Stappenplan strategisch marketing planningsproces

Posted on: mei 16th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Dit zes stappenplan vormt de basis voor ieder strategisch marketing planningsproces. Of je nu een businessplan schrijft, een scriptie, een tentamen commerciele economie of NIMA B of C moet maken, altijd vind je deze ‘stappen’ terug. Alle strategische marketingmodellen kennen ook een plek in dit model. Daarom is het essentieel dat je dit model goed begrijpt en de samenhang van alle modellen herkent.

Groeistrategieën Ansoff

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De groeistrategieën volgens Ansoff zijn misschien wel één van de bekendste strategieën die ingezet kunnen worden om een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen. Niet alle strategieën zijn echter even duurzaam… Let daarom goed op welke strategie je kiest om het centraal probleem op te lossen. Dit webcollege probeert je hier meer over duidelijk te maken.

Waardestrategieën Treacy & Wiersema

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Dit webcollege legt de verschillende waardestrategieën volgens Treacy & Wiersema uit. Treacy & Wiersema hebben duurzame strategieën bedacht die horen bij het strategische marketing planningsproces en zich bevinden in zogenaamde ‘stap 5’. Zie voor uitleg de andere video over het ‘6 stappen plan’.

Generieke concurrentiestrategieën Porter

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Dit webcollege legt je de generieke concurrentiestrategieën volgens Michael Porter uit. Éen van de duurzame concurrentiestrategieën die in ‘stap 5’ van het strategisch marketing planningsproces kan worden gekozen.

SFA matrix (strategische marketing optiekeuze)

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De SFA (of soms ook wel FAS) matrix is een strategisch marketing model die jou helpt om de een optiekeuze te maken. Dit model helpt je om de juiste duurzame strategie te kiezen om het zogenaamde ‘centrale probleem’ strategisch op te lossen. Het model bevat onder andere ook het bekende FOETSJE onderdeel. Het model wordt gebruikt in zogenaamde ‘stap 5’ van het strategisch marketing planningsproces. Zie hiervoor de andere video over het zogenaamde 6 stappenplan.

SWOT analyse

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Dit webcollege legt uit waarom de SWOT analyse het cruciale onderdeel of liever ‘kantelpunt’ is in jouw businessplan of strategisch marketingplan. Nog te vaak wordt het model gebruikt ‘omdat het moet van de docent’ terwijl voorbij wordt gegaan aan het feit dat juist op deze plek de complete analyse samenkomt en het definitieve probleem hiermee wordt gevormd (en mogelijke oplossingen naar voren komen).

Waardeketen (value chain) Porter

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De waardeketen (of ook wel Value Chain) van Porter is een krachtig hulpmiddel die je kan helpen om sterktes en zwaktes vanuit je interne analyse te vinden. Het model wordt vaak ‘verkeerd’ of ‘onvolledig’ uitgelegd. We hopen dat je met deze video een iets beter begrip krijgt hoe het model nu eigenlijk werkt.

7S model van McKinsey

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Het 7S model van McKinsey wordt soms onterecht als ‘een nogal zwaar model’ voor de interne analyse gezien. Dit is echter onjuist. Het model kan prima als middel gebruikt worden om sterktes en zwaktes ‘op te sporen’. Dit kan voor grote bedrijven of kleine bedrijven. Het model hoort thuis in ‘stap 3’ van het zes stappenplan van het strategisch marketing planningsproces.

5 krachten model Porter

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Het vijf krachten model van Porter wordt helaas in de praktijk nog vaak ‘verkeerd gebruikt’. Het is een model om de marktaantrekkelijkheid te bepalen terwijl veel mensen (studenten) het gebruiken ‘om een meso analyse’ op te stellen. Het is echter het eind van je meso analyse en je zet het model alleen in als de vraag bestaat of de markt wel of niet aantrekkelijk is… In dit webcollege probeer ik uit te leggen waarom het model wordt gebruikt en vooral hoe je het model correct gebruikt. Deze video is de Nederlandse versie van de succesvolle andere video die ik eerder opstelde maar Engelstalig is.

