdrachtgevers kijken ze altijd of het ?klikt?, want dat is wat hen?betreft de belangrijkste factor van een succesvolle samenwerking.

Minor-opdracht: pakkettenfabriek.nl

Posted on: mei 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Opdracht voor studenten van de minor Marketing Tomorrow

Binnen de minor dienen studenten een eindopdracht te doen als ?marketing tomorrow consultant?. Voor deze opdracht is het belangrijk dat er deskundig advies aan een ondernemer c.q. opdrachtgever wordt gegeven op basis van alle in de minor-modules verworven inzichten en vaardigheden. De opdracht mondt uit in een adviesrapport en een bijbehorende presentatie. Via het HvA Centre for Market Insights kunnen we deze opdracht aanbieden voor de Pakkettenfabriek.

Over de Pakkettenfabriek.nl

De PakkettenFabriek biedt ondernemers de mogelijkheid om het logistieke proces uit te besteden. Bij groei van je onderneming gaat steeds meer tijd zitten in het verpakken en verzenden van je producten. Tijd die je misschien liever besteed aan het samenstellen van een nieuwe collectie of het vinden van nieuwe verkooppunten. Meer tijd voor ondernemen, betekent immers meer omzet.

Het opslag- en verzendproces uit handen nemen, kortom de ondernemer ontzorgen, is het?doel.

What measures do European retailers take to enhance trust perceptions and reduce risk perceptions of foreign customers?

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Research on cross-border strategies in Europe

With growing competitive pressure among e-retailers, and the maturity of domestic e-commerce markets, cross-border e-commerce is expanding rapidly. Cross-border e-commerce is expected to grow from $230 billion in 2014 up to $1 trillion in 2020 and is defined as any purchase via the Internet from a company situated in another country and jurisdiction.

In assessing (foreign) e-commerce websites, consumers use several criteria to determine who to buy from. The first is information on the website that is needed to make a rational purchase decision and to facilitate an online transaction (e.g., payment methods, return policy, and security information about online transactions). The second is cultural customization of the website. The content on a website is considered to be cultural customized when the information on the website reflects the local culture of visitors. A website perceived as cultural congruent (i.e., the website is perceived by customers as specifically developed for their own country) positively influences consumers? trust and purchase intentions.

This leads to two important research questions:
1) To what degree have European retailers culturally customized their websites in cross-border e-commerce? (assignment 1)
2) What measures do European retailers take to enhance trust perceptions and reduce risk perceptions of foreign customers? (assignment 2)

This second research question has been studied by Stephen Lubbersen, marketing student at the Amsterdam University of Applied Sciences. The study contains an analysis of the problem; a literature study; data collection; analysis, results and suggestions for the cross-border e-commerce industry and for future research.

?Click to view the presentation of the results

Afbeelding1


Management Summary

Although the cross-border e-commerce (CBE) market is growing rapidly, there are still boundaries, making it difficult for this market to reach its full potential. E-retailers, who desire to go cross borders, occasionally end up not going because of the barriers in the market. Examples of these barriers are, for instance, logistical issues, language barriers, and legal issues.

From a consumer perspective, an often-mentioned barrier is trust. The consumer finds it difficult to trust a cross-border e-retailer compared with an e-retailer who is established in his or her home country. As a Dutch ING article describes, only 2% of the consumers would choose an e-retailer from another country over a Dutch e-retailer. Based on this information, the following problem statement can be formulated:

?What measures can e-retailers, who want to participate in CBE, take on their websites to gain trust from new customers from other countries??

The goal of this research is to determine what measures e-retailers can take to enhance the consumer?s trust level. In the theoretical framework, it is established that trust on CBE is influenced by four factors. These four different factors are website security, website layout, personal characteristics, and country statistics and have been combined into a conceptual model.

Furthermore, in the methodology chapter, the chosen research methods are explained. This research consists out of literature overview, desk research, quantitative, and qualitative research. For the research, two elements from the conceptual model are used; these elements are website security and country statistics.

Desk research

The desk research provides e-retailers information about trends and developments on the market of CBE. To illustrate, the shift of payment methods attracted a great deal of attention. In particular, an emerging alternative payment option is e-wallets.

In addition, it is evident that most European countries still favour the use of laptops when purchasing products on the Internet; the market share for tablets and smartphones is remarkably lower.

Finally, it is noticeable that many e-retailers still use geo-blocking to rule out potential customers from other countries, making it more beneficial for e-retailers who do aim to cross borders. This way, consumers are more likely to find the company?s website.

Qualitative Data

Interviews conducted within the e-commerce landscape resulted in the collection of relevant information. Within the dimension security, it appears that privacy is the least trust factor, while, according to the experts, delivery is the most crucial trust factor.

Next to delivery being the most important trust factor, experts expect most developments and trends to be related to delivery. Examples are last mile deliveries, drop shipments, and predictive intelligence.

From interviews with experts in the field, it also becomes apparent that the food market will breakthrough in the e-commerce landscape. Moreover, services combined with the product will also become more influential, customers do not simply desire the product but they also want a total package. As a case in point, a customer does not only want to purchase paint but also wants the service of painting the walls.

Quantitative Data

The quantitative research is the most decisive part of this study. Within this research, 20 European countries have been analysed with the help of 28 questionnaire questions. This resulted into a great deal of data and made it possible to examine whether countries differ from each other.

The answer is a definitive yes; there is not a ?one fits all? strategy to enter the European market, as every country has its own set of values. For example, a Dutch website places more emphasis on trust marks on his or her homepage compared to a Bulgarian website.

Furthermore, countries behave differently, which makes it possible to create a trust strategy for each country independently. Based on their scores in the survey, recommendations can be made.

The question about the possibility for consumers to return products for free is, for instance, answered differently. From the data, it is evident that 61% of the Finnish people always offer the possibility to return products for free, while numerous other countries do not score higher than 10%. As a result, an e-retailer from a different country might not be aware of this policy and offer products to Finnish consumers without the option of free returns, making the website less trustworthy for the Finnish consumer.

Additionally, the correlation of certain country statistics and the trust rankings is also explored. As such, a correlation between e-commerce maturity and the trust ranking can be observed. Hence, it seems that the more mature a country, the more information and options are available on an e-retailer?s website from that specific country.

