Waarom niet gewoon via internet?

Posted on: mei 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Natuurlijk vind je veel informatie op internet. Maar lang niet alles. Dit filmpje laat zien waarom het toch slim is om de bibliotheek te gebruiken. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Waarom literatuur zoeken?

Posted on: mei 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Literatuur zoeken is een onmisbaar onderdeel van onderzoek doen. Waarom is dat zo? Wanneer doe je het? En hoe zit het eigenlijk met het theoretisch kader? Hierover gaat deze video. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Databanken

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

De HvA Bibliotheek biedt de grootste collectie databanken met boeken, artikelen en audiovisuele informatie binnen het hbo aan.

Verder kun je ook kijken in de HvA-Kennisbank: de HvA Kennisbank is een dienst van de Bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam voor het wereldwijd beschikbaar maken van scripties en andere publicaties van de Hogeschool van Amsterdam.

En in de HBO-Kennisbank: Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docenten en studenten. De HBO Kennisbank maakt dit materiaal van hogescholen zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik. De HBO Kennisbank is hierdoor een belangrijke toegangspoort tot de resultaten van onderzoek van hogescholen.

In onderstaande video leer je hoe snel bij deze informatie kunt komen:

Om de juiste informatie te vinden in de databanken kan een informatiespecialist van de bibliotheek hulp bieden. Wekelijks is er in het CMI een inloopspreekuur, zie ook onze agenda.

Bibliotheek

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Refworks

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe werkt Refworks?
Refworks is een handige tool die je helpt om automatisch referenties te genereren voor je scriptie of verslag. Je moet wel even weten hoe het werkt. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Onderdelen van RefWorks zijn:
• RefGrabit: een hulpmiddel om publicaties van websites, zoals online boekwinkels, als referentie in RefWorks te importeren. RefGrabit handleiding.
• Write-n-Cite: een hulpmiddel om de referenties vanuit RefWorks netjes in je Word document in te voegen en je bronnenlijst te maken. Write-n-Cite kun je zelf in Word installeren. Ga in RefWorks naar het tabblad Tools en volg de instructies. Of kijk in de handleiding Write-N-Cite installeren (MS Word).

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

 

Plan van Aanpak (PvA)

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Het schrijven van een plan van aanpak vormt de basis voor een goed onderzoek dat moet leiden tot een gedegen commercieel plan. De afstudeerhandleiding en onderstaand flitscollege van Marjolein van Vlaanderen (alleen voor intern gebruik HvA) bieden inzicht en overzicht bij het schrijven van een duidelijk plan van aanpak.

.

pva-flitscollege

 

Auteursrecht

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Wat is auteursrecht?
Het auteursrecht beschermt je tegen ongeoorloofd gebruik van je werk. Je kunt dan ook niet zomaar teksten van een ander gebruiken. Maar wat houdt auteursrecht precies in? Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten.

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Verwijzen naar literatuur & Bronvermelding

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Hoe vermeld ik mijn bronnen?
Je moet de bronnen die je gebruikt vermelden, anders pleeg je plagiaat. Daar zijn regels voor. Wanneer en vooral hoe je dat doet, zie je in deze video. Deze video maakt onderdeel uit van een serie video’s over informatievaardigheden. Hoe kun je op een slimme manier informatie vinden? Studenten leggen uit aan studenten

Bron: Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HvA Webcolleges.

Theoretisch kader

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Voordat je zelf op onderzoek gaat naar data, zoek je eerst naar theorieën. Je oriënteert en verdiept je inzicht in één of meerdere op voorhand vastgestelde concepten (kernbegrippen) die centraal staan in je onderzoek. Het theoretisch kader levert je een denkkader op. Dat denkkader wordt gevormd door gebruik te maken van bestaande theorieën. Met andere woorden, je gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: “wat is er in de (vak)literatuur allemaal bekend over het onderwerp van mijn afstudeerrapport?”. Het theoretisch kader geeft je als het ware vanuit bestaand onderzoek (opties voor) antwoord(en) op je (deel)vragen.

Ook kernbegrippen worden aan de hand van theorie gedefinieerd en de samenhang tussen begrippen en variabelen wordt beschreven. Het theoretisch kader maakt onderdeel uit van het onderzoeksverslag (3-5 bladzijden). Je sluit het theoretisch kader af met zaken die je uit de theorie meeneemt voor de verdere uitwerking van het eigen onderzoek. De conclusies neem je op in het adviesrapport (1-3 bladzijden).

Let op!
Het theoretisch kader bestaat dus niet uit een overzicht van de belangrijke gegevens die je uit diverse databanken (CBS; CPB; brancheorganisaties) en andere onderzoeksverslagen haalt. Ook bevat een theoretisch kader geen analyse modellen zoals SWOT, visgraaddiagram, etc.

Aandachtspunten:
Heb je de kernbegrippen van je onderzoek beschreven?
Heb je voor die kernbegrippen relevante theorieën/modellen/bepalende factoren gevonden, zodat ze meetbaar en dus onderzoekbaar zijn?
Is er al een ander (bestaand) onderzoek?

Handige zinnen bij het schrijven van een theoretisch kader:
In verschillende studies wordt beweerd dat …, maar uit de studie van X blijkt dat …
Onderzoekers veronderstellen dat …
Diverse studies hebben het effect van … op … onderzocht
Tot nu toe zijn er slechts enkele pogingen gedaan om inzicht te krijgen in …
Meerdere onderzoeken hebben een significante positieve/negatieve relatie getoond tussen … en …
Daarnaast is gebleken dat …
Uit onderzoek naar … is gebleken dat …
Recente studies laten zien dat …


Bronnen:
• Afstudeerhandleiding CE FMB (versie augustus 2015)
• Taalwinkel.nl. Afstuderen Stap 2: Theoretisch kader. Geraadpleegd op 8 december 2016 van http://www.taalwinkel.nl/tekstsoorten/afstuderen-stap-2-theoretisch-kader/

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X