BCG matrix

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De BCG matrix is een van de bekendste portfolio modellen uit de strategische marketing. Het model kent echter (inmiddels) ook een hoop nadelen. Het model is daarentegen eenvoudig op te zetten mits goed begrepen wordt hoe dit werkt. Er dienen namelijk berekeningen te worden gemaakt die veel mensen nog niet juist toepassen. In dit webcollege wordt dat hopelijk duidelijk.

MABA analyse

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De MABA analyse wordt ook wel GE matrix of 9 Cell matrix genoemd. McKinsey stelde echter dit model op. Deze portfolio analysetool helpt je om strategische investeringsbeslissingen te nemen. Veel mensen hebben nog moeite om het model in de praktijk te gebruiken. Dit webcollege helpt je het model te begrijpen en vooral ook toe te passen.

Business definition Abell

Posted on: mei 14th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Dit webcollege legt uit hoe je de markt kunt afbakenen met behulp van de business definition van Abell. Het model is lastig toe te passen omdat je al snel een fout maakt op de zogenaamde afnemers as. In dit webcollege legt Pepijn Schoemaker uit waarvoor het model is, hoe je het kunt inzetten en vooral hoe je het model juist toepast.

Richtlijnen beoordeling onderzoekscriptie

Posted on: augustus 30th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Voor studenten die een onderzoekscriptie doen, zijn hier de richtlijnen voor beoordeling van onderzoeksscripties te vinden.

SPSS

Posted on: augustus 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

SPSS Statistics helpt het analytische proces vorm te geven. Vanaf de planning en dataverzameling tot aan de analyse, rapportages en uiteindelijke opvolging. Diverse geïntegreerde modules bieden specialistische statistische mogelijkheden om markten te onderzoeken, onderzoeksgegevens te interpreteren en de juiste beslissingen te nemen.

Wil je thuis gebruik maken van SPSS Statistics voor studenten en medewerkers, log dan in via surfspot.

Privacy-gevoelige informatie

Posted on: mei 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Wanneer je bezig bent met je scriptie is het belangrijk dat je weet welke informatie je wel en niet opneemt. Denk daarbij aan privacy-gevoelige informatie. Deze video gaat hierover. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatie-vaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Waarom literatuur zoeken?

Posted on: mei 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Literatuur zoeken is een onmisbaar onderdeel van onderzoek doen. Waarom is dat zo? Wanneer doe je het? En hoe zit het eigenlijk met het theoretisch kader? Hierover gaat deze video. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Waarom niet gewoon via internet?

Posted on: mei 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Natuurlijk vind je veel informatie op internet. Maar lang niet alles. Dit filmpje laat zien waarom het toch slim is om de bibliotheek te gebruiken. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Plan van Aanpak (PvA)

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Het schrijven van een plan van aanpak vormt de basis voor een goed onderzoek dat moet leiden tot een gedegen commercieel plan. De afstudeerhandleiding en onderstaand flitscollege van Marjolein van Vlaanderen (alleen voor intern gebruik HvA) bieden inzicht en overzicht bij het schrijven van een duidelijk plan van aanpak.

.

pva-flitscollege

 

Statistische toetsen: welke toets wanneer?

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Drie vragen:
1. Kijk je naar Verschil of Verband/Correlatie?
2. Bij Verschil: hoeveel groepen zijn er?
3. Wat is meetniveau van de Toets Variabele?

statistische-toetsen

Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Bivariate vs. univariate toetsen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Met univariate toetsen bepaal je globaal genomen, de kans dat een bepaald steekproefresultaat afkomstig is uit een bepaalde populatie. Bivariate toetsen zeggen iets over het verband tussen twee variabelen in de populatie op basis van het steekproefresultaat..

univariate-bivariate-analyse


Bron: Memelink, R. (2007). Statistiek voor marktonderzoek: Praktisch gebruik van statistiek bij kwantitatief marktonderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Chi kwadraat toetsen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

