Usability tests

Posted on: september 17th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

user-experienceHet belang van websites wordt steeds groter en ze dienen steeds meer functies te vervullen: informatie over het bedrijf; over producten; een webwinkel; aanvragen afhandelen; telefonische vragen afvangen. Een website moet dan wel goed werken.

Bij usability tests moeten de respondenten de website bezoeken en diverse vragen hierover beantwoorden. Er wordt gekeken naar de routing van de site, is de site duidelijk, logisch ingedeeld, zijn de overgangen logisch, begrijpen gebruikers knoppen en foto’s? Vaak wordt hierbij ook gebruik gemaakt van eyetrackingapparatuur.


Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Diepte interviews

Posted on: september 17th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

diepte-interviewDiepte inverviews zijn gericht op het achterhalen van motivaties en gedachten over een onderwerp en kunnen op verschillende plekken plaatsvinden (bij het onderzoeksbureau, op de werkplek, bij de respondent thuis). Door gebruik te maken van een (gestructureerde) gesprekspuntenlijst, zorgt de interviewer ervoor dat alle aspecten van het probleem belicht worden.

Een Diepte interview is uitermate geschikt om ideeën en opvattingen over een bepaald onderwerp te achterhalen. De informatie die wordt verkregen gaat ‘dieper’ dan informatie die middels kwantitatief onderzoek wordt verzameld. Het leidt echter nooit tot harde cijfers. Men onderzoekt namelijk altijd maar een beperkt aantal respondenten. Als duidelijk is wat mensen goed of slecht vinden aan een product, hoe het beter zou kunnen en moeten, dan heeft het onderzoek zijn doel bereikt.

 • Voordelen
 • • Er kan goed doorgevraagd worden naar achterliggende motivaties, gedachten en ideeën.
 • • Ruime mogelijkheden voor duur en complexiteit van de enquête (de enquêteur kan toelichten en ‘sturen’)
 • • Vooral met computer veel mogelijkheden tot toelichting en presentatie (bijvoorbeeld geluids- of videofragmenten)
 • • Mogelijkheid dat respondent zelf de computer bedient. 
 • • Het gesprek kan overal plaatsvinden, waardoor de respondent zich beter op zijn gemak voelt en eerlijker antwoordt.
 • Nadelen
 • • Zéér arbeidsintensief, dus heel duur
 • • Er kunnen geen algemene conclusies worden getrokken die voor de gehele populatie gelden.
 • • De onderzoeker kan (onbewust) de respondent beïnvloeden.
 • • (Veel) sociaal wenselijke antwoorden (tenzij de respondent zelf de computer bedient)

Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Groepsdiscussies

Posted on: september 17th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

groepsdiscussie-marktonderzoekEen groepsdiscussie is een geschikte methode om diepgaande informatie te verzamelen. Het geeft inzicht in de mening van de respondenten, achterliggende motivaties, en redenen om een product of dienst wel of niet te gebruiken.

Bij een groepsdiscussie wordt er één groep personen tegelijk geïnterviewd. De onderzoeker heeft de leiding, stelt de vragen, geeft informatie en geeft structuur aan het gesprek. Normalitair nemen zo’n 6-10 personen deel aan een groepsgesprek.

Groepsgesprekken kunnen werkconferenties zijn (waarbij de groepsleden elkaar kennen), maar ook een focusgroep discussie (waarbij over één afzonderlijk onderwerp wordt gesproken). Soms worden groepsleden op bepaalde kenmerken geselecteerd. Een doel van het groepsgesprek kan zijn om met de gehele groep één bepaalde conclusie te trekken; maar het kan vooral bedoeld zijn om verschillende meningen te peilen.

.


Bron: Verhoeven ( 2004) Wat is onderzoek?  Uitgeverij Boom Amsterdam

Schriftelijk onderzoek

Posted on: september 17th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Schriftelijk-onderzoek-1Bij schriftelijk onderzoek heeft de onderzoeker doorgaans geen contact met de deelnemens. Respondenten vullen zelf een vragenlijst in en sturen deze vervolgens terug.

Voor de respons zijn een goede begeleidende brief, het vooruitzicht op een presentje en een envelop waarin de vragenlijst ongefrankeerd kan worden teruggestuurd van groot belang.

 • Voordelen
 • Grote geografische spreiding mogelijk
 • Goedkoop
 • Respondenten kunnen de vragenlijst op een gelegen moment invullen
 • Anonimiteit, geen problemen met enquêteurs, geen interviewer-bias
 • Nadelen
 • Lage respons
 • (Zelf)selectieve respons
 • Hoge eisen aan redactie en vormgeving van de enquête
 • Geen controle over de volgorde en tijd van invullen
 • Geen controle over de persoon van invullen bij een vragenlijst voor huishoudens
 • Vrij trage methode van gegevensverzameling
 • Beperkte mogelijkheden voor complexiteit in de vraagstelling

Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Telefonisch veldwerk

Posted on: september 17th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Call operator, focus on eyelash, space for copy, canon 1Ds mark III

Bij telefonisch veldwerk worden respondenten die in de steekproef vallen thuis opgebeld met het verzoek om mee te doen aan de enquête. De enquête wordt telefonisch afgenomen en direct in een databestand ingevoerd door de enquêteurs.

 • Voordelen
 • Snelle methode van gegevensverzameling
 • Grote geografische spreiding mogelijk
 • Respons nog steeds redelijk
 • Goede controle interviewers
 • Nadelen
 • Beperkte gesprekstijd (maximaal 15 à 20 minuten)
 • Minder geschikt voor open vragen
 • Geen opzoekvragen
 • Gebruik van toonmateriaal niet mogelijk
 • Geen goede bestanden van mobiele nummers
 • Nog steeds zeer geschikt voor business-to-businessonderzoek

Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Straatinterviews

Posted on: september 17th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

straatenquetesEen straatinterview  is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij enquêteurs op straat vragenlijsten afnemen bij respondenten.

Interviewers vragen buiten aan willekeurige voorbijgangers of zij willen meewerken aan een onderzoek. De interviewer neemt de vragenlijst vervolgens ter plekke af. Zo kan in een winkelcentrum bijvoorbeeld de  tevredenheid van het winkelende publiek over het winkelcentrum worden gemeten.

 • Voordelen
 • Hoge mate van productiviteit enquêteur (weinig reistijd)
 • (Beperkt) toonmateriaal mogelijk, tenzij mobiele testunit wordt gebruikt
 • Nadelen
 • Beperkte mogelijkheden voor duur en complexiteit van de enquête
 • Publiek in de straat vaak niet geheel representatief voor de populatie
 • Mogelijke beïnvloeding door de enquêteur

Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X