Selmar Meents

Posted on: augustus 20th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Selmar Meents is Associate Professor of Digital Business Transformation.?Using his practical experience as a consultant and research manager, Selmar Meents has given courses and supervised internships and theses within higher education since 2002. His teaching activities have focused on subjects such as digital business innovation and management, e-business, information systems, interactive marketing, customer relationship management, and academic skills.

Building on the skills and knowledge obtained in an IT management traineeship, Selmar has held both full-time and part-time positions in business throughout his career. As a consultant and research manager he has been involved in e-business, online marketing and customer experience management projects for various clients. In addition to his consulting and applied business research activities, Selmar has devoted much of his career to conducting scientific research. The papers resulting from his research were presented at several leading international conferences, and were published in multiple high-ranking scientific journals.

Selmar received his PhD in e-commerce from the VU University Amsterdam, where he also earned his master?s degree in Business Administration.

Research assistance
Selmar can assist you in finding a suitable thesis topic, formulating a problem statement and research questions, developing a theoretical framework and doing a literature study, and conducting quantitative research (e.g., questionnaire design and quantitative data analysis).

Tools
SPSS

Rob Loke

Posted on: juli 23rd, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Rob Loke is lecturer data science at the Centre for Market Insights of the HvA. He holds a MSc degree in computer science as well as a PhD degree, both from Delft University of Technology. He also holds a MA degree in psychology from Leiden University.

Rob was previously stationed and employed in Spain, Portugal, Italy and The Netherlands where he was consultant, researcher, lecturer and interim in the public and private sector. He designed, prototyped/built, tested and finetuned a large number of software systems architectures in nationally and European-Union funded projects, individually, but also jointly in teams. Rob authored/coauthored about 40 scientific papers in books, journals and conference proceedings. For his PhD-work on the visualisation of sparse datasets from the seabottom he was invited four times to IEEE/OCEANS conferences in the USA—Seattle, Providence, Honolulu and Biloxi. Based on his machine learning system for diatom recognition that he engineered as interim data scientist in only three weeks, four new species were identified by taxonomy experts from Royal Botanic Garden Edinburgh.

Rob applies his knowledge/expertise to projects in the CMIHvA with regard to online data mining, big data, natural language processing and machine learning.

Data science, Python, Raspberry Pi

Leontine van Geffen

Posted on: juli 23rd, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Leontine is een specialist op het gebied van Digital Marketing en heeft ruime ervaring met het begeleiden, assessen en examineren van stagiairs en afstudeerders. Leontine werkt nu 8 jaar bij de HvA, en heeft de laatste zes jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan het uitdenken en opzetten van de afstudeerrichting Digital Marketing. Daarvoor werkte ze als project- en accountmanager bij diverse online en mobile marketing bureaus. Na haar studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg heeft ze diverse praktische cursussen bij onder andere Frankwatching gevolgd om haar kennis en vaardigheden actueel te houden.

HULP BIJ SCRIPTIE
Leontine heeft ruime ervaring met het begeleiden en examineren van afstudeerders en is daarom een goede vraagbaak voor alle vragen met betrekking tot het formuleren van een goede probleemstelling en adviesvraag, zoals je plan van aanpak of je onderzoeksopzet. Ook kan Leontine je goed helpen bij het verkrijgen van structuur, overzicht en samenhang in je scriptie. Verder kan Leontine je goed helpen met alle online gerelateerde vraagstukken en tooling, van online vindbaarheid, tot social media, tot conversie optimalisatie.

TOOLS
Leontine kan helpen bij vragen over: MOZ |? Google Analytics | SEMrush | Woorank |? Similarweb | Coosto

Iris Hagemans

Posted on: juni 25th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Iris Hagemans werkt sinds maart 2018 als onderzoeker bij het lectoraat Online Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze promoveert op het onderzoeksproject ?Toekomstbestendig evenwicht – Balanceren tussen divergerende belangen? over winkelgebieden in Amsterdam.

Als stadsgeograaf ziet Iris winkelgebieden als een reflectie van sociale en economische ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief is het interessant dat er tegenstrijdig over winkelgebieden in Amsterdam wordt bericht. Stedelijke winkelgebieden staan voor grote uitdagingen door toenemende concurrentie met regionale winkelcentra en online winkels. Aan de andere kant worden sommige winkelgebieden in Amsterdam als t? populair en druk beschouwd. Middels het project ?Toekomstbestendig evenwicht? draagt de HvA bij aan de ambitieuze beleidsdoelstelling om een beter gebalanceerd winkellandschap te bevorderen.