In deze video vind je de input van de tabelanalyse of Chi-square toets

De tabelanalyse wordt gebruikt als je twee categorische variabelen met elkaar wilt vergelijken. Dit zijn variabelen waarvan je geen gemiddelde kunt berekenen. Je toetst of er associatie of samenhang tussen de variabelen bestaat. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of er samenhang is tussen het wel of niet roken en het wel of niet drinken. De volgende hypotheses kunnen worden opgesteld:

H0: Er is geen verband tussen wel of niet roken en wel of niet drinken
HA: Er is wel verband tussen wel of niet roken en wel of niet drinken

Aangezien het verband zowel positief als negatief kan zijn, is dit een voorbeeld van een tweezijdige toets.

.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012

Methoden van Marktonderzoek

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Marktonderzoek kan worden onderverdeeld in aan de ene kant kwalitatieve en kwantitatieve methoden en aan de andere kant online en offline methoden. Zie voor een overzicht Methoden van Marktonderzoek

.

methoden-van-marktonderzoek

Chronbach’s Alfa

Posted on: oktober 12th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Chronbach’s Alfa

De Chronbach’s Alfa is een maat voor de interne consistentie van verschillende items. Het geeft een indicatie van de mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten. Simpel gezegd geeft het dus de betrouwbaarheid weer. Als vuistregel wordt vaak een minimale Chronbach’s Alfa van 0.70 gehanteerd. In ons voorbeeld kijken we of 3 vragen die geluk meten samen genomen mogen worden om 1 schaal te vormen.

.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012.

Factoranalyse

Posted on: oktober 12th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Factoranalyse

De Factor Analyse is een methode om te ontdekken of een aantal losse items gemeenschappelijke onderliggende variabelen (factoren) hebben. In ons voorbeeld kijken we of 4 items die geluk meten 1 of meer factoren kunnen vormen.


.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012.

Kruistabellen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

College tweede jaars studenten CE en SPM.

Bron: HvA HES Amsterdam. drs. W.M.J.M. Groot Antink

Kruskal-Wallis toets

Posted on: oktober 8th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Vergelijken van meer dan groepen op een enkele ordinale schaal of een scheef numerieke uitkomst.

Bron: TheRMUoHP Biostatistics Resource Channel, 2013

Scriptietips & Online publiceren

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Veel opleidingen laten goedgekeurde scripties opnemen in de HVA-Kennisbank, als jij en je opdrachtgever ook toestemming geven. Je scriptie wordt dan online in de HBO-Kennisbank gepubliceerd en is ook via Google te vinden.

Lees in Scriptietips meer over de privacy en vertrouwelijke gegevens waar je rekening mee dient te houden.

scriptietips-hva

Definieer probleem

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe ga ik van onderwerp naar zoekvraag?
Om gericht te kunnen zoeken moet je precies weten wat je zoekt. Het helder formuleren van je probleem, hoofd- , deel- en zoekvragen is essentieel. Waar kun je op letten? Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Aanleiding van het probleem en probleemstelling:
* schets de ontwikkelingen extern (de markt en de macro-omgeving) en/of binnen het bedrijf die de aanleiding tot het probleem vormen. Geef aan voor wie het een probleem is;
* maak duidelijk wat het ondernemingsprobleem achter de opdracht en de probleemstelling is

Bron: Afstudeerhandleiding CE FMB (versie augustus 2015)

Kwalitatief vs Kwantitatief

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments
Kwalitatief onderzoek
• Onderzoek naar de AARD van een verschijnsel
• Verkennend/Exploratief
• Kleinschalig (>8)
• Indicatief/Subjectief
• Verkrijgen van inzicht
• Geselecteerde groep met verschillende motieven
• Open vragen (geen vragenlijst als meetinstrument, maar de onderzoeker zelf)
• ‘Levensechte’ context/informatie
.
Kwantitatief onderzoek
• Onderzoek naar de OMVANG van een verschijnsel
• Beschrijvend/Toetsend
• Grootschalig (>100)
• Significant/Objectief
• Verkrijgen van overzicht
• Representatieve groep, steekproef uit populatie
• Standaardvragen (vragenlijst is voor iedereen gelijk en is het meetinstrument)
• Inzicht in getallen, maar vaak niet in de context

De verschillende type kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden uitgelegd onder het tabblad ‘Methoden van Marktonderzoek‘.