Therefore, it is recommended for e-retailers to examine the country they aspire to operate in. Subsequently, they should consider the statistics within this report to enhance the consumer?s trust perception, which can be done on 28 different variables. Furthermore, the maturity of the country is an indication of how much trust features are required on the website.

To what degree have European retailers culturally customized their websites in cross-border e-commerce

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Research on cross-border strategies in Europe

With growing competitive pressure among e-retailers, and the maturity of domestic e-commerce markets, cross-border e-commerce is expanding rapidly. Cross-border e-commerce is expected to grow from $230 billion in 2014 up to $1 trillion in 2020 and is defined as any purchase via the Internet from a company situated in another country and jurisdiction.

In assessing (foreign) e-commerce websites, consumers use several criteria to determine who to buy from. The first is information on the website that is needed to make a rational purchase decision and to facilitate an online transaction (e.g., payment methods, return policy, and security information about online transactions). The second is cultural customization of the website. The content on a website is considered to be cultural customized when the information on the website reflects the local culture of visitors. A website perceived as cultural congruent (i.e., the website is perceived by customers as specifically developed for their own country) positively influences consumers? trust and purchase intentions.

This leads to two important research questions:
1) To what degree have European retailers culturally customized their websites in cross-border e-commerce? (assignment 1)
2) What measures do European retailers take to enhance trust perceptions and reduce risk perceptions of foreign customers? (assignment 2)

The first research question has been studied by Paloma Bunck, marketing student at the Amsterdam University of Applied Sciences. The study contains an analysis of the problem; a literature study; data collection; analysis, results and suggestions for the cross-border e-commerce industry and for future research.


Managementsamenvatting

Online shoppen wordt voor steeds meer consumenten een comfortabele manier van winkelen. De Europese e-commerce markt groeit jaarlijks gemiddeld met 15%. Ook online over de grens winkelen ? Cross Border E-commerce (CBE) ? neemt toe. In 2014 heeft 15% van de Europese bevolking een product online gekocht bij een retailer uit een ander land, een toename van 25% vergeleken met het jaar daarvoor. Motivaties voor consumenten om online te winkelen bij een buitenlands bedrijf is het grotere aanbod aan producten en merken en betere aanbiedingen. Een reden om niet online in het buitenland te kopen, is dat consumenten zich onzeker kunnen voelen of de betreffende partij betrouwbaar en bereikbaar is en onbekendheid met elementen zoals de valuta en betalingsmethoden.

Hoewel organisaties zoals E-commerce Europe proberen retailers zo veel mogelijk aan te moedigen mee te doen binnen de CBE markt, om zo de groei binnen de Europese e-commerce sector verder te stimuleren, blijft de groei van CBE achter. Voor veel bedrijven is de grootste barri?re om ?cross border? te gaan verkopen het gebrek aan kennis. De markt is hun onbekend en daarom weten zij niet goed hoe zij zich het beste kunnen aanpassen aan het betreffende land.

Om het vertrouwen van de consument te verhogen, is het belangrijk dat ondernemers hun website lokaliseren, dat wil zeggen: zo veel mogelijk aanpassen aan de consumenten in het betreffende land. Het vertrouwen neemt toe wanneer consumenten informatie zien die hun bekend is. Hiervoor is het begrijpen van de lokale e-commerce markt cruciaal. Per land kunnen de wensen en behoeften van consumenten zeer vari?ren. Een aangepaste, gelokaliseerde website verhoogt de positieve houding van de consumenten, en daar mee het vertrouwen. Dit bevordert de klantloyaliteit en de online aankopen.

In dit onderzoek wordt onderzocht (1) in hoeverre en (2) op welke wijze Europese retailers hun website lokaliseren wanneer zij zich richten op buitenlandse consumenten. Het Lectoraat Online Ondernemen heeft voor dit onderzoek een data collectie beschikbaar gesteld van 8.218 webwinkels uit 31 Europese landen. Deze data collectie bevat informatie over en kenmerken van de webwinkels zoals de aangeboden betalingsmethoden en taal.

Middels literatuuronderzoek en interviews met e-commerce experts is vastgesteld welke website elementen gelokaliseerd kunnen worden. Deze lokalisatie elementen ? vertalingsknop, valuta aanpassing, trust marks, betalingsmethoden en customer reviews ? gelden als afhankelijke variabelen in dit onderzoek. Het toepassen van de lokalisatie elementen is mogelijk afhankelijk van land-specifieke kenmerken zoals de populatie, het BNP en de e-commerce omzet van een land. Deze land-specifieke kenmerken vormen de onafhankelijke variabelen.

Uit data analyse blijkt dat lokalisatie (nog) vrij beperkt wordt toegepast door Europese retailers. Ook blijkt dat het wel toepassen van website lokalisatie een positieve invloed heeft op het succes van de retailer. Verder geldt dat?naarmate lokalisatie wordt toegepast op meer elementen, het aandeel buitenlandse bezoekers toeneemt. Tot slot blijkt uit regressie-analyses dat de land-specifieke kenmerken een invloed hebben op het toepassen van website lokalisatie. De cultuur en verschillende karakteristieken van een land zijn dus van invloed op het gedrag van organisaties, en daarmee het lokalisatie gedrag.

Collectief Online: Collectieven: succes- en faalfactoren

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Ondernemers in winkelgebieden hebben het de laatste tijd erg zwaar, vooral door de economische crisis, maar voornamelijk door onlineverkoop met gevolg dat winkelpanden in winkelgebieden leeg komen te staan. Ondernemers zien de vorming van collectieven als oplossing: internettechnologie?n hoeven niet als een bedreiging gezien te worden, maar zouden ook een kans kunnen bieden voor winkeliers. Door internet en social media in te zetten kunnen ondernemers consumenten winnen. Winkelgebieden maken tot nu toe echter nog weinig gebruik van de mogelijkheden die internet en social media bieden. En wat zijn nou de succes- en faalfactoren van ondernemerscollectieven met betrekking tot de inzet van internetstrategie?n?