HULP BIJ ONDERZOEK
Je kunt bij Iris terecht voor vragen over SPSS, excel, databewerking en overige vragen over het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

TOOLS
Iris kan helpen bij vragen over: SPSS | R | Excel

Pepijn Schoemaker

Posted on: juni 18th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Pepijn Schoemaker maakte in 2008 bewust een carri?re switch als docent Strategische Marketing bij de HES/HvA. Pepijn draagt de persoonscertificering ?Register Marketeer?. Hij heeft onder andere bijgedragen aan de introductie van Zalando en Hellofresh in de Benelux welke met een Effie Award werd onderscheiden. Verder heeft hij voor diverse auto en motorfietsmerken successen weten te bereiken in de functie van Marketing & PR Manager.

HULP BIJ SCRIPTIE
Vaak vragen docenten, examinatoren of (scriptie)begeleiders om ?modellen te gebruiken?, maar welke marketingmodellen gebruik je dan en waarom en vooral ook hoe? Dit is waar Pepijn je uitstekend bij kan helpen. Pepijn is een ervaren scriptie begeleider en een van de zaken waar hij bekend om staat is het aanbrengen van structuur in een plan middels zijn ?6 stappenplan?. Het aanleggen van verbanden tussen de conclusies en bevindingen van de verschillende onderdelen (een zgn. ?rode draad?) helpt je vaak verder. Ook kan hij goed ondersteunen bij het kiezen van de ?strategische koers? in je scriptie of rapport.

Je kan bij Pepijn terecht met vragen over?marketing modellen, onderzoeksopzet, theoretisch kader, desk/field research, strategische keuze en je implementatieplan. Daarnaast heeft hij kennis over:

?Youtube | Google Analytics | Qualtrics | SPSS

Cindy Rip

Posted on: mei 21st, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Cindy is een specialist op het gebied van digital marketing en heeft ruime ervaring met het begeleiden en het examineren van afstudeerders. Cindy werkt nu ruim 10 jaar bij de HvA waarvan de laatste 6 jaar in het digital marketing team bij CE. Zij geeft voornamelijk les in de minor Marketing Tomorrow en is daar ook lang coordinator van geweest. Daarvoor werkte ze als projectmanager en consultant op het gebied van internet, intranet, kennismanagement en hosting, bij verschillende bedrijven. Ze heeft na Economie en Informatiestudies, een postdoctoraal in digital marketing gedaan en is registered digital marketeer.

HULP BIJ SCRIPTIE
Cindy heeft ruime ervaring met het begeleiden en examineren van afstudeerders en is daarom een goede vraagbaak voor alle vragen met betrekking tot het formuleren van een goede probleemstelling en adviesvraag, zoals je plan van aanpak of je onderzoeksopzet. Heb je vragen over bijvoorbeeld online vindbaarheid, conversie optimalisatie, inzet van social media, dataonderzoek en online marketing communicatie, dan ben je bij Cindy aan het juiste adres.

TOOLS
Cindy kan helpen bij vragen over: MOZ |? SEMrush | Woorank |? Similarweb | Coosto | Sentistrength

Kitty Berteling | Information Specialist

Posted on: maart 25th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Kitty is informatiespecialist bij de Hogeschool van Amsterdam voor de opleidingen van AMSIB (Amsterdam School of International Business), faculteit FBE. Ze begeleid studenten bij hun literatuuronderzoek voor hun scriptie of bij het zoeken naar informatie voor hun opdrachten en projecten. Ook kan ze ondersteuning bieden bij Refworks (een reference manager).

Expertise: databanken ? deskresearch ? bronvermeldingen ? literatuuronderzoek

Marjolein van Vlaanderen

Posted on: november 21st, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Marjolein van Vlaanderen is sinds 2002 werkzaam bij de opleiding Commerci?le Economie. Ze is teamleider van de afstudeerrichting Digital Marketing, docent strategische marketing en tevens co?rdinator afstuderen CE. Eerder vervulde ze diverse marketingfuncties in het werkveld waaronder Brand Manager bij Spadel (Spa mineraalwaters en frisdranken).

