Author Archive

Webinar: online platformen in Afrika (Engelstalig)

Posted on: april 23rd, 2020 by Centre for Market Insights No Comments

Op woensdag 29 april om 12:30 uur organiseert Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam, samen met Dorothy Tembo en James Howe van het International Trade Centre (ITC), tijdens de e-Week van UNCTAD, een webinar over een onderzoek online platformen in Afrika. Tijdens het webinar wordt een interactief dashboard met feiten en cijfers over online platformen in 58 Afrikaanse landen gelanceerd: The Africa Marketplace Explorer. Jesse Weltevreden zal tijdens het webinar de belangrijkste bevindingen delen uit het onderzoek, waarna 3 experts zullen discussiëren over de implicaties van het onderzoek voor ondernemers in Africa.

Sprekers tijdens het seminar

 • Mrs. Dorothy Tembo, Executive Director ad interim, International Trade Centre, opening comments
 • Dr. Jesse Weltevreden of the Hogeschool van Amsterdam/Amsterdam University of Applied Sciences (main presenter)
 • Mr. Chris Folayan, Founder and CEO, Mall for Africa
 • Mr. Demilade Oluwasina, E-commerce and Digital Economy Programmes Lead, African Leadership University


Meld je hier aan voor het seminar 


Het onderzoek 

Verwacht wordt dat e-commerce in Afrika een bron van versnelde economische groei kan zijn die kansen biedt aan kleine en grote bedrijven. Geschat wordt dat in 2022 de omvang van de e-commerce markt in Afrika ongeveer 22 miljard bedraagt, maar gegevens over lokale online platformen zijn moeilijk te verkrijgen of onvolledig. Daarom hebben het International Trade Centre (ITC) en het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam hun krachten gebundeld en een brede inventarisatie gedaan van de stand van zaken van online platformen in Afrika. Meer dan 630 in Afrika actieve online platformen zijn in kaart gebracht en  (58) andere Afrikaanse landen vergeleken. De resultaten van het onderzoek geven antwoord op vragen als:

 • Wat is het relatieve niveau van de adoptie van online platformen door Afrikaanse landen?
 • Welke online platformen in Afrika zijn succesvol en waarom?
 • Welke online platformen zijn interessant voor kleine en middelgrote Afrikaanse ondernemingen?

Onderzoekers Jesse Weltevreden, Esther Mooiman en Selmar Meents van het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam, hebben dit onderzoek samen met Sara Lone van TableTop Research uitgevoerd.

Lancering Africa Marketplace Explorer
Tijdens het seminar wordt The Africa Marketplace Explorer gelanceerd, een interactief dashboard waar de resultaten van het onderzoek zijn gebundeld en waar geïnteresseerden op interactieve wijze kennis kunnen vergaren over het online platformen landschap in 58 Afrikaanse landen. Feiten en cijfers over meer dan 630 Afrikaanse online platformen worden visueel gepresenteerd. Het dashboard is beschikbaar vanaf 14:00 uur a.s. woensdag 29 april op deze pagina. 

Volgend seminar:
Later zal nog een tweede webinar volgen waarin het onderzoeksrapport behorende bij het onderzoek gepresenteerd zal worden.  Meer informatie over dit vervolgseminar volgt later, houd hiervoor onze website, Linkedin en Twitter in de gaten.

Een mobiel spaarprogramma om winkelbezoek te verhogen

Posted on: maart 17th, 2020 by Centre for Market Insights No Comments

De bezoekersaantallen van fysieke winkels in midden- en kleinbedrijf lopen terug. Winkeliers overwegen daarom steeds vaker om een mobiel spaarprogramma in te zetten die klanten aantrekt om naar de fysieke winkel te komen. Maar waar moet je op letten als winkelier, als je met een mobiel spaarprogramma je winkelbezoek wil verhogen? Onderzoekers Tibert Verhagen, Kirsten van Keimpema en Sewdath Ritoe van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten dit namens een aantal Amsterdamse winkeliers. De 5 belangrijkste bevindingen zijn uitgebreid beschreven in deze blog op Marketingtribune. Hieronder staan de bevindingen alvast op een rij, lees de blog voor meer info.

 • Bevinding 1: App en spaarprogramma bepalen samen succes
 • Bevinding 2: Mobiel sparen is vooral entertainment
 • Bevinding 3: Maak mobiel sparen persoonlijk
 • Bevinding 4: Wat men (be)spaart is minder van belang
 • Bevinding 5: De app brengt de klant niet van de kaart

Het onderzoek
Een half jaar hebben klanten van Sterk Amsterdam punten gespaard via een app van het mobiele spaarprogramma Piggy. Doel hiervan was om te achterhalen of zo’n systeem ook echt tot meer winkelbezoek van bestaande klanten zou leiden. Na afloop is er een enquête onderzoek geweest onder de ruim 900 klanten die gespaard hebben. De resultaten hebben geleid tot 5 interessante bevindingen, die hieronder opgesoemd worden. Hier wordt verder op ingegaan in de gepubliceerde blog van Marketingfacts. 

Lees de volledige blog op Marketingfacts voor de uitgebreide informatie en interessante resultaten van dit onderzoek.

Robot: een nieuwe HvA-Collega

Posted on: februari 3rd, 2020 by Centre for Market Insights No Comments

Sinds begin januari heeft de opleiding Commerciële Economie en het lectoraat Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam de service-robot Pepper aangeschaft (via leverancier Welbo). De robot zal in eerste instantie ingezet worden als hosting-robot in het Centre for Market Insights waar hij studenten, onderzoekers en docenten kan entertainen en ontvangen, maar ook externe afspraken kan ‘inchecken’. De robot heeft daarnaast nog allerlei andere functies waarvoor hij ingezet zal worden. Zo kan hij ondersteuning bieden bij gastcolleges en lessen van docenten om meer interactie met het publiek te creëren, maar ook voor de inzet van beurzen, open dagen, informatiebijeenkomsten en andere events van de opleiding en het lectoraat. De robot kan op zulke dagen voor het nodige entertainment zorgen, maar kan ook veel informatie geven over het programma, afspraken, de locatie of het event. 

Verder wordt de robot ook ingezet voor diverse (met name retail-gerelateerde) onderzoeken, bijvoorbeeld voor experimenten in winkels, voor klantinteractie, voor het afnemen van enquêtes of voor het beantwoorden van vragen. Ook zijn er een aantal afstudeerders van Commerciële Economie aangesteld die aan de slag gaan met het thema robotics. Dat zijn Sven Kluft en Chloé Wichard. 

De robot is van alle markten thuis en de komende tijd gaat een grote groep HvA’ers kijken hoe de robot ingezet kan worden binnen het onderwijs en het onderzoek. De eerste training en introductie van de nieuwe collega is al achter de rug en de komende maanden wordt er hard gewerkt aan het operationeel maken van de robot. Om een indruk te krijgen van de robot, kan je dit filmpje bekijken van de eerste kennismaking met robot Pepper.  