Om dat te achterhalen wordt een onderzoek uitgevoerd naar ondernemerscollectieven waarbij gekeken wordt naar de motivatie en waardering van ondernemers om aan te sluiten bij een collectief met betrekking tot internettechnologie?n. In dit onderzoek wordt eerst op macroniveau gekeken naar welke verschillen er zijn tussen type winkelgebieden in het gebruik van internetmedia en in hoeverre het lid zijn van een ondernemerscollectief een bijdrage levert aan de type en kwaliteit van internetstrategie. Deze factoren zijn onderbouwd met literatuur en er is vanuit het reeds bestaande databestand gekeken welke verbanden er zijn. Het empirische gedeelte is gebaseerd op een case study van twee winkelgebieden. In die case study wordt gekeken naar welke factoren van het ondernemerscollectief bijdragen aan het succes van gebruik van internettechnologie?n door winkeliers en daarbij zijn ook de faalfactoren van belang. De twee winkelgebieden worden onderzocht door zestien ? twintig diepte-interviews met ondernemers.

De opdracht is onderdeel van een groter project waaraan tweejarige RAAK-MKB subsidie is toegekend. Meer informatie over het gehele onderzoek is te vinden op de website van Collectief Online.

Deze afstudeeropdracht wordt uitgevoerd door Pembeg?l Ilbay, studente van de masteropleiding Economic Geography aan de Universiteit Utrecht.

Het Lectoraat Online Ondernemen
Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Online Ondernemen doet toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de commerci?le interacties tussen bedrijven en consumenten via internettechnologie?n. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar de wijze waarop bedrijven en consumenten gebruik maken van online business modellen, social media, mobile commerce en online marketing en de maatschappelijke consequenties daarvan.

Het doel van het lectoraat is om door middel van onderzoek nieuwe kennis over online ondernemen te ontwikkelen ten behoeve van het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs.

Collectief Online: Gebruik activiteiten van collectieven en de invloed op de beleving van het winkelgebied (2)

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Onder andere door de toename van het online shoppen is er de laatste jaren veel leegstand ontstaan in winkelgebieden. Zowel voor ondernemers als consumenten is dit nadelig voor de aantrekkelijkheid van een winkelgebied. Veel ondernemers zien dan ook de noodzaak om in collectief verband samen te werken om het hoofd boven water te houden. Door middel van internettechnologie?n en social media wordt geprobeerd de aandacht van de consument te trekken.

De afstudeeropdracht
Dit onderzoek gaat over de invloed van de online aanwezigheid van collectieven op het gebruik en de beleving van consumenten van een winkelgebied. Kennen de consumenten de activiteiten en kanalen van het collectief? Maken zij er gebruik van? En verandert dit hun winkelgedrag en de beleving van het winkelgebied? Op deze manier kan er een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de internettechnologie?n van collectieven om beter in te spelen op de behoeften van consumenten.

De opdracht is onderdeel van een groter project waaraan tweejarige RAAK-MKB subsidie is toegekend. Meer informatie over het gehele onderzoek is te vinden op de website van Collectief Online.

Deze afstudeeropdracht wordt uitgevoerd door Julia Breukelman, student van de masteropleiding Urban Geography aan de Universiteit Utrecht.

Het Lectoraat Online Ondernemen
Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Online Ondernemen doet toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de commerci?le interacties tussen bedrijven en consumenten via internettechnologie?n. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar de wijze waarop bedrijven en consumenten gebruik maken van online business modellen, social media, mobile commerce en online marketing en de maatschappelijke consequenties daarvan.

Het doel van het lectoraat is om door middel van onderzoek nieuwe kennis over online ondernemen te ontwikkelen ten behoeve van het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs.

Collectief Online: Gebruik activiteiten van collectieven en de invloed op de beleving van het winkelgebied (1)

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Door ontwikkelingen als vergrijzing, economische crisis en het toenemende online shoppen hebben veel winkelondernemers moeite om het hoofd boven water te houden. Als antwoord hierop richten winkeliers steeds vaker collectieven op. Ook gebeurt dit steeds vaker online, omdat de consument van nu voortdurend online actief is. De vraag is echter hoe zij dit het beste vorm kunnen geven en hoe de consument het best benaderd kan worden.

De afstudeeropdracht
Om deze reden wordt onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van online activiteiten van collectieven door consumenten en de invloed hiervan op de beleving van het winkelgebied. De vraag is of consumenten de online kanalen van de collectieven wel gebruiken, en zo ja, welke kanalen dan voornamelijk? Verandert dit het winkelgedrag en de beleving van de consument? Dit onderzoek zal een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van (internet)strategie?n van winkeliers om de consument doeltreffend te bereiken en zo ook om de consument te blijven verleiden om het winkelgebied te bezoeken.

De opdracht is onderdeel van een groter project waaraan?tweejarige RAAK-MKB subsidie is toegekend. Meer informatie over het gehele onderzoek is te vinden op de website van Collectief Online.

Deze afstudeeropdracht wordt uitgevoerd door Bianca Lemm, studente van de masteropleiding Urban Geography aan de Universiteit Utrecht.

Het Lectoraat Online Ondernemen
Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Online Ondernemen doet toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de commerci?le interacties tussen bedrijven en consumenten via internettechnologie?n. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar de wijze waarop bedrijven en consumenten gebruik maken van online business modellen, social media, mobile commerce en online marketing en de maatschappelijke consequenties daarvan.

Het doel van het lectoraat is om door middel van onderzoek nieuwe kennis over online ondernemen te ontwikkelen ten behoeve van het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs.

De toegevoegde waarde van internettechnologie?n voor winkelgebieden

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Door de economische crisis, een overschot aan winkels, verouderde businessmodellen en de alsmaar stijgende verkopen via internet, staan veel winkelgebieden vandaag de dag onder druk; bezoekersaantallen lopen terug, omzetten dalen en leiden tot faillissementen en toenemende leegstand.

Het ondernemerscollectief als oplossing
Oplossingen worden onder meer gezocht in ondernemerscollectieven, die onder andere door de inzet van internettechnologie?n proberen het gebied te promoten, de consumententrekkracht te vergroten en de verblijfswaarde van het gebied te verhogen. Veel ondernemerscollectieven binnen winkelgebieden blijken echter nog weinig succesvol en daarnaast ontbreekt het – zowel nationaal als internationaal – aan gedegen onderzoek naar de succes- en faalfactoren van collectieven en hun marketingactiviteiten.

De afstudeeropdracht
Deze afstudeeropdracht gaat over de toegevoegde waarde van internettechnologie?n en is onderzoekdeel van een tweejarig subsidieproject.