 

Bron: Groot Antink, W., Masterclass Marktonderzoek 2014

Theoretisch kader

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Voordat je zelf op onderzoek gaat naar data, zoek je eerst naar theorieën. Je oriënteert en verdiept je inzicht in één of meerdere op voorhand vastgestelde concepten (kernbegrippen) die centraal staan in je onderzoek. Het theoretisch kader levert je een denkkader op. Dat denkkader wordt gevormd door gebruik te maken van bestaande theorieën. Met andere woorden, je gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: “wat is er in de (vak)literatuur allemaal bekend over het onderwerp van mijn afstudeerrapport?”. Het theoretisch kader geeft je als het ware vanuit bestaand onderzoek (opties voor) antwoord(en) op je (deel)vragen.

Ook kernbegrippen worden aan de hand van theorie gedefinieerd en de samenhang tussen begrippen en variabelen wordt beschreven. Het theoretisch kader maakt onderdeel uit van het onderzoeksverslag (3-5 bladzijden). Je sluit het theoretisch kader af met zaken die je uit de theorie meeneemt voor de verdere uitwerking van het eigen onderzoek. De conclusies neem je op in het adviesrapport (1-3 bladzijden).

Let op!
Het theoretisch kader bestaat dus niet uit een overzicht van de belangrijke gegevens die je uit diverse databanken (CBS; CPB; brancheorganisaties) en andere onderzoeksverslagen haalt. Ook bevat een theoretisch kader geen analyse modellen zoals SWOT, visgraaddiagram, etc.

Aandachtspunten:
Heb je de kernbegrippen van je onderzoek beschreven?
Heb je voor die kernbegrippen relevante theorieën/modellen/bepalende factoren gevonden, zodat ze meetbaar en dus onderzoekbaar zijn?
Is er al een ander (bestaand) onderzoek?

Handige zinnen bij het schrijven van een theoretisch kader:
In verschillende studies wordt beweerd dat …, maar uit de studie van X blijkt dat …
Onderzoekers veronderstellen dat …
Diverse studies hebben het effect van … op … onderzocht
Tot nu toe zijn er slechts enkele pogingen gedaan om inzicht te krijgen in …
Meerdere onderzoeken hebben een significante positieve/negatieve relatie getoond tussen … en …
Daarnaast is gebleken dat …
Uit onderzoek naar … is gebleken dat …
Recente studies laten zien dat …


Bronnen:
• Afstudeerhandleiding CE FMB (versie augustus 2015)
• Taalwinkel.nl. Afstuderen Stap 2: Theoretisch kader. Geraadpleegd op 8 december 2016 van http://www.taalwinkel.nl/tekstsoorten/afstuderen-stap-2-theoretisch-kader/

Mann-Whitney U test

Posted on: oktober 8th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

.

Bron: LoucollSport, 2011

Betrouwbaarheid & Reproduceerbaarheid

Posted on: september 23rd, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare uitkomsten hebben weinig spreiding. De betrouwbaarheid van een uitkomst wordt mede bepaald door de steekproefomvang.

Voorbeeld. Een pH-meter met een sterk fluctuerende millivoltmeter geeft onbetrouwbare uitkomsten. Een enquête geeft een onbetrouwbaar beeld van de levende opinies, als de steekproef klein is. Vooral als de meningen in de bevolking over het onderwerp van de enquête sterk uiteenlopen, zullen verschillende kleine steekproeven zeer uiteenlopende resultaten opleveren.

steekproef

Betrouwbaarheid, precisie en reproduceerbaarheid zijn min of meer synonieme termen. 

Niet te verwarren met validiteit of juistheid.

.