Oververhitting winkelgebieden in Amsterdam

Posted on: november 26th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Amsterdammers maken zich in toenemende mate zorgen over drukte in de stad. De laatste jaren is dan ook niet alleen het aantal inwoners, maar ook het aantal banen en het aantal binnen- en buitenlandse bezoekers toegenomen. Dit leidt tot discussies over onder andere betaalbaarheid van woningen en overlast door grote groepen bezoekers. Ook over winkelgebieden wordt in deze context veel gesproken. Drukte zou in deze gebieden leiden tot verdringing van bewoners en ondernemers en verschraling van het winkelaanbod. In het onderzoek Toekomstbestendig Evenwicht probeert onderzoeker en promovendus Iris Hagemans te meten in hoeverre de toegenomen drukte leidt tot verdringing en verschraling en waar dit met name plaatsvindt. 

Meetups project
Binnen dit project worden vanaf nu maandelijkse meetups georganiseerd rond het thema ‘Grip op consumptieruimten’. Vorige week vond de eerste meetup plaats in de Voormalige Stadstimmertuin, samen met HvA onderzoekers, Gemeente Amsterdam, De gebiedsmakelaar van Plein 40-45 en mensen van Centrum XL. De bijeenkomsten zijn er op gericht kennis uit te wisselen, inzichten te toetsen en projectvoorgang te evalueren tussen partners, onderzoekers en andere betrokkenen bij het onderzoek Toekomstbestendig Evenwicht. De vraag die tijdens de meet-ups centraal staat is: Hoe krijg je meer collectiviteit in de aanpak van stadsproblematiek?”. Een brede vraag, die ze gaan benaderen vanuit verschillende perspectieven.

Eerste resultaten
De eerste meetup richtte zich op data over winkelgebieden. Iris presenteerde daar de bevindingen van haar onderzoek naar oververhitting/toeristificering van winkelgebieden in Amsterdam. Voor dit onderzoek heeft zij een model gemaakt dat aangeeft hoe winkelgebieden oververhit raken, de hypothese is dat dat plaatsvindt in een vicieuze cirkel van 1. drukte, 2. verdringing van ondernemers en 3. standaardisering van het consumptieaanbod (in de vorm van een toename van ketenwinkels of ‘toeristenwinkels’). Zij heeft bij die drie indicatoren data gevonden om ze bij benadering meetbaar te maken en gekeken in hoeverre ze zijn terug te vinden in Amsterdam tussen 2005 en 2014. Dat blijkt in beperkte mate het geval te zijn. Er is wel een verband tussen drukte en standaardisering, dat na 2014 een andere vorm aanneemt. In alle periodes tussen 2005 en 2017 gaat drukte samen met meer ketenwinkels. Na 2014 zag zij ook meer toeristenwinkels in drukkere winkelgebieden. Wanneer men gaat kijken waar deze concentraties zich voordoen, is het samenvallen van drukte en toeristenwinkels alleen op de Dam en Damrak duidelijk herkenbaar. Al met al lijkt de commotie over toeristificering van winkelgebieden niet geheel te verklaren te zijn door ontwikkelingen die in winkelgebieden plaatsgevonden hebben. De volgende stap is voor Iris dan ook om het debat te gaan volgen: Wanneer en op welke manier zijn toeristenwinkels zo’n grote rol in het politieke debat in Amsterdam gaan innemen? Bekijk hier haar presentatie. 

Dashboard winkelgebieden
Samen met CMI-onderzoeker Anne Risselada werkt Iris aan een dashboard om informatie over winkelgebieden inzichtelijk te maken voor beleidsmakers. Dit concept dashboard werd door Anne  tijdens de eerste meetup gepresenteerd. Zij verwachten dat de definitieve versie van dit dashboard ergens in 2020 wordt opgeleverd. Om hiervan op de hoogte te blijven, adviseren we je het Linkedin en Twitter kanaal van het Centre for Market Insights in de gaten te houden.

Retailers met fysieke winkel: mening gevraagd!

Posted on: oktober 21st, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

ShoppingTomorrow expertgroep Innovative Retail Technology (onder leiding van onze onderzoekers Jesse Weltevreden en Tibert Verhagen van HvA Centre for Market Insights) onderzoekt dit jaar waar de behoefte ligt bij retailers als het gaat om technologie in de fysieke winkel. Waar zij vorig jaar hebben onderzocht wat de meerwaarde van innovatieve technologie in de winkel is, werken ze dit jaar toe naar een interactieve tool die retailers helpt beslissingen te nemen over het kiezen en implementeren van technologie.

We horen graag jouw mening via de poll! (2 minuten)
Om deze te ontwikkelen hebben wij de mening nodig van retailers. Dus bij deze een oproep: ben jij retailer met een of meer fysieke winkels en wil en kan jij 2 minuten tijd vrij maken om een poll in te vullen? Dan ontvangen we héél graag jouw feedback via deze link: www.cmihva.link/poll-irt

Uitgebreide informatie over de expertgroep, zoals aangesloten experts, de onderzoeksopzet en de doelstelling van het onderzoek, vind je op de website van ShoppingTomorrow. De volgende stap is een uitgebreid surveyonderzoek en brainstormsessie met retailers over de ontwikkeling van de tool. Naar verwachting wordt de interactieve tool tegen de zomer van 2020 opgeleverd.

Op de hoogte blijven van dit onderzoek of heb je suggesties of ideeën? Houd onze Linkedin en Twitter pagina in de gaten. Of neem contact op met Tibert Verhagen, voorzitter van dit project, of Mayke Steeman, Project Manager van deze expertgroep.

Twinkle100: dé top van online retailers NL

Posted on: oktober 10th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Het afgelopen half jaar heeft Lector Digital Commerce, Jesse Weltevreden, samen met 4 gedreven Commerciële Economie studenten; Eva Kools, Simren Singh, Vinnie de Laat en Titia Welmers, hard gewerkt aan Twinkle100 van 2019. Dit is een jaarlijkse uitgave van BBP Media dat een overzicht geeft van de grootste online retailers in Nederland. Voor de totstandkoming van deze uitgave werkt BBP Media sinds 2016 samen met het Centre for Market Insights voor o.a. de content-analyse op de profielpagina’s. Dit zijn mooie opdrachten voor studenten van Commerciële Economie, de opleiding waar het Centre for Market Insights aan gelieerd is, om onderzoekservaring op te doen. Zo stomen we ze klaar voor het data-driven bedrijfsleven. De Twinkle100 werd ook dit jaar tijdens ShoppingToday feestelijk gelanceerd middels een lunch met organisaties uit de top-100.