Door onderzoek te doen naar de werkwijze e?n activiteiten van de huidige collectieven in verschillende binnenstedelijke winkelgebieden, wordt kennis ontwikkeld over succes- en faalfactoren van die collectieven. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt om nieuwe marketing- en verkoop activiteiten te ontwikkelen en te implementeren.

In deze afstudeeropdracht?wordt beschreven wat de huidige werkwijze en activiteiten van de ondernemerscollectieven zijn en worden aanbevelingen gegeven over wat zij in de toekomst beter, hetzelfde of anders zouden kunnen doen. De centrale doelstelling van het project is het ontwikkelen van nieuwe kennis voor winkeliers/mkb-ondernemers over het succesvol inzetten van (nieuwe) internettechnologie?n om doelmatige en doeltreffende collectieve marketing- en verkoopactiviteiten te organiseren die de omzet van de deelnemende mkb-ondernemers verhogen.

De adviesvraag
Op welke manier kunnen ondernemerscollectieven internettechnologie inzetten om hun business model te versterken, de consumententrekkracht te vergroten en de verblijfswaarde van het gebied te verhogen?

Om deze vraag te beantwoorden is?zowel kwantitatief (content analyse) als kwalitatief onderzoek (interviews) uitgevoerd. Allereerst is een content analyse uitgevoerd: 722 websites van collectieven in Nederland worden geanalyseerd om meer (achtergrond)informatie te verkrijgen over de activiteiten, communicatiekanalen en deelnemers (partners e.d.) van de collectieven. De resultaten(database) geeft inzicht in de volwassenheid van de business modellen van de ondernemerscollectieven: is de organisatie goed op orde en ontplooien ze activiteiten waarmee ze de concurrentie met het online winkelen kunnen aangaan? Daarnaast?zijn?interviews afgenomen?om een goed beeld te krijgen van de internettechnologie?n die ondernemerscollectieven inzetten voor collectieve marketing- en verkoopactiviteiten en de succes- en faalfactoren daarvan.

Naast de content analyse en interviews is?ook gebruik gemaakt van consumentendata, voortgekomen uit een onderzoek van 200 tweedejaars CE studenten naar winkelgebieden in Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd?in september 2015 en er zijn?in totaal 2000 enqu?tes afgenomen. De studenten hebben bezoekers van diverse winkelgebieden ondervraagd?en hebben daarbij onderzocht wat in de ogen van de consument meerwaarde van een ondernemerscollectief is en wat de motieven van de hedendaagse consument zijn om in een winkelgebied of online te gaan winkelen. Het gaat hier dus voornamelijk om?customer insights.

Meer informatie over het gehele onderzoek is te vinden op de website van Collectief Online.

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd door Frank Sterk, inmiddels afgestudeerd CE-er.

Het Lectoraat Online Ondernemen
Binnen het Lectoraat Online Ondernemen wordt toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de adoptie van online business modellen, internettechnologie?n en Social media, en de maatschappelijke consequenties daarvan. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar de commerci?le interacties tussen bedrijven en consumenten (business-to-consumer e-commerce). Onderzoeksthema’s waar het lectoraat zich momenteel vooral mee bezig houdt zijn: de evolutie en het succes van online business modellen en het gebruik van Social media door bedrijven en consumenten.

Cross-Border E-commerce: Werkaandemuur.nl

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Cross-Border Bootcamp
Het Cross-Border Bootcamp is een project waarbij 22 verschillende e-commerce experts hun krachten bundelen om drie bedrijven ondersteuning te bieden bij het succesvol doorzetten van hun online business buiten de Nederlandse grenzen. De bootcamp is een bron van informatie en heeft als doel om met alle belanghebbenden relevante kennis te delen zodat er van elkaar geleerd kan worden.

Ukje.nl, Werkaandemuur en Body & Fit zijn de drie webshops die deelnemen aan dit project. Dit onderzoek richt zich op het bedrijf Body & Fit.?Kijk voor meer informatie ook op de site van Cross Border Bootcamp.

werkaandemuurWerkaandemuur
Werkaandemuur is opgericht in 2012 en is een platform waar beeldmakers een account aan kunnen maken om hun werk te uploaden op de website. Elke beeldmaker krijgt op het platform een eigen gepersonaliseerde webshop. De consument kan via de website van Werkaandemuur kiezen uit ruim 70.000 betaalbare en unieke werken voor aan de muur. De consument kan het werk customizen door zelf een afmeting en materiaal te kiezen. Werkaandemuur positioneert zich op de markt met de slogan: ?Orgineler dan Ikea, goedkoper dan een galerie?.

Sinds de lancering van de website heeft Werkaandemuur verschillende prijzen gewonnen en een significante groei doorgemaakt. Zowel intern als vanuit de beeldmakers is er behoefte voor expansie naar het buitenland. Het doel is het lanceren van een Engelstalige website die wereldwijd getest en uiteindelijk gelokaliseerd kan worden. Werkaandemuur wil het concept als eerst uitrollen in het Engelstalige land De Verenigde Staten. De huidige wanddecoratie markt in de Verenigde Staten is traditioneel en er wordt momenteel alleen canvas op klein formaat verkocht. De toepassing van ander foto materiaal lijkt kansrijk, welke geboden wordt door de Nederlandse onderneming Xpozer BV. Xpozer is een combinatie van fotofolie en een span-en ophangsysteem. Het materiaal is in maart 2016 in de Verenigde Staten gelanceerd.

Het afstudeeronderzoek
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de ontwikkelingen, concurrentie en behoeften in de E-commerce markt van de Verenigde Staten ?n het bedrijf Werkaandemuur om advies te geven over de marketingstrategie die ingevoerd dient te worden om succesvol Cross-Border te gaan in de Verenigde Staten. De opdracht is?uitgevoerd door Michou van Beek, studente Commerci?le Economie aan de Hogeschool van Amsterdam.


