Home > Kennisbank

Kennisbank

Richtlijnen beoordeling onderzoekscriptie

Voor studenten die een onderzoekscriptie doen, zijn hier de richtlijnen voor beoordeling van onderzoeksscripties te vinden.

Waarom literatuur zoeken?

Literatuur zoeken is een onmisbaar onderdeel van onderzoek doen. Waarom is dat zo? Wanneer doe je het? En hoe zit het eigenlijk met het theoretisch kader? Hierover gaat deze video. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Methoden van Marktonderzoek

Marktonderzoek kan worden onderverdeeld in aan de ene kant kwalitatieve en kwantitatieve methoden en aan de andere kant online en offline methoden. Zie voor een overzicht Methoden van Marktonderzoek

.

methoden-van-marktonderzoek

Steekproeftrekking & calculator

steekproefcalculatorBij het bepalen van de grootte van de steekproef is het van belang rekening te houden met de grootte van de populatie, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid of foutmarge, het budget en de tijd. Met onderstaande calculator kun je eenvoudig het minimaal benodigde respondenten bepalen.

Vul hieronder de 3 kengetallen van de calculator in:

1. Hoe groot is de steekproefmarge die u wilt toelaten? (%)
Een steekproefmarge van 5% is gangbaar bij marktonderzoek.
2. Wat is de omvang van populatie?
Wanneer de omvang niet bekend is, vult u dan 20000 in.
3. Welke uitkomst verwacht u in het onderzoek? (%)
Wanneer dit vooraf niet is in te schatten, vult u dan 50 in.

Resultaat :

Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 90%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 95%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van:99%

 

SPSS

SPSS Statistics helpt het analytische proces vorm te geven. Vanaf de planning en dataverzameling tot aan de analyse, rapportages en uiteindelijke opvolging. Diverse geïntegreerde modules bieden specialistische statistische mogelijkheden om markten te onderzoeken, onderzoeksgegevens te interpreteren en de juiste beslissingen te nemen.

Wil je thuis gebruik maken van SPSS Statistics voor studenten en medewerkers, log dan in via surfspot.

Stappenplan strategisch marketing planningsproces

Dit zes stappenplan vormt de basis voor ieder strategisch marketing planningsproces. Of je nu een businessplan schrijft, een scriptie, een tentamen commerciele economie of NIMA B of C moet maken, altijd vind je deze ‘stappen’ terug. Alle strategische marketingmodellen kennen ook een plek in dit model. Daarom is het essentieel dat je dit model goed begrijpt en de samenhang van alle modellen herkent.

Betrouwbaarheid & Reproduceerbaarheid

Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare uitkomsten hebben weinig spreiding. De betrouwbaarheid van een uitkomst wordt mede bepaald door de steekproefomvang.

Voorbeeld. Een pH-meter met een sterk fluctuerende millivoltmeter geeft onbetrouwbare uitkomsten. Een enquête geeft een onbetrouwbaar beeld van de levende opinies, als de steekproef klein is. Vooral als de meningen in de bevolking over het onderwerp van de enquête sterk uiteenlopen, zullen verschillende kleine steekproeven zeer uiteenlopende resultaten opleveren.

steekproef

Betrouwbaarheid, precisie en reproduceerbaarheid zijn min of meer synonieme termen. 

Niet te verwarren met validiteit of juistheid.

.


Bron: Kennisbank Statistiek. Geraadpleegd op 12 oktober 2015, http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Privacy-gevoelige informatie

Wanneer je bezig bent met je scriptie is het belangrijk dat je weet welke informatie je wel en niet opneemt. Denk daarbij aan privacy-gevoelige informatie. Deze video gaat hierover. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatie-vaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Usability tests

user-experienceHet belang van websites wordt steeds groter en ze dienen steeds meer functies te vervullen: informatie over het bedrijf; over producten; een webwinkel; aanvragen afhandelen; telefonische vragen afvangen. Een website moet dan wel goed werken.

Bij usability tests moeten de respondenten de website bezoeken en diverse vragen hierover beantwoorden. Er wordt gekeken naar de routing van de site, is de site duidelijk, logisch ingedeeld, zijn de overgangen logisch, begrijpen gebruikers knoppen en foto’s? Vaak wordt hierbij ook gebruik gemaakt van eyetrackingapparatuur.


Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Webcam interviews

webcam-interviewDiepte interviews en groepsdiscussies kunnen ook online gehouden worden via de webcam. Voordeel hiervan is natuurlijk dat de organisatie eenvoudiger is, en het kan sneller en goedkoper worden georganiseerd dan een traditioneel (groeps)gesprek. Bekijk een voorbeeld van een online webcam onderzoek van IPM:

.

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X