In de Twinkle100 vind je een ranking van de top250 online retailers in Nederland. Dit jaar is de #1 online retailer wederom bol.com, gevolgd door Coolblue en Albert Heijn. Deze ranking is gemaakt op basis van een enquêteformulier dat eerder dit jaar werd verstuurd naar online retailers, waar o.a. de Nederlandse online omzet van 2018 is gevraagd. Omzetgegevens die niet opgegeven werden, zijn geschat op basis van diverse bronnen. Naast de omzetgegevens heeft het CMI de websites van de top-100 geanalyseerd, wat inzicht heeft opgeleverd over keurmerken, betaalmethoden, afhaal- en bezorgmogelijkheden, reviews en mobiele apps. Een aantal conclusies:

 • Keurmerken: met name het Thuiswinkel Waarborg van Thuiswinkel.org is het meest gevoerde keurmerk in de Twinkle100.
 • Betaalmethoden: van alle 100 bedrijven gebruiken alleen Albert Heijn, Jumbo en Plus géén iDeal, de rest wel.
 • Bezorgdiensten: er wordt met name met PostNL samengewerkt, daarna volgen een aantal retailers die DHL en UPS gebruiken voor levering.
 • Afhaalservice: aankopen van maar liefst 79 van de 100 geanalyseerde websites kunnen worden afgehaald.
 • Reviews: met name Trustpilot en Kiyoh worden ingezet voor reviews.
 • Apps: Van de 100 grootste online retailers beschikken 57 bedrijven over een mobiele winkelapplicatie in de App store (Apple), waarvan 55 ook in Google Play Store (Android). 

Naast bovenstaande analyse geeft deze editie je ook inzicht in performance indicatoren van website, zoals snelheid en Kb’s, maar is ook social media van de verschillende organisaties onder de loep genomen. Verder is zelfs is er zelfs gekeken naar de e-commerce software en CMS-systemen die websites gebruiken. Voor deze laatste blijkt WordPress zeer populair te zijn.

Wil je alle ins & outs van de Twinkle100 weten? Bestel dan hier jouw exemplaar.

Work in progress: interactieve tool voor retailers

Posted on: oktober 2nd, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Ook dit jaar is het HvA Centre for Market Insights (CMI) voorzitter van de expertgroep Innovative Retail Technology van ShoppingTomorrow. Vorig jaar heeft het CMI met deze expertgroep een case-study uitgevoerd waarmee onderzoek is gedaan naar de meerwaarde van innovatieve technologie voor de retailer. Er worden gouden bergen beloofd met technologieën als passpiegels, heatmapping en geofencing, maar welke techniek helpt nu echt om meer bezoekers te trekken of de bezoekers meer te laten kopen? Dit resulteerde in dit uitgebreide rapport met praktijkcases waarin resultaten, leerpunten en key take-aways per case worden beschreven.

Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat het CMI op dit moment met een nieuwe groep ShoppingTomorrow experts aan de slag gaat met dit thema en een vervolgonderzoek in gang heeft gezet. Deze keer is niet de vraag welke technologieën de retailer kunnen helpen of wat de meerwaarde is, maar wordt er toegewerkt naar een interactieve tool voor retailers, waar hij zelf kan bepalen of het bedrijf klaar is voor een specifieke technologie en hoe deze geïmplementeerd kan worden. Met de te ontwikkelen tool kan de retailer het volgende in kaart brengen:

 • In hoeverre hij klaar is voor bepaalde technologieën (readiness)
 • Welke technologieën het beste bij zijn doelstellingen passen (match)
 • En welke stappen hij kan zetten om een gekozen technologie te implementeren (action)

De tool helpt retailers bij het kiezen en in gebruik nemen van Innovative Retail Technology en de data van het toolgebruik levert nieuwe inzichten op. Door middel van een interactieve poll, survey en brainstormsessie met retailers halen wij de benodigde informatie op om de tool te ontwikkelen. Naar verwachting wordt de tool in het voorjaar van 2020 gepresenteerd. Eerder al wordt een ShoppingTomorrow bluepaper geschreven en gepresenteerd tijdens de Webwinkelvakdagen 2020. 

Op de hoogte blijven van dit onderzoek of meer weten? Hou onze Linkedin en Twitter pagina in de gaten. Of neem contact op met Tibert Verhagen, voorzitter van dit project, of Mayke Steeman, Project Manager van deze expertgroep.

Landelijke evaluatie: 5 jaar bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Posted on: augustus 7th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Momenteel voeren wij voor Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en Stad & Co een landelijk evaluatieonderzoek uit over de BIZ (bedrijveninvesteringszone)-regeling in Nederland. Na de instelling van de wet op de bedrijveninvesteringszone, vijf jaar geleden, is er nog geen landelijke evaluatie uitgevoerd. Hoewel uit het groeiend aantal BIZ-en de interesse valt af te leiden, bestaat er geen inventarisatie van de mening van de markt (gemeenten, ondernemers, vastgoedpartijen) ten aanzien van de werking van de wet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 3 lectoraten (onderzoeksgroepen) die verbonden zijn aan het Retail Innovation Platform, twee van de Hogeschool van Amsterdam en 1 van Hogeschool Rotterdam. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn dat de onderzoeksgroepen Digital Commerce/Centre for Market Insights (lector Jesse Weltevreden) en Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (lector Stan Majoor) betrokken en vanuit Hogeschool Rotterdam is dat Kenniscentrum Creating 010 (lector Paul Rutten).

Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van het evaluatieonderzoek is om een landelijk representatief beeld te schetsen van de succes- en faalfactoren van een BIZ ( o.a. rondom de organisatie) van oprichtingsfase tot en met de vijfjarentermijn. Maar ook van de behaalde resultaten van een BIZ sinds de oprichting (wat heeft de BIZ opgeleverd voor de verschillende stakeholders)?
Meer concreet betekent dit dat het onderzoek meer informatie en inzicht moet opleveren over:

 • De BIZ-en die op dit moment feitelijk zijn opgericht. Denk hierbij aan geografische spreiding, gebiedsgerichte insteek: bedrijventerrein, winkelgebied, binnenstad, eigenaren of gebruikers, typen investeringen enz.
 • Het verloop van oprichtingstrajecten van BIZ-en in Nederland. Hoeveel zijn er wel/niet opgestart en wat waren de redenen hiervan?
 • Het functioneren van BIZ-en in Nederland die wel zijn opgestart via het verzamelen van de ervaringen die betrokkenen hierbij hebben opgedaan.
 • Het inventariseren van kennis en vaardigheden die BIZ-besturen, gemeentes en gebiedsmanagers nodig hebben, maar die ze nog tekortschieten. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om de BIZ-en in de komende 5 jaar nog beter te laten functioneren.
 • Het inventariseren van de behaalde resultaten tot nu toe van de BIZ-en die zijn opgestart.

Verwachte resultaten
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het event 5 jaar BIZ in Nederland dat in samenwerking met Provincie Noord-Holland op 4 november 2019 in de Lichtfabriek in Haarlem wordt georganiseerd. De resultaten worden gebundeld in een eindrapport en in een interactief dashboard. Aanmelden voor het evenement kan via Platform de Nieuwe Winkelstraat.

Voor meer informatie neemt u contact op met Anne Risselada via 0621155722 of [email protected]

Supermarktpitches technologie in de winkel

Posted on: mei 27th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Afgelopen week hebben Tibert Verhagen en Jesse Weltevreden van het Centre for Market Insights met 3 studenten (waarvan 2 van onze afstudeerders) in opdracht van Vakcentrum, een hackathon georganiseerd over technologische innovaties in de winkels. Drie teams van supermarktmedewerkers moesten een pitch maken over hoe je met technologie een uitdaging in de winkel kan oplossen. Onze afstudeerders Joey van Leeuwen en Arnoud Buitenhuis en Commerciële Economiestudent Tessa Stuijt hielpen de teams bij het maken van de pitch. Ter inspiratie en als handvat, werd het onlangs gepubliceerde ShoppingTomorrow handboek De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail gebruikt.