Managementsamenvatting

WADM biedt via internet een breed en betaalbaar assortiment aan (kunst)werken die de consument (B2C) op maat kan maken. Dit ruime, digitale assortiment wordt aangeleverd ?n tevens vermarkt door beeldmakers (B2B). De beeldmakers exploiteren hun gepersonaliseerde webshop op het multi sided platform van WADM. Sinds de oprichting in 2012 heeft de focus van het management gelegen op ?Inhouse Development? maar is geen strategisch marketingbeleid geformuleerd. De huidige organische groei zwakt op termijn af. Om de omzetgroei te continueren en omdat de beeldmakers graag cross-border willen verkopen, heeft WADM in 2014 de website uitgerold naar de Duitse en Franse markt. Deze investering was door gebrek aan focus en kennis geen succes. Er is nog geen duidelijkheid of het concept op buitenlandse markten aan zal slaan en WADM wil daarom graag een geglobaliseerd platform lanceren dat in meerdere landen getest kan worden en dat bij succes gelokaliseerd kan worden. Door mondialisering en e-commerce mogelijkheden neemt de concurrentie op de Nederlandse markt toe, maar tegelijkertijd ontstaan kansen voor internationale expansie. Naar aanleiding van de huidige situatie is de volgende adviesvraag geformuleerd:

?Met welke marketingstrategie kan Werk aan de Muur over de periode 2017 tot en met 2019 een omzetgroei van gemiddeld 50% per jaar realiseren in een e-commerce markt van toenemende mondiale concurrentie en expansie mogelijkheden??

Voor het beantwoorden van de adviesvraag is literatuur,- desk,- en fieldresearch gedaan. Een uitgebreide rapportage is beschreven in het onderzoeksrapport. Op basis van een SWOT-analyse is een confrontatiematrix opgesteld waar de kans- en probleemvelden uit voort komen. De probleemvelden vormen het centrale probleem dat het startpunt is voor het aanpassen van het strategische beleid. Er zijn een drietal strategische opties geformuleerd die beoordeeld zijn op basis van het SFA-model. De optie met de hoogste score is gebaseerd op de strategie?n: Participation excellence (Doligalski), marktontwikkeling (Ansoff), Standardized Web Sites + Localized Social Media (Singh & Pereira).

De positie op de Nederlandse markt is stabiel en de groei van het cross-border e-commerce segment is kansrijk. De beeldmakers willen internationaal verkopen en door concurrentie voor te zijn kan WADM een unieke positie op de buitenlandse markt claimen. Door het lanceren van een geglobaliseerde website kunnen buitenlandse markten getest worden. Voor marktonderzoek worden gelokaliseerde Social Media kanalen ingezet, te beginnen in Duitsland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Er wordt pas gelokaliseerd bij succes in een specifiek land. Het doel van Social Media is consumenten en beeldmakers te binden door het leveren van visuele content. Voor lokale beeldmakers wordt een Facebook ?community? opgericht. De lokale beeldmakers cre?ren gezamenlijk waarde voor elkaar, de (lokale) consument en OhMyPrints door het openen en promoten van een gepersonaliseerde webshop.

Voor de buitenlandse markt wordt gewerkt met de printmethode Xpozer. Dit materiaal is compact te verzenden en doordat het fotofolie makkelijk vervangen kan worden stimuleert het herhalingsaankopen. Om de marges niet te drukken worden de verzendkosten worden doorberekend in de consumentenprijs. Voor buitenlandse expansie wordt samengewerkt met native speakers. Door het advies om te lokaliseren bij bewezen succes zijn de investeringen op jaarbasis uit de interne financi?le middelen te voldoen. Door toename van het volume daalt het kostprijspercentage. De inhouse development houdt de investeringen in de website beperkt. De door het management jaarlijks beoogde omzetgroei van 50% is echter te optimistisch. Er is onvoldoende in acht genomen dat de procentuele groei afzwakt door de toenemende omvang van de onderneming. In het buitenland is nog geen naamsbekendheid en er moeten learnings opgedaan worden van de buitenlandse markt. Het advies is om de omzetgroei neerwaarts bij te stellen. De winst zal in dit scenario ook stijgen, maar in geringere mate dan in de base case.

Cross-Border E-commerce: Ukje.nl

Posted on: april 12th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Cross-Border Bootcamp
Het Cross-Border Bootcamp is een project waarbij 22 verschillende e-commerce experts hun krachten bundelen om drie bedrijven ondersteuning te bieden bij het succesvol doorzetten van hun online business buiten de Nederlandse grenzen. De bootcamp is een bron van informatie en heeft als doel om met alle belanghebbenden relevante kennis te delen zodat er van elkaar geleerd kan worden.

Ukje.nl, Werkaandemuur en Body & Fit zijn de drie webshops die deelnemen aan dit project. Dit onderzoek richt zich op het bedrijf Body & Fit.?Kijk voor meer informatie ook op de site van Cross Border Bootcamp.

Ukje.nl
ukjelogoUkje is een?bedrijf met veel?potentie vanwege passie, gedrevenheid en eigen ontwikkeling.?Ukje is een jong en winstgevend bedrijf binnen een nichemarkt dat meubelhoezen voor baby- en kindermeubilair in eigen beheer ontwikkelt. Ukje ontwerpt en verkoopt hoezen die geschikt zijn voor wip- en autostoeltjes, boxkleden, kussensets en Newborn sets.

Het afstudeeronderzoek
Momenteel worden de producten van Ukje verkocht via de eigen webshop en via diverse andere online verkoopkanalen in Nederland en Belgi?. Sinds 2012 worden de producten van Ukje ook op de Duitse marketplaces Amazon en DaWanda verkocht.?Om de omzetstijging te blijven continueren wordt door middel van dit afstudeeronderzoek onderzocht hoe Ukje de verkoopkanalen in Duitsland kan optimaliseren en uitbreiden en welk marketingbeleid ge?mplementeerd zal worden.

Deze afstudeeropdracht is?uitgevoerd door Rasheeda Ilahibaks, 4e jaars studente Commerci?le Economie. Het gehele team bestaat uit experts van toonaangevende bedrijven waaronder bol.com, fonq.nl, thuiswinkel.nl, Webpower, Noppies, Spring GDS en Under Armour.


Managementsamenvatting

Na het analyseren en verkrijgen van een duidelijk beeld van de Duitse E-Commerce markt is de start gemaakt van het adviesrapport. Dit adviesrapport is gericht op de verdere toetreding van Ukje in de E-Commerce markt van Duitsland.