Bron: Kennisbank Statistiek. Geraadpleegd op 12 oktober 2015, http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Grafieken maken met verschillende variabelen

Posted on: oktober 12th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Lector Jesse Weltevreden laat zien hoe je met verschillende variabelen in SPSS/Excel een grafiek kunt maken.

• Grafiek maken van twee ratio variabelen in SPSS/Excel
De video laat zien hoe je makkelijk een mooie grafiek kunt maken van twee numerieke open vragen (ratio variabelen) met behulp van SPSS en Excel.

• Grafiek maken van enkele keuzevraag categoraal in SPSS/Excel
De video laat zien hoe je makkelijk een mooie grafiek kunt maken van een categorale enkele keuze vraag met behulp van SPSS en Excel.

• Grafiek maken van meerkeuzevraag in SPSS-Excel
De video laat zien hoe je makkelijk een mooie grafiek kunt maken van een meerkeuzevraag met behulp van SPSS en Excel.

• Grafiek maken van ‘matrixvraag enkele keuze’ in SPSS-Excel
De video laat zien hoe je makkelijk een mooie grafiek kunt maken van een matrixvraag enkele keuze met behulp van SPSS en Excel.

Respons en Representativiteit

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Een steekproef dient representatief en betrouwbaar te zijn.Een representatieve steekproef is een afspiegeling van de populatie waaruit hij is getrokken. De waarnemingen in de steekproef representeren (vertegenwoordigen) de eigenschappen van alle elementen in de hele populatie. Als dit het geval is, zijn de resultaten van het steekproefonderzoek generaliseerbaar naar de populatie en is het onderzoek voor wat betreft de steekproeftrekking valide.

Behalve representatief moet een steekproef ook betrouwbaar zijn. Een steekproef is betrouwbaar, als bij herhaling van de steekproeftrekking (globaal) dezelfde resultaten worden verkregen.

Een kernbegrip bij steekproeftrekking is aselectheid. Een steekproef behoort aselect te zijn, dat wil zeggen, alle elementen in de populatie moeten een gelijke kans hebben om in de steekproef terecht te komen. Selectie ontstaat als de procedure van de steekproeftrekking niet goed verloopt. Veel vóórkomende selectiemechanismen bij de steekproeftrekking zijn: selectie door nonrespons, selectie door uitval van patiënten en selectie bij de randomisatie.

steekproef


Bron: Kennisbank Statistiek. Geraadpleegd op 12 oktober 2015, http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Validiteit

Posted on: september 23rd, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Valide waarnemingen geven (gemiddeld) juiste uitkomsten. Uitkomsten zijn onjuist als zij bijvoorbeeld systematisch een te hoge of te lage waarde hebben, of als zij een andere eigenschap meten dan die welke was bedoeld. Bij onderzoek in een steekproef wordt de validiteit bepaald door een correcte manier van steekproeftrekking.

betrouwbaarheidVoorbeelden. Een klok die achterloopt, geeft geen valide tijdmeting. Een thermometer moet goed geijkt zijn om valide waarnemingen te geven. Een pH-meter die temperatuurgevoelig is, meet behalve de zuurgraad ook (een beetje) de temperatuur en geeft dus geen valide uitkomsten. Wie een Nederlandstalige intelligentietest afneemt bij een Amerikaan, meet geen intelligentie maar taalkennis. Bij enquêtes wordt de validiteit vooral bepaald door een juiste en concrete vraagstelling. Op de vraag: “Wat vind je van dit TV-programma?” komen geen valide antwoorden, omdat niet precies wordt aangeduid welke aspecten zijn bedoeld: amusementswaarde, informatiegehalte, vormgeving, etc.

Validiteit en juistheid zijn min of meer synonieme termen.

Niet te verwarren met betrouwbaarheid, precisie of reproduceerbaarheid.

.