Op de ledendag van het Vakcentrum op 14 mei 2019 mochten de 3 teams hun pitch houden voor een volle zaal met supermarktondernemers. De enthousiaste en gedreven teams kwamen met creatieve ideeën om de problemen in de winkel op te lossen:

 • Het winnende team: Team Kuipers-Talsma t.h.o.d.n. Albert Heijn bedacht een upgrade van de handheld scanner met allergie- en dieetinformatie, zodat consumenten zonder moeite achterhalen of ze een product wel of niet mogen.
 • Zo kwam het team van Jumbo Froukje Sloot met het idee voor een smart winkelwagentje met scantechnologie waarmee omzetderving door diefstal wordt gereduceerd, productaanbevelingen worden gedaan en meer inzicht wordt verkregen in de klant.
 • Team Plus Giel Smits B.V. kwam op de proppen met een 3D klantenteller om wachtrijen bij de kassa te reduceren en meer inzicht te krijgen in de profielen van de klanten.

Gezien het enthousiasme en de goede ideeën is dit een mooi voorbeeld voor het creëren van draagvlak binnen je organisatie door je medewerkers al in een vroeg stadium bij het proces van innovatie in je winkel te betrekken. Naar voren kwam ook dat het gros van de supermarktondernemers denkt dat technologie vooral ingezet moet worden om meer inzicht te krijgen in de klant en is de grootste uitdaging volgens hen om voldoende kennis te hebben van de technologie.

Ook geïnspireerd worden over innovatieve technologie in de retail? Lees dan het onlangs gepubliceerde ShoppingTomorrow boek: De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail, waar diverse cases van retailers en technologieën (van groot naar klein en van hogere tot lagere implementatiekosten) worden beschreven. Daarnaast voeren wij momenteel een grootschalig onderzoek uit (“Meer bezoekers naar mijn winkel”) waar het effect van vier technologieën (mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, locatie-specifieke berichten en augmented reality) in twee verschillende winkelgebieden wordt onderzocht: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier in Amsterdam. Op de hoogte blijven? Volg ons via linkedin of twitter.

Tweedaagse basistraining programma R

Posted on: mei 8th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De Digital Society School en het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam organiseren een tweedaagse training R and visualisation for beginners. Deze training vindt plaats op donderdag 6 en vrijdag 7 juni van 09:00 – 17:00 uur. R is een programmeertaal die relatief eenvoudig te leren is en is zo ingericht dat iedereen kan deelnemen. Zo leer je het programma kennen door het omgaan met datasets en maak je nette visualisaties met slechts een paar regels code. Binnen twee dagen kan je datasets inspecteren, manipuleren en mooie grafieken plotten om je resultaten te tonen. Er is dus geen voorkennis vereist, dus waar wacht je nog op? Schrijf je nu in!

De cursus wordt gegeven door Sjoukje Goldman, onderzoeker en promovendus bij het Centre for Market Insights en Emma Beauxis Aussalet. De kosten voor deelname zijn €799,00 en de cursus wordt gegeven in het Engels.

Klik hier voor het programma en meer informatie!

Innoveren in de retailsector: een boekje vol inspiratie

Posted on: april 1st, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Het Centre for Market Insights heeft onlangs een bijdrage geleverd aan de publicatie ‘Succesvol innoveren in winkels en winkelgebieden’ van de Retailagenda. Innovatie in de retail is hard nodig om retailers toekomstbestendig te maken maar hoe weet je als retailer wat je klanten willen? Hoe kan de retailer zijn skills ontwikkelen om futureproof te zijn en hoe weet hij welke innovaties relevant zijn om toe te passen? Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op dit gebied en worden nog steeds gedaan door o.a. het Retail Innovation Platform (www.retailinnovationplatform.com), een samenwerkingsverband tussen 15 hogescholen en universiteiten in Nederland en België voor het doen van praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie. Ook de Hogeschool van Amsterdam is hierbij aangesloten met twee lectoraten: Lectoraat Digital Commerce (het Centre for Market Insights onder leiding van Jesse Weltevreden) en Lectoraat Crossmedia (onder leiding van Harry van Vliet). De vraag is echter, hoe gaan de retailers concreet met al deze kennis om? Welke praktisch toepasbare ?lessons learned? van innovaties uit andere gemeenten, winkelgebieden of winkels zijn er?

Dit boekje biedt retailprofessionals en stakeholders handvatten om innovaties wel of juist niet toe te passen in de dagelijkse praktijk. Door het vergelijken van diverse cases, bevindingen uit verschillende publicaties, cases van lokale initatieven en een handige stappenplan, kan de lezer gericht aan de slag met innoveren!

Download de publicatie hier

Meld je aan voor de Ecommerce Wikiweek!

Posted on: maart 28th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Voorop blijven lopen in e-commerce, je (ecommerce) netwerk uitbreiden én inspirerende company visits bijwonen? Op 16, 17 en 18 juli 2019 organiseert het Centre for Market Insights samen met de Ecommerce Foundation de Ecommerce WikiWeek, een driedaagse refresher summer course waar je praktische inzichten en kennis opdoet over nieuwste trends en ontwikkelingen binnen e-commerce. Je kan keynotes, workshops en trainingen bijwonen om te leren jouw bezoekersaantallen te laten stijgen (dag 1), die bezoekers te laten converteren (dag 2) en ze natuurlijk aan je te binden (dag 3). Er zijn inspirerende keynotes en workhops van o.a. Wouter van den Berg (Facebook), Patrick Dekker (We), Niek Veendrick (Greetz.nl) en nog veel meer! Zij leren jou de fijnste kneepjes uit het vak.

Naast het updaten van jouw kennis ontmoet je ook meer dan 200 professionals uit meer dan 30 verschillende branches. Een mooie gelegenheid dus om je netwerk uit te breiden en te leren van anderen uit het vak. Ook krijg je de gelegenheid om je in te schrijven bij exclusieve company visits gedurende deze dagen. De driedaagse summercourse is bedoeld voor managers en professionals uit de e-commerce branche. Heb je interesse en wil je erbij zijn? Meld je dan nu aan via deze link.

Alumni van de HvA wordt een kortingstarief aangeboden, voor meer info mail naar [email protected]

Marktplaatsen onderzoek: 60% retailers & hotels ongerust over macht online platforms

Posted on: maart 13th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

De opkomst van online platforms is één van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Nederlandse retail- en horecabranche. Het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Digital Commerce) deed onderzoek naar het gebruik van en de ervaring met marktplaatsen in Nederland. Bijna 60% van retail- en hotelondernemers in Nederland maakt zich zorgen over de grote macht van platforms, zoals Booking.com, Amazon en Alibaba. Dit blijkt uit onderzoek onder 540 ondernemers dat in opdracht van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow is uitgevoerd, in samenwerking met Koninklijke INretail, Thuiswinkel.org, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en BOVAG.