Ukje is een onderneming binnen een nichemarkt dat hoezen verkoopt voor baby- en kindermeubilair. Momenteel is Ukje online actief in Nederland, Belgi? en via Amazon en DaWanda in Duitsland. In 2015 kwam 29% van de omzet voort uit de afzet binnen Duitsland. Ukje ziet potentie op basis van de huidige omzetcijfers in Duitsland en wil te weten komen met welke marketingstrategie de omzetcijfers jaarlijks verdubbeld kunnen worden.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er zowel literatuuronderzoek als desk- en fieldresearch verricht. De uitgebreide rapportage hiervan is terug te vinden in het onderzoeksrapport.?In dit rapport wordt een strategisch advies gegeven dat is opgebouwd vanuit een SWOT-analyse en een confrontatiematrix. De probleemvelden die voortkomen uit de confrontatiematrix dienen als input voor het centrale probleem, het startpunt voor het ontwikkelen van aangepast beleid. Er zijn drie strategische opties geformuleerd om het centrale probleem en de adviesvraag te beantwoorden. Deze zijn vervolgens door middel van het SFA-model getoetst. Optie twee, het inzetten en optimaliseren van marketplaces en lanceren van een Duitstalige storytelling website voor Ukje, had verreweg de hoogste score. Deze optie kan het centrale probleem oplossen en sluit ook?goed aan bij de doelstellingen.

De optie is gebaseerd op de Productperfomance excellence strategie van de Waardeposities van Chaston en de bijbehorende groeistrategie betreft marktpenetratie (Ansoff).

Ukje gaat zich richten op vaders en moeders vanaf 25 jaar en opa?s en oma?s. Deze doelmarkten worden gezien als ??n doelgroep. Om de doelgroep te bereiken zal er een ongedifferentieerde marketingstrategie gehanteerd worden.

Het leveren van extra waarde aan de consument door enerzijds aanbieden van producten voor meerdere merken babymeubilair en anderzijds het zeer brede assortiment, sluit aan bij Productperformance Excellence. Het lanceren van de Duitstalige storytelling website kan de strategische basis verder ondersteunen. De storytelling website heeft als doel de aandacht van de bezoeker te trekken en de bezoeker te informeren.

Sinds 2012 is Ukje actief in Duitsland via Amazon en DaWanda. Het grootste deel van de omzet wordt via Amazon gerealiseerd. Het advies is om de verkopen via Amazon te optimaliseren en een koppeling te maken met eBay. Het optimaliseren van Amazon bestaat uit het verhogen van de voorraad op Amazon zodat er geen sprake meer is van nee-verkopen en de omzet daardoor zal toenemen. Voor het koppelen van Ukje aan eBay wordt er een koppelingspartner ingezet. In overleg met Cross-Border Bootcamp expertteam twee is EffectConnect als koppelingspartner voorgesteld. EffectConnect maakt het mogelijk om Ukje te koppelen met eBay en biedt tevens ook Amazon aan.

Als Ukje alle voorgestelde middelen benut kan de geprognosticeerde jaarlijkse omzetverdubbeling gerealiseerd worden. Het inzetten van de financi?le investeerder is de cruciale factor.

PostNL afstudeeronderzoek op het gebied van Database Triggered Marketing

Posted on: maart 7th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Het HvA Center for Market Insights zoekt voor de marketingafdeling op het hoofdkantoor van PostNL een tweetal enthousiaste CE studenten die in samenwerking met elkaar een afstudeeronderzoek uitvoeren op het gebied van Database Triggered Marketing.

Over PostNL

PostNL bedient drie segmenten (mail in Nederland, Pakketten en Internationaal) met 49.000 medewerkers en ruim tien netwerken in dertien landen. Met toegewijde medewerkers, fijnmazige netwerken en innovatiekracht maakt zij haar ambitie waar om de aanbieder van post- en logistieke oplossingen in specifieke markten te zijn.

Wat bieden wij aan

PostNL biedt de ruimte voor een tweetal afstudeerders, die in samenwerking met elkaar de gestelde onderzoeksvragen exploreren en komen tot een adviesrapport dat de marketeers van PostNL met behulp van DTM (database triggered marketing) adequater laat reageren op relevante gebeurtenissen van de zakelijke klant bij PostNL. Het doel van DTM is hogere klanttevredenheid, behoud van klanten en omzet en cross- en upsell naar gebruik van meerdere PostNL producten.

Door op basis van data, order- en contactgedrag tussen klant en PostNL gebeurtenissen te identificeren kan PostNL op het juiste moment met de juiste boodschap op klantbehoeftes inspelen. De afstudeeropdracht betreft een onderzoeksopdracht, dat wil zeggen dat onderzoek uitvoeren en rapportage van de resultaten centraal staan, en wijkt daarmee dus af van de afstudeeropdracht zoals die in de studiehandleiding CE wordt beschreven.

Je onderzoekt op welke wijze PostNL haar DTM methode het beste kan inzetten voor de diverse (typen) klantengroepen. Aan de opbouw en inrichting van het onderzoek geef je zelf in hoge mate invulling. Relevante onderzoeksvragen zijn onder meer:

I? Triggers en Trends vaststellen

Vanuit de database op basis van onderzoek bepalen welke trends en triggers er zijn. Vervolgens bepaal je welke marketingacties PostNL moet uitvoeren richting haar klantgroepen.

II? Segmentatiemodel bepalen voor de DTM benadering

Op basis van onderzoek vaststellen welke criteria effectief gebruikt kunnen worden om de klanten te segmenteren, zodat triggers, trends ?n marketingacties zo goed mogelijk aansluiten bij de klantgroepen

III? Multi channel klant benadering vormgeven

Op basis van onderzoek vaststellen bij welk type klantgroep en marketingacties welke? contactstrategie past. Hoe zorg je voor de hoogste klanttevredenheid? Hoe warm je een klant het beste op voor cross- en upselling? En hoe zorg je voor 100% klantbehoud?

Profiel

HBO opleiding op het gebied van marketing;
Interesse in big data en sales;
Commercieel en praktisch ingesteld;
Nauwkeurig en analytisch sterk;
Zelfstandig, proactief en communicatief stevig in je schoenen;
Uitstekende kennis van Microsoft Office;
Handig met analyse tools zoals SPSS en Excel;
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Het hoofdkantoor van PostNL is gevestigd in het Beatrixkwartier in Den Haag.

