Voorbeeld vragenlijst

Posted on: oktober 7th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Vragenlijst doelgroepmonitor 2009. Een prima vragenlijst om ideeën op te doen voor uiteenlopende productgroepen.

vragenlijst

Steekproeftrekking & calculator

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

steekproefcalculatorBij het bepalen van de grootte van de steekproef is het van belang rekening te houden met de grootte van de populatie, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid of foutmarge, het budget en de tijd. Met onderstaande calculator kun je eenvoudig het minimaal benodigde respondenten bepalen.

Vul hieronder de 3 kengetallen van de calculator in:

1. Hoe groot is de steekproefmarge die u wilt toelaten? (%)
Een steekproefmarge van 5% is gangbaar bij marktonderzoek.
2. Wat is de omvang van populatie?
Wanneer de omvang niet bekend is, vult u dan 20000 in.
3. Welke uitkomst verwacht u in het onderzoek? (%)
Wanneer dit vooraf niet is in te schatten, vult u dan 50 in.

Resultaat :

Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 90%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van: 95%
Steekproefgrootte bij een
betrouwbaarheidsniveau van:99%

 

Qualtrics

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Survey software: Qualtrics

Qualtrics is online survey software, waarmee je relatief eenvoudig online vragenlijsten kunt ontwerpen en afnemen. Voor medewerkers en studenten van de Faculteit Business en Economie is een licentie beschikbaar: Qualtrics HvA.

Hulp bij het maken van surveys

Qualtrics heeft naast een youtubekanaal een uitgebreide en goed doorzoekbare website voor hulp bij het programmeren van surveys en het distribueren ervan: Qualtrics website.

Variabelen, meetniveaus

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Elke enquête vraag heeft een eigen meetniveau. Het is belangrijk om te weten wat het meetniveau van een score is, want elkaar meetniveau maakt bepaalde statistische verwerkingsmogelijkheden mogelijk. Voordat een onderzoeker een vragenlijst ontwikkelt, moet deze hierop letten.

Nominaal
Het laagste meetniveau: verschillende kenmerken/labels die niet in te delen zijn van klein naar groot of van minder goed naar veel beter etc. Bijvoorbeeld: Welk merk MP3 speler heb je? Apple, Philips, Samsung, …

Ordinaal
Er is sprake van een ordening, van opeenvolgende categorieën, alleen kun en mag je niet rekenen met de verschillende antwoordmogelijkheden. Bijvoorbeeld: Hoeveel geld geef je maandelijks ongeveer uit aan het gebruik van je mobiele telefoon?
Minder dan 10 euro per maand
Tussen de 10-15 euro per maand
Tussen de 15-20 euro per maand
Meer dan 20 euro per maand

Interval
Ordening, de afstanden tussen de mogelijke antwoorden zijn gelijk, is in een getal uit te drukken, maar er is geen absoluut 0-punt. Het meest bekende voorbeeld is temperatuurschaal in Celcius.

Ratio
Het hoogste meetniveau: sprake van een ordening, de afstanden tussen de mogelijke antwoorden zijn gelijk, is in een getal uit te drukken en er is een absoluut 0-punt. Je kunt uitrekenen wat het gemiddelde is én de modus én de mediaan berekenen!
Hoe oud bent u?.. Jaar

NB!!!: je kunt ook de variabelen veranderen in ordinale variabelen door de data te hercoderen naar categorieën, bijvoorbeeld:
Jonger dan 18 jaar
Tussen 18 – 24 jaar
Tussen 25 – 29 jaar
30 jaar of ouder


Meetniveau’s: een overzicht

.meetniveaus

meetniveaus-3Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Bron: wiskunjeleren.nl (2015)

Vragenlijsten opstellen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

vragenlijst

Tips
Doen
1. Haal inspiratie uit de vragen van bestaande enquêtes
2. Vraag naar de algemene respondentkenmerken
3. Beperk het aantal vragen
4. Groepeer vragen en plaats ze in logische en slimme volgorde
5. Pas taalgebruik aan de doelgroep aan, omschrijf moeilijke begrippen
6. Wees concreet en noem elkaar uitsluitende antwoordalternatieven
7. Wees alert voor friendly bias en sociaal wenselijke antwoorden, benadruk anonimiteit
8. Kies goed leesbare opmaak en nummer vragen en pagina’s
9. Zorg dat antwoordopties elkaar uitsluiten

Niet doen
1. Suggestieve vragen
2. Twee vragen in 1
3. Onbepaaldheid in tijd
4. Dubbele ontkenning
5. Emotioneel geladen woorden
6. Multi interpretable vraag

Algemene tips:
1. Geef heldere introductie
2. Begin with the end in mind
3. Maak goede enquêteursinstructie
4. Doe een proefafname!!

Check: Controleer de opzet van je onderzoek bij kwantitatieve vragenlijsten.
1. Stel je de juiste enquêtevragen om relevante groepen te kunnen vergelijken?
2. Stel je de juiste enquêtevragen de representativiteit na te gaan?
3. Geven gegroepeerde enquêtevragen antwoord op de deelvragen?
4. Geven de deelvragen daarbij antwoord op de hoofdvraag?
5. Voldoet het beantwoorden van de hoofdvraag aan de doelstelling?

Zo niet:
1. Welke enquêtevragen missen?
2. Welke enquêtevragen zijn overbodig?

Bekijk ook de presentatie Creative Surveydesign.

Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X