De ondernemers zien veel kansen in de samenwerking met platformen, zoals het realiseren van meer omzetgroei (59%) en het genereren van leads naar de eigen webshop (26%). Maar retailers ervaren ook moeilijkheden in de samenwerking met platforms. Zo vinden ze onder andere dat ze teveel macht hebben t.o.v. de retailers en hotels en maken ze zich zorgen over de stijgende verkoop-/advertentiekosten, het rendement en de concurrentie van de online platforms zelf.

Meer informatie
Bekijk het rapport met de onderzoeksresultaten en lees het volledige persbericht.

De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail

Posted on: maart 11th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Er is bij retailers een duidelijke behoefte om meer kennis op te doen over de concrete mogelijkheden die innovatieve technologieën, zoals mobile loyalty apps, interactieve schermen of AR/VR applicaties hen kan bieden. Met het rapport ‘De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail’ dat vandaag wordt gelanceerd op het Retailagenda innovatiefestival in Roosendaal, wordt aan deze behoefte voldaan. Het is een product van Shoppingtomorrow expertgroep Innovative Retail Technology, die met dit document retailers wil inspireren en sturingsinformatie wil geven om weloverwogen keuzes te maken over de inzet van innovatieve technologie voor hun winkel.

In de eerste ShoppingTomorrow bluepaper werd het door de expertgroep ontwikkelde Store Sales Cycle Model geïntroduceerd. Dit model verschaft inzicht in de rol van diverse technologie tijdens het verkoopproces van de retailer. Het model biedt retailers en technologiepartijen een raamwerk om de inzet van technologie in kaart te brengen en te bediscussiëren. Centraal in het model staat het bedienen van de klant (customer), met daar omheen de fasen van het verkoopproces.

In dit tweede rapport wordt aan de hand van 12 concrete praktijkcases, die betrekking hebben op de verschillende fasen van het verkoopproces, bepaald wat de inzet van diverse soorten technologie de retailer concreet oplevert. Het resultaat is een rapport vol inspiratie & kennis, maar ook concrete handvatten voor de retailsector. Download het rapport nu via: https://www.cmihva.link/retailtechnology

Experimenteren met hologramtechnologie op de HvA

Posted on: februari 25th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Jeroen Kastermans voert momenteel zijn afstudeeronderzoek uit over hologramtechnologie bij het Store Innovation Lab, een initiatief van lectoraat crossmedia en het Centre for Market Insights (lectoraat digital commerce). Vanuit het Store Innovation Lab werken retailers, brancheorganisaties en aanbieders van (in-)store technologie, samen met onderzoekers, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Jeroen onderzoekt wat het effect is van hologramtechnologie op de aankoopintentie van de consument in de winkel. Het beantwoorden van deze vraag wordt gedaan door het creëren en toetsen van een conceptueel model waarbij de belangrijkste variabelen van een hologram aan bod komen (denk hierbij aan tastbaarheid, realisme, interactiviteit, enz.).

Waarom hologramtechnologie?
Een opkomende technologie binnen de retail is hologramtechnologie, deze technologie maakt het mogelijk om een driedimensionale afbeelding van een product te maken. Het ‘digitale’ product kan vervolgens tentoongesteld worden binnen fysieke winkels. Informatie over de voor- en nadelen van holografie op het consumentengedrag is in de hedendaagse literatuur schaars. Daarom wordt er vanuit het Store Innovation Lab onderzoek gedaan naar het effect van deze technologie binnen de retail.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het toetsen van dit model wordt gedaan door respondenten een hologram te laten ervaren in een afgesloten ruimte, nadat de respondent de interactieve mogelijkheden van het hologram heeft verkend vult hij een enquête in over deze interactie. De vragen zijn bijvoorbeeld gericht op de mate waarin de respondent het hologram als levendig, tastbaar, realistisch of plezierig ervaart. Ter afsluiting wordt gevraagd naar hun houding ten opzichte van het hologram en hun intentie om het hologram te gebruiken voor het aanschaffen van producten. Het hologram dat Jeroen gebruikt is beschikbaar gesteld door Quince Amsterdam.

Verwacht resultaat
Middels een analyse van de (anoniem) verzamelde data kan Jeroen retailers kennis en inzicht verschaffen over de effecten van hologramtechnologie in fysieke winkels. Zo kunnen retailers holografie zo efficiënt mogelijk inzetten door het opzetten van een gedegen strategie. Mocht je benieuwd zijn naar de uitkomsten, laat het dan weten via [email protected].

Hogescholen en brancheorganisaties lanceren kenniswebsite voor de retailsector

Posted on: februari 4th, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Twaalf Nederlandse hogescholen en universiteiten, verenigd in het Retail Innovation Platform, hebben vandaag samen met brancheorganisaties INretail en Thuiswinkel.org een nieuwe kenniswebsite voor de retailsector gelanceerd: retailinsiders.nl. Het doel van Retail Insiders is om cijfers en kennis over de retailsector beter toegankelijk te maken voor retailers door deze te bundelen op één centrale website. Het Retail Innovation Platform, dat kennisinstellingen vertegenwoordigt die onderzoek doen naar ‘retail innovatie’, is een belangrijke kennisleverancier voor Retail Insiders. Lees het volledige persbericht hier.

Zowel de onderzoeksgroep Crossmedia als het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam zijn onderdeel van dit platform. Jesse Weltevreden, professor Digital Commerce en hoofd van het Centre for Market Insights, is voorzitter van het Retail Innovation Platform. Hij zegt het volgende over de nieuwe website: “Middels praktijkgericht onderzoek willen we retailers helpen om te innoveren, maar de kennis die we ontwikkelen bereikt lang niet alle retailers. Retail Insiders is voor ons een prachtig medium om alle kennis die we ontwikkelen te delen met de sector!”

Verbinding retailsector & kennisinstellingen
Naast het delen van actuele kennis, wil het Retail Innovation Platform, het via Retail Insiders makkelijker maken voor retailers om in contact te komen met kennisinstellingen voor stageplaatsen, opleidingen en onderzoeksopdrachten. Retailers en stakeholders kunnen voor diverse soorten onderzoeksvragen terecht bij de deelnemende kennisinstellingen, variërend in omvang en doorlooptijd: laagdrempelig studentonderzoek, afstudeeronderzoek en (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksvragen uit de praktijk signaleren
Onderzoekers van de deelnemende kennisinstellingen gaan dit jaar samen met de sector invulling geven aan vijf retail innovatie thema’s die op de nieuwe kenniswebsite staan beschreven: ‘veranderend consumentengedrag & nieuwe businessmodellen’, ‘data-driven retail & e-commerce’, ‘customer experience & technologie in de winkel’, ‘circulaire concepten & duurzaamheid’ en ‘toekomstbestendige winkelgebieden’. Het doel is om per thema een position paper te schrijven over hoe de kennisinstellingen middels (gezamenlijk) onderzoek de komende jaren invulling gaan geven aan de kennisbehoefte in de sector. Deze papers worden gepresenteerd in september 2019 op een door het platform georganiseerd seminar.