Onderzoeksbijbaan: de ranglijst van grootste webwinkels in Nederland samenstellen

Posted on: maart 7th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

De Twinkle100 2016 wordt dit jaar uitgevoerd door?4 analytische en volhardende studenten CE

De grootste webwinkels

De Twinkle100 biedt jaarlijks een overzicht van de 200 grootste online retailers en de 30 grootste online reisverkopers van Nederland, gerangschikt naar omzet. Voor de Nederlandse e-commerce markt is de Twinkle100 in de loop der jaren een belangrijk naslagwerk geworden. Ook landelijke media halen de data vaak aan in hun artikelen.

Twinkle

De Twinkle100 is een speciale uitgave van Twinkle, h?t Nederlandse vakblad over digital commerce. Abonnees ontvangen het magazine tien keer per jaar. Daarnaast biedt Twinkle dagelijks nieuws, opinies, praktijkartikelen en achtergronden over e-commerce en connected stores op Twinklemagazine.nl.

De werkzaamheden

Je bent mede verantwoordelijk voor het verzamelen van alle data die de basis vormen voor de Twinkle100, waaronder omzetcijfers en overige bedrijfsgegevens. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

? Het controleren van de gegevens uit een online enqu?te onder webwinkels (volledigheid);
? Het aanvullen van ontbrekende gegevens per bedrijf via website contentanalyse en deskresearch (Kamer van Koophandel gegevens en nieuwsbronnen);
? Het schatten van omzetcijfers (indien geen feitelijke gegevens beschikbaar zijn);
? Telefonische verificatie van de omzetcijfers bij webwinkels;
? Het bijwerken van de database met bedrijfsgegevens in Excel.

Deze opdracht is uitgevoerd door Alex Laduc, Julia Peters, Jasper Pluijmers en Levi van Wingerden.

Afstudeeronderzoek op het gebied van Marketing en Promotie van winkelcentra

Posted on: februari 29th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Het HvA Center for Market Insights zoekt voor Multi Netherlands een tweetal enthousiaste CE studenten die in samenwerking met elkaar een afstudeeronderzoek uitvoeren op het gebied van marketing en promotie van winkelcentra.

Over Multi Netherlands
Multi Netherlands is onderdeel van Multi Corporation; ??n van de grootste ondernemingen binnen Europa en Turkije op het gebied van investering, exploitatie en (her)ontwikkeling van winkelcentra. Onze projecten zijn innovatief en duurzaam, en vormen vaak de motor achter de economische groei en sociale ontwikkeling van een stad of regio. Multi managet meer dan 90 winkelcentra: van een groot deel is Multi ook eigenaar. Multi is actief in 13 landen en heeft sinds haar oprichting in 1982 meer dan 180 projecten gerealiseerd.

Wat bieden wij aan
Multi NL biedt de ruimte voor een tweetal afstudeerders, die in samenwerking met elkaar de gestelde onderzoeksvragen exploreren en komen tot een rapport dat Multi NL in staat stelt om effectiviteit van haar marketingbeleid te vergroten. De afstudeeropdracht betreft en z.g.n. onderzoeksopdracht,? d.w.z. onderzoek uitvoeren en rapportage van de resultaten staan centraal, en wijkt daarmee dus af van de afstudeeropdracht zoals die in de studiehandleiding CE wordt beschreven.

We verwachten dat er sporadisch hand-en-spandiensten worden verricht en bieden de mogelijkheid om zo nu en dan met onze mensen op pad te gaan zodat je het bedrijf en het werk van binnenuit kunt ervaren.

Opdracht
Multi heeft in Nederland op dit moment 18 winkelcentra in eigendom, vooral boodschappencentra in wijken maar ook enkele winkelcentra die onderdeel zijn van het centrum van middelgrote steden. Voor die portefeuille wil Multi NL een goed gestructureerde aanpak van de marketing en promotie, die we willen baseren op een stevige kennisbasis.

Je onderzoekt welk marketingbeleid Multi NL in haar winkelcentra het beste kan hanteren en hoe dat geoperationaliseerd kan worden naar de diverse (typen) centra. Aan de opbouw en inrichting van het onderzoek geef je zelf in hoge mate invulling. Dat moet uiteraard voldoen aan de eisen van de opleiding en wij willen graag meedenken over de manier waarop het onderzoek ook zoveel mogelijk praktijkwaarde kan hebben. Relevante onderzoeksvragen voor ons zijn onder meer:

 • Wat zijn op dit moment de trends en ontwikkelingen op het gebied van marketing van winkelcentra. Daarbij is de praktijk in Nederland, maar ook de praktijk buiten Nederland relevant;
 • Dit moet geplaatst worden tegen de achtergrond van wat in de winkelmarkt en in het koopgedrag van de consument gebeurt (multi-channel, behoefte aan beleving, eisen aan efficiency, blurring in food, etc.);
 • Wat gebeurt er op dit moment qua marketing en promotie in onze eigen winkelcentra en wat is hiervan het (gepercipieerde) effect;
 • Hoe zijn de rollen van de verschillende stake-holders verdeeld en wat zijn hun belangen en mogelijkheden (eigenaar, ondernemers, lokale overheid, externe adviseurs);
 • In kaart brengen welke aanpakken en strategie?n in de markt worden gehanteerd (onderscheiden naar de diverse typen winkelcentra) door anderen.

Profiel

 • HBO opleiding op het gebied van marketing;
 • Interesse in vastgoed en/of ruimtelijke planning;
 • Commercieel en praktisch ingesteld;
 • Nauwkeurig en analytisch sterk;
 • Zelfstandig, proactief en communicatief stevig in je schoenen;
 • Uitstekende kennis van Microsoft Office;
 • Handig met analyse tools zoals SPSS;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Multi is gevestigd aan de ZuidAs (Gustav Mahlerlaan) in Amsterdam.

multi-154x641

De Sterkste Schakel: de beste website verkiezing regio Rijnland

Posted on: oktober 13th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

De Sterkste Schakel Trofee is d? Rijnlandse ondernemingsprijs. Eenmaal per jaar wordt deze prestigieuze prijs uitgereikt aan de meest klantgerichte onderneming van de regio Rijnland. Sinds de start in 2004 kent de Sterkste Schakel diverse categorie?n, waaronder: ‘Automotive’, ‘Bouw, Installatie en Techniek’, ‘Communicatie’, ‘Detail- en Groothandel’, ‘Dienstverlening’, ‘Kantoor en Automatisering’ en ‘Toerisme, Horeca en Catering’.