HULP BIJ SCRIPTIE

Marjolein?heeft ruime ervaring met het begeleiden en examineren van afstudeerders en is daarom een goede vraagbaak voor alle vragen met betrekking tot het formuleren van een goede probleemstelling en adviesvraag alsook vragen over strategisch advies en operationele uitwerking.

PVA EN ADVIESRAPPORTAGE

Marjolein is in het bijzonder van toegevoegde waarde wanneer studenten vragen hebben tijdens de fase van het opstellen van het plan van aanpak en de fase van het schrijven van het adviesrapport.

Jacques van Leeuwen

Posted on: november 7th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Jacques van Leeuwen heeft meer dan 20 jaar ervaring in marktonderzoek en is werkzaam in het bedrijfsleven en heeft sinds 5 jaar zijn eigen marktonderzoekbureau. Die ervaring geeft Jacques het inzicht om het onderzoek naar de hoogste kwaliteitsmaatstaven uit te voeren en de juiste analyses gestalte te geven. Daarnaast begeleidt Jacques al geruime tijd afstudeerders en is verbonden als examinator aan de HvA.

HULP BIJ ONDERZOEK

Je kunt bij Jacques terecht met al jouw vragen over de methoden en technieken van onderzoek zoals bijvoorbeeld opzet van het (veld)onderzoek, vragenlijstontwerp, uitleg over analysetechnieken, praktische vragen over bepalen steekproefgrootte voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek et cetera.

TOOLS
Jacques kan helpen bij vragen over: SPSS

Mayke Steeman | Co?rdinator Centre for Market Insights

Posted on: september 5th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Mayke Steeman is sinds juli 2017 werkzaam als Co?rdinator van het HvA Centre for Market Insights en als Projectmanager bij het lectoraat Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam.

?Voor verdere informatie of vragen, kun je contact opnemen met Mayke.

Aldo Bloemhoff | Lecturer Market Research

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments
HULP BIJ ONDERZOEK
Aldo is docent marktonderzoek en heeft ruime ervaring met het begeleiden en examineren van afstudeerders, en is daarom een goede vraagbaak voor alle onderzoeksvragen met betrekking tot de verschillende vragen die voorbij komen in de afstudeercyclus.

Jesse Weltevreden | Professor Digital Commerce & Director Research van de E-commerce Foundation

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Jesse Weltevreden is Research Director van de E-commerce Foundation, een internationale non-profit organisatie – ge?nitieerd door de nationale e-commerce verenigingen en e-commerce bedrijven wereldwijd – die belangrijke feiten en onderzoek op het gebied van e-commerce levert.

Jesse is ook Professor Digital Commerce?aan de Hogeschool van Amsterdam. Als Research Director en manager van de onderzoeksgroep Digital Commerce co?rdineert hij en draagt bij aan (kwantitatieve) onderzoeksprojecten van de E-commerce Foundation.

Jesse?heeft veel gepubliceerd over de gevolgen van e-commerce voor het gedrag van de consument, de detailhandel, en mobiliteit, zowel nationaal als internationaal. Zijn huidge onderzoeksprojecten richten zich op crossborder e-commerce in Europa, digitale transformatie in de retail sector en zakenlijke tussenkomst bij consumer-to-consumer online interacties.

?.
HULP BIJ ONDERZOEK
Jesse is veelzijdig inzetbaar op veel terreinen, studenten kunnen met vrijwel elke onderzoeksvraag?bij Jesse terecht: kwalitatief, kwantitatief, social media data, website data en geo data onderzoek.
?.
TOOLS
Jesse kan helpen bij vragen over: Coosto | Qualtrics | SPSS | Tableau | CMI Catchment Area Tool | CMI Crow Flies Distance | CMI Geo Location Finder | CMI Google Places Tool | CMI Language Detection Tool | CMI Road Distance Tool | CMI Text Cleaning Tool | CMI Twitter Scraper.
.
?

Tibert Verhagen | Associate Professor

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Dr. Tibert Verhagen studeerde Internationale Economie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2003 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp online koopgedrag waar hij vervolgens werkzaam was als Universitair Hoofddocent E-business. Zijn onderwijservaring omvat onder andere het opzetten en geven van onderwijs, het vormgeven en co?rdineren van Master specialisaties, en het begeleiden van afstudeerders en promovendi. Sinds april 2016 is hij werkzaam bij het lectoraat Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij onderzoek doet naar winkelinnovatie en digitale marketing.

