MaxQda: interviews coderen

Posted on: mei 28th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

MaxQda is een zeer geschikt programma voor het analyseren van kwalitatieve data zoals tekst (interview transcripten en andere documenten). Hiermee is het mogelijk om tekst in te voeren, stukken tekst te categoriseren en te coderen en analyses uit te voeren. Tijdens je scriptie wordt er bij het afnemen van diepte-interviews (kwalitatief onderzoek) van je verwacht dat je MaxQda gebruikt om de data die je hebt verzmeld te analyseren. Om je op weg te helpen, hebben we een kennisclip opgenomen waarin we uitleggen hoe de tool werkt en hoe je ermee kan werken.

SPSS

Posted on: augustus 2nd, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

SPSS Statistics helpt het analytische proces vorm te geven. Vanaf de planning en dataverzameling tot aan de analyse, rapportages en uiteindelijke opvolging. Diverse geïntegreerde modules bieden specialistische statistische mogelijkheden om markten te onderzoeken, onderzoeksgegevens te interpreteren en de juiste beslissingen te nemen.

Wil je thuis gebruik maken van SPSS Statistics voor studenten en medewerkers, log dan in via surfspot.

Factoranalyse

Posted on: oktober 12th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Factoranalyse

De Factor Analyse is een methode om te ontdekken of een aantal losse items gemeenschappelijke onderliggende variabelen (factoren) hebben. In ons voorbeeld kijken we of 4 items die geluk meten 1 of meer factoren kunnen vormen.


.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012.

Regressieanalyses

Posted on: oktober 12th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Enkelvoudige Regressieanalyse

De enkelvoudige regressieanalyse wordt gebruikt om te kijken of een onafhankelijke variabele van invloed is op een afhankelijke variabele. Zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabele wordt hierbij op schaalniveau gemeten. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of het aantal uren studie van invloed is op het tentamencijfer.


.

.

De meervoudige regressieanalyse

De meervoudige regressieanalyse wordt gebruikt om te kijken of meerdere onafhankelijke variabelen van invloed zijn op een afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele worden hierbij op schaalniveau gemeten. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of de intelligentie, het aantal uren studie en het aantal uren Tv-kijken van invloed zijn op het tentamencijfer.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012.

Chronbach’s Alfa

Posted on: oktober 12th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Chronbach’s Alfa

De Chronbach’s Alfa is een maat voor de interne consistentie van verschillende items. Het geeft een indicatie van de mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten. Simpel gezegd geeft het dus de betrouwbaarheid weer. Als vuistregel wordt vaak een minimale Chronbach’s Alfa van 0.70 gehanteerd. In ons voorbeeld kijken we of 3 vragen die geluk meten samen genomen mogen worden om 1 schaal te vormen.

.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012.

Spearman’s correlatie

Posted on: oktober 8th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

In deze video kun je zien hoe je een Spearman’s correlatie moet uitvoeren en interpreteren. Daarnaast kun je zien waarom Spearman’s correlatie nuttig kan zijn bij het omgaan met niet-normaal verdeelde data.

.

Bron: how2stats, 2011

Pearson’s correlatie

Posted on: oktober 8th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

In deze video leer je hoe je een Pearson correlatie moet uitvoeren en interpreteren.

.

Bron: how2stats, 2011

Kruskal-Wallis toets

Posted on: oktober 8th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Vergelijken van meer dan groepen op een enkele ordinale schaal of een scheef numerieke uitkomst.

Bron: TheRMUoHP Biostatistics Resource Channel, 2013

Mann-Whitney U test

Posted on: oktober 8th, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

.

Bron: LoucollSport, 2011

One-Way ANOVA

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Input. De One-Way ANOVA wordt gebruikt als je twee of meer onafhankelijke groepen wilt vergelijken op basis van hun gemiddelde. De onafhankelijke variabele is dus categorisch, de afhankelijke variabele wordt op schaalniveau gemeten. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of er verschil is in geluk in de zomer tussen de inwoners van Nederland, Turkije en België. De volgende hypotheses kunnen worden opgesteld:

H0: Er is geen verschil in geluk tussen de inwoners van de verschillende landen
HA: Er is wel verschil in geluk tussen de inwoners van de verschillende landen

Aangezien het verschil zowel positief als negatief kan zijn, is dit ook een voorbeeld van een tweezijdige toets.

Output. De One-Way ANOVA wordt gebruikt als je twee of meer onafhankelijke groepen wilt vergelijken op basis van hun gemiddelde. De onafhankelijke variabele is dus categorisch, de afhankelijke variabele wordt op schaalniveau gemeten. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of er verschil is in geluk in de zomer tussen de inwoners van Nederland, Turkije en België. De volgende hypotheses kunnen worden opgesteld:

H0: Er is geen verschil in geluk tussen de inwoners van de verschillende landen
HA: Er is wel verschil in geluk tussen de inwoners van de verschillende landen

Aangezien het verschil zowel positief als negatief kan zijn, is dit ook een voorbeeld van een tweezijdige toets.