Over het Retail Innovation Platform
Het Retail Innovation Platform helpt de innovatie- en concurrentiekracht van de retailsector te versterken door samen met retailers en andere stakeholders, zoals overheden en vastgoedpartijen, onderzoek uit te voeren dat gericht is op de ontwikkeling en succesvolle toepassing van nieuwe kennis voor de sector. Voor meer informatie over het Retail Innovation Platform, zoals onderzoeksthema’s, leden van het platform, lopende onderzoeksprojecten, kijk je op www.retailinnovationplatform.com.

Eerder verschenen berichten over het Retail Innovation platform:

Download de bluepaper Innovative Retail Technology

Posted on: januari 23rd, 2019 by Centre for Market Insights No Comments

Vandaag is tijdens de Webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs de eerste bluepaper van ShoppingTomorrow expertgroep Innovative Retail Technology gepresenteerd. De expertgroep wil retailers helpen bij het verschaffen van inzicht in de effectiviteit van innovatieve technologie in de fysieke winkel. Welke toegevoegde waarde hebben innovatieve technologieën voor de retailers en welke kunnen ze het beste inzetten? Hoe kunnen hiermee meer bezoekers naar de fysieke winkel getrokken worden? Allerlei vragen die retailers graag beantwoord krijgen voor de keuze van een technologie. De expertgroep zet in deze bluepaper de retailer centraal. Download de bluepaper hier: https://www.shoppingtomorrow.nl/themas/tech/tech/innovative-retail-technology-2018-2019

In deze eerste bluepaper wordt de nadruk gelegd op het door de expertgroep ontwikkelde Stores Sales Cycle Model dat inzicht verschaft in de rol van diverse technologie tijdens het verkoopproces van de retailer. Het model biedt retailers en technologiepartijen een raamwerk om de inzet van technologie in kaart te brengen en te bediscussiëren. Centraal in het model staat het bedienen van de klant (customer), met daar omheen de fasen van het verkoopproces.

De tweede bluepaper beschikbaar begin maart 2019
In een tweede bluepaper wordt aan de hand van een een systematische analyse van 12 praktijkcases inzichtelijk gemaakt wat er komt kijken bij de implementatie van innovatieve technologieën in de winkel en wat deze concreet opleveren. Bij de selectie van de cases is getracht om uit elke fase van het store sales cycle model ten minste één case op te nemen.

Het doel van de tweede bluepaper is vooral om retailers met praktijkcases te inspireren en concrete handvatten te bieden die hen helpen om een weloverwogen beslissing te nemen ten aanzien de inzet van technologie en een geslaagde implementatie ervan. Deze tweede bluepaper is 11 maart 2019 te downloaden via onderstaande link. Wil je de bluepaper direct ontvangen zodra deze verschijnt? Geef dan via deze link je naam en e-mailadres aan ons door.www.cmihva.link/RetailTechnology.

Hologramtechnologie in retail van toegevoegde waarde?

Posted on: december 13th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Trekken hologrammen in etalages bezoekers en kopers naar een winkel? Oftewel: is het een “nice-to-have” of een “must-have”? Onderzoekers Tibert Verhagen, Anne Moes en Siwdath Ritoe van het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten het fenomeen hologramtechnologie in de retail en beschreven hun bevindingen in deze blog van Marketingtribune. Verder onderzoek volgt, maar dit zijn de eerste resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd onder bijna 500 consumenten die bloot werden gesteld aan hologrammen in de etalage. Hierbij werden vragen gesteld over hoe levendig en visueel aantrekkelijk ze het hologram vonden, in hoeverre het hologram de aandacht trekt (hologram percepties) en wat hun geneigdheid zou zijn om de winkel te bezoeken, bij de winkel te kopen en de winkel aan te bevelen (intenties t.o.v. de winkel).

Bovengenoemde onderzoekers voeren gezamenlijk onderzoek uit binnen het Store Innovation Lab. Hier werken retailers, brancheorganisaties en aanbieders van (in-)store technologie, samen met onderzoekers, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Het lab is een samenwerking van het lectoraat Crossmedia en het HvA Centre for Market Insights (lectoraat Digital Commerce). Eerder verschenen al diverse onderzoeksresultaten van andere vormen van technologie in winkels. De blogs hierover met daarin de resultaten, zijn gebundeld in het boek “Technologie redt de winkel?!”

Lees de blog van Marketingtribune over hologramtechnologie hier!

DDMA Data Driven Marketing onderzoek: de resultaten

Posted on: november 27th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Wij hebben onlangs met DDMA (Data Driven Marketing Association), de branchevereniging voor data en marketing, het jaarlijkse Data Driven Marketing Onderzoek uitgevoerd onder 192 marketing professionals. Lees hier het volledige persbericht.

De resultaten geven organisaties o.a. inzicht in de belangrijkste uitdagingen van 2018, de verwachting van toenemende kanalen en toepassingen in 2019, maar ook hoe professionals kijken naar de transparantie over het gebruik van klantdata. Wat blijkt? Zo wordt het realiseren van een data driven organisatiecultuur (40%) als belangrijkste uitdaging gezien voor bredere implementatie van data driven marketing toepassingen, gevolgd door techniek, systemen en tooling. Uit het onderzoek blijkt ook data data driven marketing volgens de deelnemers de volgende kansen biedt:

 • Hogere effectiviteit van de marketingacties (48%)
 • Meer inzicht in onze klanten (41%)
 • Beschikking over meer en/of betere klantdata (31%)

Resultaten data driven marketing onderzoek

Met de verschillende inzichten uit het onderzoek kunnen bedrijven juiste beslissingen nemen om een betere klantinteractie te realiseren. De resultaten hebben wij verwerkt in een interactief dashboard. Hierin kunnen organisaties zich met elkaar vergelijken door het spelen met de data. Naast dit dashboard is er ook een rapport en infographic gepubliceerd over dit onderzoek. Doe er je voordeel mee!


DDMA is dé branchevereniging voor data en marketing, met als doel om de branche naar een hoger niveau te brengen. De ruim 330 leden van DDMA brengen en delen kennis over de inzet van data en technieken om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen.

De invloed van winkelpersoneel op online reviews

Posted on: november 21st, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Onze associate professor Tibert Verhagen heeft samen met onderzoekspartners Jani Merikivi en Willemijn van Dolen een artikel geschreven over multichannel retail. Zij onderzoeken of de interactie met winkelpersoneel uit de fysieke winkel invloed heeft op de review van een consument over die online (web)winkel. Gebaseerd op de huidige data en resultaten lijkt deze aanname inderdaad het geval te zijn. Om dit te bevestigen onderzoeken zij middels empirisch onderzoek of de kenmerken ‘competentie’ en ‘vriendelijkheid van het winkelpersoneel’ invloed hebben op de positieve of negatieve evaluatie van een online shop van dezelfde winkel. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van consumentengegevens van twee Nederlandse multichannel retailers. Het artikel is geaccepteerd door journal Psychology & Marketing en wordt in het april-nummer van 2019 gepubliceerd!