Het onderzoek van Tibert richt zich op de invloed van nieuwe vormen van technologie op consumentengedrag. Zo deed hij eerder onderzoek naar webwinkels, online portals, elektronische marktplaatsen, virtuele werelden, virtuele customer service agents, activity trackers, en virtuele spiegels. Zijn onderzoek werd gepubliceerd in academische journals zoals Information & Management, European Journal of Information Systems, Computers in Human Behavior, New Media & Society, Journal of the Association for Information Systems, Journal of Computer-Mediated Communication, International Journal of Information Management, en Cyberpsychology, Behavior & Social Networking. Ook verscheen zijn werk in vakliteratuur zoals Holland Management Review, Tijdschrift voor Marketing, en AutomatiseringGids.

Naast onderzoek en onderwijs heeft Tibert ervaring in het bedrijfsleven. Zo was hij een van de oprichters van twee startups op het gebied van website analyse en advies en richtte hij tevens een webwinkel op.

HULP BIJ ONDERZOEK
Tibert?is veelzijdig inzetbaar op veel terreinen, studenten kunnen met vrijwel elke onderzoeksvraag?bij Tibert?terecht: kwantitatief, social media data, website data, onderzoeksdesign, schrijven scriptie, statistiek, datacollectie, surveys, experimenten.
?.
TOOLS
Tibert?kan helpen bij vragen over: Qualtrics | SPSS | Tableau

Saskia Stoker | Lecturer/Researcher

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Saskia Stoker has been working with the professorship Digital Commerce since August 2014.

Currently Saskia is researching ‘e-commmerce & city logistics’, a project concerning the mobility effects of online shopping both in B2C and C2C markets. The research is a collaboration between the professorships Digital Commerce and and Logistics. Saskia has also been working as a lecturer in market research and statistics since 2013 with the Commercial Economics programme – an ideal combination to convert the knowledge in online shopping developments into material for the curriculum, imparting it to new generations.

HULP BIJ ONDERZOEK
Saskia?heeft ruime ervaring met het begeleiden en examineren van afstudeerders, en is daarom een goede vraagbaak voor alle onderzoeksvragen met betrekking tot de verschillende vragen die voorbij komen in de afstudeercyclus. Zowel wat betreft kwalitatief als kwantitatief onderzoek.
.
TOOLS
Saskia?kan helpen bij vragen over: Qualtrics | SPSS |?Tableau

Frederik Situmeang | Lecturer/Researcher

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Frederik Situmeang is since August 2016 senior researcher and lecturer Online Marketing at the Hogeschool van Amsterdam (HvA). He is affiliated with the Centre for Applied Research on Economics & Management, Professorship Digital Commerce?of the HvA. He is also affiliated with the Centre for Market Insights of the HvA.

His PhD research at the University of Amsterdam was about the influence of online reviews, written by ordinary consumers and by expert critics, on organizational strategy and product performance. During his PhD, he won the PREBEM award for the best research paper in Marketing.

From August 2013 until July 2016, he was a lecturer and researcher at the University of Amsterdam. There he continued on his research projects on online reviews, and expanded his research profile to also include product development project management. One of his research has won various awards and nominations at several conferences (Most Inspiring paper at EURAM, IPMA-PMI Best research paper, and INGroup Best research paper).

Through all his research, he employed quantitative research techniques with strong interests towards Big Data.

He has affiliations with the University of Amsterdam, and an international tie with Del Institute of Technology in Indonesia, to bridge an international collaboration in research and education between the two universities.

PUBLICATIONS

FBI Situmeang, MAAM Leenders, NM Wijnberg. ‘History matters: The impact of reviews and sales of earlier versions of a product on consumer and expert reviews of new editions.’?European management journal 32 (1), 73-83.

FBI Situmeang, M AAM Leenders, N M. Wijnberg. ‘The good, the bad and the variable: How evaluations of past editions influence the success of sequels.’?European Journal of Marketing 48 (7/8), 1466-1486.

FBI Situmeang, G Gemser, NM Wijnberg, MAAM Leenders. ‘Risk-taking behavior of technology firms: The role of performance feedback in the video game industry.’?Technovation.