De Sterkste Schakel kent inmiddels diverse spinoffs zoals de Sterkste Student Verkiezing, de Sterkste Site Verkiezing, de Grant Thornton aanmoedigingsprijs, de TK Penning voor Internationaal Zakendoen en sinds 2012 ook de Publieksprijs, waarbij het publiek een persoonlijke stem kan uitbrengen op hun eigen favoriet. Voor het derde achtereenvolgende jaar beoordelen marketingstudenten van de Hogeschool van Amsterdam de websites van de deelnemers aan de Sterkste Schakel.

Twee studenten van de minor Marketing Tomorrow zullen?van december tot en met februari aan de hand van de volgende?criteria de websites van alle deelnemers aan de Sterkste Schakel beoordelen: de manier van presenteren, de lay-out, de vindbaarheid via zoekmachines, de navigatiestructuur, de interactiemogelijkheden (ook met sociale media) en de techniek. Presentatie aan de hand van een rapporten met analyse van de verschillende websites, inclusief tips ter verbetering.

De studenten zullen bij?de Grande Finale van de Sterkste Schakel 2016 aanwezig zijn en mogen op 11 maart 2016?de winnaar van de beste website bekend maken.

Social Media Scan Project voor CCV

Posted on: oktober 10th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Marketing en social media zijn vandaag de dag onlosmakelijk verbonden. De klant is actief in de sociale media en deelt daar zijn mening. Hoe volg je als marketeer nu wat er over je bedrijf, product, dienst of service online gezegd wordt? Hoe analyseer je social media? En last but not least: hoe ga je online de dialoog aan?

Wat levert een SMS-onderzoek op?
Marketeers willen heel begrijpelijk weten wat elke euro die ze in online marketing steken uiteindelijk oplevert. Bij social media is Return On Investment (ROI) echter niet de beste indicator, je kunt hier beter uitgaan van Return On Engagement (ROE). Bij ROE draait alles om de kwaliteit van je volgers, en dan met name de mate waarin je volgers via social media betrokken raken bij de?organisatie. Social media zijn sterk data gedreven. Het aantal ?metrics? waarover je kunt beschikken is dan ook groot. Met de Social Media Scan, inventariseer, meet en analyseer je de sociale media en laat je zien wat er in social media over het bedrijf wordt gezegd.

Hoe wordt het SMS onderzoek uitgevoerd?
coosto-social-media-scanBij het uitvoeren van een SMS-onderzoek maakt het CMI gebruik van het software pakket Coosto. Hiermee monitor je een merk in de Nederlandse taal en krijg je inzicht in vragen en leads die verschijnen op sociale media: onder andere analyses op volume, sentiment, bereik, auteurs, websites en geografische informatie.

Analyseren en onderzoeken doen we op twee manieren 1) Social Media berichten: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Pintorest, LinkedIn en Google+ en 2) de interactieve berichten van WordPress, blogs, nieuwssites en fora.

Bij het uitvoeren van een SMS-onderzoek maakt het CMI gebruik van de volgende fasen:

Fase 1: ?luisteren?
Concreet kunnen laten zien wat er letterlijk over het bedrijf, merk of producten wordt gezegd.

Fase 2: Analyseren
Monitoren van de reputatie, inclusief concurrentie- en marktanalyse. Zijn de uitingen nu overwegend positief of negatief? Wie is vooral negatief of positief? Wie zou het bedrijf extra support moeten leveren om negatieve buzz te verminderen en wie zou proactief moeten betrokken moeten worden op momenten dat er nieuws is zodat?wellicht wat extra positieve buzz verkregen wordt? Voor het optimaal bedrijven van social media marketing is het noodzakelijk dat je weet waar de key-influencers voor het?bedrijf of merk zitten. Welke blogger is een belangrijke bron voor jouw klanten? Op welke netwerken wordt er vaak over het?bedrijf of de producten geschreven en door wie?

Fase 3: Engaging
Als je het luisteren en analyseren onder de knie hebt, kun je een stapje verder gaan, mits natuurlijk?de organisatie er ook klaar voor is om online de dialoog aan te gaan.

Fase 4: Rapportage en presentatie
In de laatste fase?dient een?rapportage gemaakt te worden, waarin alle resultaten helder worden weergegeven en ge?nterpreteerd. In dit rapport worden de resultaten vertaald in concreet advies aan de ondernemer. De rapportage heeft de vorm van een slidesrapport (PowerPoint).


Over CCV

CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Zij maken de toekomst van het betalen vandaag mogelijk, door altijd en overal betalen te ondersteunen. Offline en online, met geld of loyaliteitspunten. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Zodat ondernemers het meeste uit hun onderneming halen.”

Daarnaast geven onderstaande statistieken een goed beeld van CCV in Nederland en Europa.
– 199.000 actieve pinapparaten van CCV in Nederland in het veld;
– 137.000 MKB klanten in Nederland;
– 298.000.000 pintransacties die CCV in Nederland verwerkt;
– Momenteel 585 medewerkers;
– Actief in de Benelux, DACH-landen, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Hongarije en Frankrijk;
– Kantoren in Nederland, Belgi?, Duitsland en Zwitserland;
– In Europa momenteel 900 medewerkers;
– Meer dan MKB 200.000 klanten in Europa;
– Jaarlijkse omzet meer dan ? 130,- miljoen;
– CCV biedt ook webshopsoftware aan: momenteel supporten zij meer dan 15.000 actieve webshops;
– Tot slot hebben ze recent de mijlpaal van 500.000 pinapparaten in Europa gevierd.

Kort samengevat is CCV bekend van de pinapparaten die consumenten overal in Nederland tegenkomen. In de winkel op de hoek, in de supermarkt, in restaurants en caf?s, etc. Daarnaast verzorgen zij onder andere de transactieverwerking die ervoor zorgt dat ondernemers hun geld op hun bankrekening ontvangen en leveren zij betaaloplossingen voor de self-service markt. Voorbeelden zijn parkeerautomaten, vendingautomaten, OV oplaadpunten, etc.

Meer informatie over CCV is te vinden op de website www.ccv.nl. Meer informatie over de webshopsoftware is te vinden op www.ccvshop.nl.

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X