Bij het Centre for Market Insights doen wij naast praktijkgericht onderzoek ook wetenschappelijk onderzoek. Een aantal voorbeelden van andere wetenschappelijke onderzoeken die wij doen of hebben gedaan, vind je in dit item over praktijkgericht onderzoek versus wetenschappelijk onderzoek.

Digital Camp: programmeren met R

Posted on: oktober 16th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

De Digital Society School en het Centre for Market Insights organiseren een tweedaagse training ‘Programming with R!’. Deze digital camp vindt plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 november van 09:30 – 17:00 uur. Je leert onder andere wat het programma R is, wat je ermee kan en hoe het werkt. Zo leer je omgaan met datasets en maak je nette visualisaties met slechts een paar regels code. Binnen twee dagen kan je datasets inspecteren, manipuleren en mooie grafieken plotten om je resultaten te tonen. We zullen werken met datasets gerelateerd aan de groene economie. R is een zeer toegankelijke programmeertaal en de cursus is zo ingericht dat iedereen kan deelnemen. Geen voorkennis vereist, dus waar wacht je nog op? Schrijf je nu in!

De training wordt gegeven door onze CMI-promovendus Sjoukje Goldman en Emma Beauxis-Aussalet van de Digital Society School.

Bijzonderheden van digital camp ‘Programming with R’

 • Datum: 16 & 17 november
 • Tijden: 09:30 – 17:00 uur
 • Taal: Engelstalige cursus
 • Toelatingseisen: Geen voorkennis vereist
 • Prijs:
  – Professionals: €50,00
  – Digital Society Community: €25,00
  – Studenten: €15,00

Meld je hier aan voor de Digital Camp: Programming with R!

CMI steunt internationale coming out day

Posted on: oktober 11th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Het CMI steunt de internationale Coming Out Day van donderdag 11 oktober 2018.

Op Coming Out Day wordt aandacht gevraagd voor het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Ter ere van Coming out Day zal er een regenboogvlag worden gehesen op de deur van het Centre for Market Insights. Ook de gebouwen Kohnstammhuis, Benno Premselahuis, Dr. Meurerhuis en Fraijlemaborg hijsen de regenvlag op deze dag.

Door Coming Out Day te steunen hoopt het CMI een impuls te geven aan het vergroten van gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit aan de HvA. Kan jij zijn wie je bent?

Als je hierover door wilt praten of mee wilt denken, mail met het platform inclusie: [email protected].

Retailtechnologie, wat werkt wel en wat niet?

Posted on: oktober 8th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Jesse Weltevreden en Tibert Verhagen van het Centre for Market Insights zijn dit jaar voorzitter van de ‘ShoppingTomorrow expertgroep ‘Innovative Retail Technology’.Met deze expertgroep voeren we een case study uit om het retailwerkveld inzicht te verschaffen in de effectiviteit van retailtechnologie. Dit doen we door middel van concrete cases uit de retailsector, die de experts gezamenlijk aanleveren. De ‘customer journey’ wordt hierbij als kader genomen zodat er kennis ontstaat over wat de effecten van diverse soorten technologie zijn op de verschillende fasen in het besluitvormingsproces van de klant. Op basis hiervan schrijven we een beknopte bluepaper voor het ShoppingTomorrow boek van 2018/2019. Die wordt gepresenteerd op de Webwinkel Vakdagen 2019. Een voorbeeld van zo’n uitgebreide bluepaper tref je hier.

Daarnaast schrijft deze expertgroep op eigen initiatief ook nog een uitgebreid rapport over retailtechnologie waar alle casebeschrijvingen in verwerkt worden. Hiervoor wordt een conceptueel kader ontwikkeld waar we retailers handvatten bieden voor de keuze van technologieën en/of voorwaarden voor effectieve implementatie van technologieën in de winkel. Deze uitgebreide rapportage wordt gepresenteerd tijdens het Retailagenda Innovatiecongres op 18 maart 2019.

Opzet onderzoek Retailtechnologie

Er wordt een data-driven benadering gehanteerd waarbij er wordt gemeten wat de effecten van geïmplementeerde technologie zijn op retail KPI’s (e.g., winkelbezoek, duur dat consumenten in de winkel zijn, aankopen, terugverdientijd). Om een volledig beeld te verkrijgen wordt er per case aandacht besteed aan de voor- en nadelen per technologie voor de retailer en de klant op het gebied van implementatie, kosten, wetgeving, regelgeving en ethiek besproken. De bluepaper zal een synthese bevatten van de belangrijkste bevindingen uit de cases waarbij de effecten van daadwerkelijk geimplementeerde innovatieve retailtechnologie zijn gemeten.

Voor meer informatie over de aanleiding, het doel en de experts van dit onderzoek over retailtechnologie, kijk je op de ShoppingTomorrow website. Naast dit onderzoek neemt het HvA Centre for Market Insights ook deel aan het ShoppingTomorrow onderzoek over Marktplaatsen.

Haal meer succes uit je internationale webshop

Posted on: september 24th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Logic4 heeft dit blog geschreven over hoe je meer succes uit je internationale webshop kunt halen. De vijf lessons learned in dit blog hebben zij gebaseerd op hun bezoek aan het Cross-Border Ecommerce Event 2018 waar o.a. onze collega Sjoukje Goldman haar resultaten presenteerde van haar promotieonderzoek over Cross-Border E-commerce. Omtrent dit onderzoek verscheen eerder een interactief dashboard over de status van Cross-Border Ecommerce in Europa. Het volledige blog van Logic4 lees je hier!

Vijf lessen die Logic4 heeft geleerd tijdens het event zijn:

 • Vertaal naar meer talen dan alleen in het Engels
 • Onderschat landgebonden keurmerken, bezorg- en betaalmethoden niet
 • Succesvolle zoekmachine ads zijn ook voor SEO waardevol
 • Transparant zijn over retouren en producten drijft verkoop
 • Social media invloed per land loopt uiteen, verdiep je hierin


Meer weten?

Voor meer informatie over het promotieonderzoek van Sjoukje Goldman, bekijk je onderstaande links of neem je contact op met Sjoukje Goldman.

Focus onderzoeksthema’s Retail Innovation Platform

Posted on: september 21st, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Afgelopen dinsdagavond 18 september heeft het Retail Innovation Platform de definitieve onderzoeksthema’s en onderwijs speerpunten van het platform gedeeld met praktijkpartners. Dit in navolging op de concept onderzoeksagenda die tijdens Retailution in mei werd gepresenteerd. Om inhoudelijke verbinding te vinden met het platform waren vrijwel alle kennispartners (waaronder wijzelf) en praktijkpartners uit het werkveld aanwezig om te discussiëren over de plannen en ambities van het platform?en om de vervolgstappen te bepalen. Een van de belangrijkste pijlers van het Retail Innovation Platform?is het opbouwen van duurzame communities en een structruele samenwerking met de retailsector. CMI-collega Jesse Weltevreden?gaf de presentatie en per thema werden korte pitches gegeven door andere platformleden (hogescholen) om zo de thema’s duidelijk te maken en aan te scherpen?voor de retailsector.

Download hier de presentatie!