Bron: Kennisbank Statistiek. Geraadpleegd op 12 oktober 2015, http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Voorbeeld van een goed rapport

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

cmi-voorbeeld-onderzoeksrapport

DESTEP analyse

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

DESTEP  staat voor demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch, dit zijn allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen. DESTEP is dus een middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro) omgeving waarin een organisatie actief is. Deze macro-omgeving is, in tegenstelling van mirco en meso-omgeving, voor een bedrijf noch beheersbaar, noch beïnvloedbaar. Een voorbeeld van  zo’n niet-beheersbare factor is het economisch klimaat waarin een bedrijf opereert. Inzicht in de externe omgeving van een organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt door de omgeving waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt een onderneming in staat om succesvol actief te zijn in haar omgeving. Bekijk hier de video:


Bron: Cursio
Verhage( 2011) Grondslagen van de Marketing (druk 7 ) Noordhoff Uitgevers

Homogeniteit

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Homogeniteit van de onderzoekspopulatie: de mate waarop de leden van de onderzoekspopulatie op elkaar lijken.

Bijvoorbeeld. Studenten die deelnemen aan een project verschillen sterk van elkaar (ze zijn wel ongeveer even oud, maar verschillen sterk van mening) en zijn dus geen homogene onderzoekspopulatie. Er kan dan beter een grotere steekproef getrokken worden.

Groepen die elkaar vrijwillig opzoeken en op dat onderwerp ondervraagd worden, zullen homogener zijn. De meningen zullen minder extreem uiteen liggen. Dit biedt dan weer de mogelijkheid om gedetailleerdere vragen te stellen.


Bron:  Graauw de Claudia, Effectmeting& doelbereik

Hypothesen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

 

Nul-hypothese: er is geen significant verschil
Alternatieve hypothese: er is wel significant verschil

Het interpreteren van de uitkomsten bij  95% betrouwbaarheid:

Sign. <0.05Sign. > 0.05
•De nulhypothese wordt verworpen

•De alternatieve hypothese wordt aangenomen

•Verschil tussen de groepen is WEL significant

•De nulhypothese wordt aangenomen

•De alternatieve hypothese wordt verworpen

•Verschil tussen de groepen is NIET significant

Hoofd- en deelvragen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Hoofd/Adviesvraag
* geef aan wat het einddoel is van de opdracht en wat de opdrachtgever met deze opdracht uiteindelijk wil bereiken, maak duidelijk ten aanzien van welke strategie je advies gaat geven;
* formuleer een adviesvraag met een smart geformuleerde (voorlopige) doelstelling die aansluit op deze strategie

Onderzoeksdoel
* geef aan wat je informatiebehoefte is om de adviesvraag te kunnen beantwoorden, waar je inzicht in wilt verkrijgen

Deelvragen
* laat zien wat de deelgebieden van je onderzoek zullen zijn en formuleer per deelgebied één of meerdere deelvragen

.

Bron: Afstudeerhandleiding CE FMB (versie augustus 2015)

Meetinstrumenten

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Meetinstrumenten-marktonderzoekNa het bepalen van je hoofdvraag en subvragen, moet je een onderzoeksopzet en gepaste meetinstrumenten kiezen. Dit kunnen vragenlijsten, interviews, focusgroepen, codeerschema’s, checklists, etc…) zijn.

Betrouwbaarheid en validiteit zijn hierbij zeer belangrijk.

Panelonderzoek

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

panelPanel: Leden van een onderzoekspopulatie, die bereid zijn om mee te werken aan marktonderzoek.

Een panel bestaat uit een vaste groep eenheden (personen, huishoudens, winkels, bedrijven, etc), die representatief zijn voor een bepaalde populatie, regelmatig over hetzelfde onderwerp worden ondervraagd. Op deze wijze kunnen trends in de markt worden gevolgd: veranderingen in (koop)gedrag, merktrouwheid of andere verschijnselen.

Voordeel van panelonderzoek is dat de informatie wordt verkregen vlak nadat het gedrag heeft plaatsgevonden. Gedrag is dus actueel, maar deze methode maakt mensen ook heel bewust van hun gedrag, waardoor panelleden a-typisch gedrag kunnen gaan vertonen (verandering van houding, kritischer worden, of verandering van mening). Panelleden dienen daarom om de zo veel tijd vervangen te worden. Men kan ook een omnibusonderzoek uitvoeren, waarbij met een wisselende steekproef wordt gewerkt.