HULP BIJ ONDERZOEK

Heb jij hulp nodig bij je onderzoeksopzet, theoretisch kader, kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek of data-analyse? Frederik is veelzijdig inzetbaar op veel terreinen, studenten kunnen met vrijwel elke onderzoeksvraag bij Frederik terecht: kwantitatief, social media data, website data en geo data onderzoek.

TOOLS

Frederik kan helpen bij vragen over: Coosto | Qualtrics | SPSS | Tableau | CMI Catchment Area Tool | CMI Crow Flies Distance | CMI Geo Location Finder | CMI Google Places Tool | CMI Language Detection Tool | CMI Road Distance Tool | CMI Text Cleaning Tool | CMI Twitter Scraper | SentiStrenght | TLAb.

Anne Risselada | Senior Researcher

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Dr. Anne Risselada (1984) is economisch geograaf met expertise op het gebied van detailhandel, bedrijfslocatiekeuze en stedelijke ontwikkeling. Binnen het lectoraat?Digital Commerce van de HvA?ligt haar onderzoekfocus bij toekomstbestendige binnenstedelijke winkelgebieden, de betekenis van collectieve online marketing strategie?n voor winkelgebieden en de ruimtelijke gevolgen van online winkelen.

Anne studeerde Sociologie en Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In het proefschrift ?Housing the Mobile Entrepreneur? zet zij uiteen hoe vastgoedkenmerken, buurtfactoren en priv?-overwegingen van invloed zijn op het locatiegedrag van ondernemers in stedelijke woonwijken.

Na haar promotieonderzoek is ze als adviseur bij Bureau Stedelijke Planning nauw betrokken geweest bij vraagstukken rondom detailhandel en was verantwoordelijk voor het opstellen van brancherings- en detailhandelsvisies, vestigingsplaats-onderzoeken, distributieve onderbouwingen en effectenstudies.

HULP BIJ ONDERZOEK
Je kunt bij Anne terecht voor vragen over SPSS, excel, databewerking en overige vragen over het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
?.
TOOLS
Anne kan helpen bij vragen over: SPSS | MAXQDA | R

Loes Kors | Information Specialist

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments
Loes is Senior Informatiespecialist bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij begeleidt studenten met name in de?beginfase van hun (afstudeer)onderzoek: probleem defini?ren, theoretisch kader, literatuur zoeken.

 

Daphne Hagen | Lecturer/Researcher

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments
Daphne Hagen werkt sinds februari 2014 als docent onderzoeker bij het lectoraat Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is sinds 2011 werkzaam als docent marketing, marktonderzoek en communicatie bij de opleiding Commerci?le Economie. Daarvoor heeft Daphne verschillende marketing en sales functies bekleed bij onder andere de ING en Telfort.
.
Bij het lectoraat Digital Commerce houdt Daphne zich voornamelijk bezig met onderzoek naar de adoptie en gevolgen van nieuwe internettechnologie?n voor de detailhandel en voor collectieven binnen winkelgebieden in het bijzonder. Een onderwerp waarop zij ook beoogd te promoveren.
?.
Daphne maakt tevens deel uit van de expertgroep Future Mall van het landelijke onderzoeksprogramma Shopping Tomorrow.
.?.
HULP BIJ ONDERZOEK
Daphne?heeft ruime ervaring met het begeleiden en examineren van afstudeerders, en is daarom een goede vraagbaak voor alle onderzoeksvragen met betrekking tot de verschillende vragen die voorbij komen in de afstudeercyclus. Zowel wat betreft kwalitatief als kwantitatief onderzoek
.
TOOLS
Daphne kan helpen bij vragen over: Qualtrics | SPSS | MAXQDA

Sjoukje Goldman | Lecturer/Researcher

Posted on: september 1st, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Sjoukje Goldman werkt sinds september 2014 als docent onderzoeker bij het lectoraat Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is sinds september 2009 werkzaam als docent strategische marketing bij de opleiding Commerci?le Economie.

Sjoukje heeft een master of science in marketing. Haar expertise betreft cross-border e-commerce en online consumentengedrag.

Sjoukje maakt tevens deel uit van de expertgroep Cross-border e-commerce van het landelijke onderzoeksprogramma Shopping Tomorrow.

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X