.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012

SPSS oefendata

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

SPSS datasets om mee te experimenteren (alleen voor intern gebruik HvA):

spss-oefendata

T-toetsen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

De Independent Samples t-toets

De Independent Samples t-toets wordt gebruikt als je twee onafhankelijke groepen wilt vergelijken op basis van hun gemiddelde. De onafhankelijke variabele is dus categorisch, de afhankelijke variabele wordt op schaalniveau gemeten. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of er verschil is in leeftijd tussen mannen en vrouwen. De volgende hypotheses kunnen worden opgesteld:

H0: Er is geen verschil in de gemiddelde leeftijd tussen mannen en vrouwen
HA: Er is wel verschil in de gemiddelde leeftijd tussen mannen en vrouwen

Aangezien het verschil zowel positief als negatief kan zijn, is dit ook een voorbeeld van een tweezijdige toets.

Let op: Voordat je de T-test doet, kijk je eerst naar de uitslag van de Levene’s test om te bepalen of je te maken hebt met gelijke varianties tussen de twee groepen.

.

.

De Paired Samples T-toets

De Paired Samples T-toets wordt gebruikt als je twee variabelen binnen dezelfde groep mensen wilt vergelijken. De onafhankelijke variabele is dus categorisch, de afhankelijke variabele wordt op schaalniveau gemeten. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of er verschil zit in hoe gelukkig de mensen zijn in de zomer en in de winter. De volgende hypotheses kunnen worden opgesteld:

H0: Er is geen verschil in hoe gelukkig mensen zijn in de zomer en in de winter
HA: Er is wel verschil in hoe gelukkig mensen zijn in de zomer en in de winter

Aangezien het verschil zowel positief als negatief kan zijn, is dit ook een voorbeeld van een tweezijdige toets.


.

.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012

Chi kwadraat toetsen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

In deze video vind je de input van de tabelanalyse of Chi-square toets

De tabelanalyse wordt gebruikt als je twee categorische variabelen met elkaar wilt vergelijken. Dit zijn variabelen waarvan je geen gemiddelde kunt berekenen. Je toetst of er associatie of samenhang tussen de variabelen bestaat. In ons voorbeeld zijn we geïnteresseerd of er samenhang is tussen het wel of niet roken en het wel of niet drinken. De volgende hypotheses kunnen worden opgesteld:

H0: Er is geen verband tussen wel of niet roken en wel of niet drinken
HA: Er is wel verband tussen wel of niet roken en wel of niet drinken

Aangezien het verband zowel positief als negatief kan zijn, is dit een voorbeeld van een tweezijdige toets.

.

Bron: Afstudeerbegeleider, 2012

Bivariate vs. univariate toetsen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Met univariate toetsen bepaal je globaal genomen, de kans dat een bepaald steekproefresultaat afkomstig is uit een bepaalde populatie. Bivariate toetsen zeggen iets over het verband tussen twee variabelen in de populatie op basis van het steekproefresultaat..

univariate-bivariate-analyse


Bron: Memelink, R. (2007). Statistiek voor marktonderzoek: Praktisch gebruik van statistiek bij kwantitatief marktonderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Kruistabellen

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

College tweede jaars studenten CE en SPM.

Bron: HvA HES Amsterdam. drs. W.M.J.M. Groot Antink

Variantie en standaarddeviatie

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

De meest gebruikte spreidingsmaten zijn de variantie en de standaarddeviatie: deze geven aan of de gevonden waarden op elkaar lijken of juist van elkaar verschillen. Is de variantie (en daarmee de standaarddeviatie) groot, dan liggen veel van de scores ver van de gemiddelde waarde vandaan (-> hetrogene scores). Is de variatie klein, dan liggen de waarden vooral rond het gemiddelde (-> homogene scores).

spreiding

.

Spreidingsmaten kun je in SPSS laten berekenen als je een frequentietabel maakt (via: analyzedescriptive statisticsfrequencies): onder de knop statistics kun je de gewenste maten selecteren.

.


Bron: Memelink, R. (2007). Statistiek voor marktonderzoek: Praktisch gebruik van statistiek bij kwantitatief marktonderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Statistische toetsen: welke toets wanneer?

Posted on: september 21st, 2015 by Centre for Market Insights No Comments

Drie vragen:
1. Kijk je naar Verschil of Verband/Correlatie?
2. Bij Verschil: hoeveel groepen zijn er?
3. Wat is meetniveau van de Toets Variabele?

statistische-toetsen

Bron: Kooiker, R, Broefhoff, M & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. (Achtste druk ed.). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X