Bron: Van hoften, R. (2010). Operationele Verkoopcyclus. (Eerste druk ed.). E-book: Noordhoff Uitgevers.

Populatie of steekproef

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

In veel gevallen wordt onderzoek naar de eigenschappen van een verzameling uitgevoerd met een representatieve deelverzameling. De verzameling wordt populatie genoemd en de deelverzameling is de steekproef. De populatie is de verzameling van alle elementen (of objecten), waarvoor de resultaten van het onderzoek gelden.

Zie ook de steekproefcalculator om de juiste omvang van de steekproef te bepalen.

steekproef


Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Deskresearch

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Wat is Deskresearch?
Je krijgt uitleg over wat deskresearch is. Ook zijn er tips over gebruik van slimme zoektechnieken om betere resultaten te krijgen met Google.

Stip, van de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam heeft een stappenplan opgesteld om gestructureerd, volgens een vast stappenplan, te werk te gaan: efficiënter werk en betere zoekresultaten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Social media onderzoek

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe zoek ik in sociale media?
Sociale media zijn erg bruikbaar om bijvoorbeeld de juiste personen te vinden  voor een interview of stage. Kijk hier hoe je dat doet. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Bedenk zoektermen

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe kom ik aan goede zoektermen?
De zoektermen die je gebruikt bepalen voor een groot deel de hoeveelheid en kwaliteit van je zoekresultaten. Goede zoektermen zijn dan ook erg belangrijk. Een paar tips.

Bron: HvA Bibliotheek in samenwerking met HvA Webcolleges.

Steekproeftrekking & calculator

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

steekproefcalculatorBij het bepalen van de grootte van de steekproef is het van belang rekening te houden met de grootte van de populatie, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid of foutmarge, het budget en de tijd. Met onderstaande calculator kun je eenvoudig het minimaal benodigde respondenten bepalen.

Vul hieronder de 3 kengetallen van de calculator in:

1. Hoe groot is de steekproefmarge die u wilt toelaten? (%)
Een steekproefmarge van 5% is gangbaar bij marktonderzoek.
2. Wat is de omvang van populatie?
Wanneer de omvang niet bekend is, vult u dan 20000 in.
3. Welke uitkomst verwacht u in het onderzoek? (%)
Wanneer dit vooraf niet is in te schatten, vult u dan 50 in.

Resultaat :

Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 90%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 95%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van:99%

 

Databanken

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

De HvA Bibliotheek biedt de grootste collectie databanken met boeken, artikelen en audiovisuele informatie binnen het hbo aan.

Verder kun je ook kijken in de HvA-Kennisbank: de HvA Kennisbank is een dienst van de Bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam voor het wereldwijd beschikbaar maken van scripties en andere publicaties van de Hogeschool van Amsterdam.

En in de HBO-Kennisbank: Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docenten en studenten. De HBO Kennisbank maakt dit materiaal van hogescholen zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik. De HBO Kennisbank is hierdoor een belangrijke toegangspoort tot de resultaten van onderzoek van hogescholen.

In onderstaande video leer je hoe snel bij deze informatie kunt komen:

Om de juiste informatie te vinden in de databanken kan een informatiespecialist van de bibliotheek hulp bieden. Wekelijks is er in het CMI een inloopspreekuur, zie ook onze agenda.

Bibliotheek

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Zoekmethoden

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Welke methoden zijn er om te zoeken?
De meest gebruikte zoekmethode is het simpelweg intikken van zoektermen in een zoekmachine. Wist je dat er veel meer methoden bestaan? Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Auteursrecht

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Wat is auteursrecht?
Het auteursrecht beschermt je tegen ongeoorloofd gebruik van je werk. Je kunt dan ook niet zomaar teksten van een ander gebruiken. Maar wat houdt auteursrecht precies in? Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X