De zes onderzoeksthema’s van het Retail Innovation Platform zijn:

 • Veranderdend consumentengedrag en businessmodellen
 • Toekomstbestendige winkelgebieden
 • Circulaire conceptenen duurzaamheid in de retail
 • Data driven retail & e-commerce
 • Skills voor bestaand & nieuw talent
 • Customer experience & technologie in de winkel

Een impressie van de avond

Vervolgstappen
Op 24 oktober 2018 spreek het Retail Innovation Platform over bovenstaande op Click NL Drive van 10:00 – 11:00 uur en binnenkort volgt een informatieleaflet over het platform waarin het voor de retailsector duidelijk is waar het platform voor staat, voor welke onderzoeken zij terecht kunnen, welke vormen van onderzoek er worden aangeboden en bij wie ze terecht kunnen voor welke expertises.

Op de hoogte blijven?
De Hogeschool van Amsterdam is lid van het Retail Innovation Platform en penvoerder van dit project. Op de hoogte blijven van het Retail Innovation Platform? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door je aan te melden via: www.retailinnovationplatform.com of volg de bedrijfspagina op Linkedin van het platform.

Cross-border e-commerce: de succesfactoren, interview Twinkle

Posted on: augustus 24th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Onze CMI-onderzoeker Sjoukje Goldman heeft een interview gegeven voor Twinkle Magazine over cross-border e-commerce. Sjoukje doet al lange tijd onderzoek binnen dit thema, waaronder nu ook haar promotie onderzoek aan de VU Amsterdam. Ze presenteert regelmatig haar inzichten op vakcongressen en events. In het interview deelt ze diverse ‘lessons learned’ uit de onderzoeken die zij heeft uitgevoerd en deelt ze belangrijke succesfactoren om je webshop over de grens te tillen. Een paar tips uit het interview:

 • Verkopen over de grens is niet alleen voor de grote jongens, maar juist ook voor de MKB-ers.
 • Het aanpassen van je website aan het desbetreffende land is een must om kopers te trekken, zoals taal, valuta, leveringsinformatie etc.
 • Marketing is een belangrijke succesfactor en dan met name social media, affiliate marketing en bannering!
 • Noem op je site specifiek de landen waar je levert, dit heeft meer effect dan alleen ‘wereldwijde verzending’.

Op het CrossBorder Event op 6 september in Utrecht spreekt Sjoukje ook over dit onderwerp. Aanmelden kan nog steeds.

Lees het volledige interview van Twinkle Magazine hier!

Onderzoeksagenda Retail Innovation Platform

Posted on: juni 12th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Het Retailution Symposium op 30 mei 2018 in WTC Rotterdam, georganiseerd door het Retail Innovation Platform en Hogeschool Rotterdam, was een succes. Met collega (docent) onderzoekers, beleidsmakers, retail stakeholders en andere geïnteresseerden wierpen wij een blik op de toekomst van retail in Nederland. Wij presenteerden samen met de andere hogescholen, lopend en komend onderzoek naar retailinnovatie. Bezoekers kregen een kijkje in de keuken van inspirerende onderzoeken van 4 thema’s binnen retailinnovatie: het toekomstbestendig maken van winkelgebieden, digitalisering en datagebruik in de retail, consumentengedrag en -beleving en Store of the Future.

Feedback gevraagd onderzoeksagenda

Tijdens het Retailution symposium op 30 mei 2018, heeft het Retail Innovation Platform de onderzoeksagenda voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Diverse stakeholders uit de retailsector hebben tijdens de interactieve sessie en themasessies, feedback gegeven op het concept. De komende maanden wordt er door het platform hard gewerkt aan het doorontwikkelen en definitief maken van dit onderzoeksprogramma en bijbehorende speerpunten voor onderwijs. Naar aanleiding van de feedback tijdens dit event uit de retailsector, kunnen ze hiermee aan de slag.

De Hogeschool van Amsterdam is lid van het Retail Innovation Platform en penvoerder in dit project. Tijdens Click NL DRIVE op 24 en 25 oktober 2018 wordt de definitieve onderzoeksagenda gepresenteerd. Op de hoogte blijven van het Retail Innovation Platform? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door je aan te melden via: www.retailinnovationplatform.com of volg de bedrijfspagina op Linkedin van het platform.

Heb jij ook waardevolle feedback voor het Retail Innovation Platform om het onderzoeksprogramma voor de komende jaren nog beter te laten aansluiten bij de retailsector? Mail je feedback dan naar [email protected], t.a.v. Mayke Steeman.

PhD onderzoek: De oorzaken van succes in Cross-Border Ecommerce

Posted on: juni 7th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Collega Sjoukje Goldman is momenteel druk bezig met haar PhD onderzoek over Cross-Border Ecommerce. In dit onderzoek is er gekeken naar de oorzaak van verschillen in succes in cross-border e-commerce tussen webwinkels in het MKB segment. De eerste resultaten presenteerde ze al op 27 mei tijdens EMAC 2018 in Glasgow. De belangrijkste uitkomst is dat succes in cross-border e-commerce sterk afhankelijk is van de mate van oriëntatie van de webwinkel op andere landen. Kennis van de lokale markt is essentieel en heeft een positieve invloed op het inzetten van communicatiemiddelen (zoals SEO en SEA). De volledige presentatie vind je hier.

Sjoukje over de eerste uitkomsten van haar PhD onderzoek:

“Digitale marketing activiteiten zijn van essentieel belang, niet alleen om online succesvol te zijn in eigen land, maar ook zeker om online succesvol te zijn in het buitenland.”

De kennis die opgedaan wordt uit het onderzoek, wordt ook teruggebracht in het onderwijs. Zo heeft Sjoukje haar onderzoek ook gepresenteerd tijdens de one-week-challenge aan studenten van Digital Marketing. Tijdens deze one-week-challenge worden de studenten ondergedompeld in de wereld van cross-border e-commerce. Ze krijgen presentaties van experts uit het werkveld en leren van de docenten wat de do’s en don’ts zijn in cross-border e-commerce. Alle verworven inzichten gebruiken ze vervolgens om met de praktijkopdracht van Under Armour Europe aan de slag te gaan. Under Armour Europe vraagt de studenten advies te geven welke lokalisatie activiteiten Under Armour Europe per land zou moeten uitvoeren om in dat land succesvol te zijn. Bekijk hier de volledige presentatie.

Meer weten over het onderzoek of heb jij tips die haar onderzoek kunnen ondersteunen? Neem dan contact op Sjoukje Goldman.

Seminar Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden – editie Eindhoven

Posted on: juni 6th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Op maandagmiddag 25 juni 2018 van 14:00 uur tot 18:00 uur organiseren de Hogeschool van Amsterdam, Platform de Nieuwe Winkelstraat en de Kamer van Koophandel en CCV Lab, wegens overweldigend succes, het Seminar Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden in Eindhoven. Deze middag laten we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien hoe partijen succesvol met elkaar samenwerken om hun winkelgebied aantrekkelijk te maken én te houden. Klik hier voor het uitgebreide programma en praktische informatie.

Op het seminar worden daarnaast twee publicaties gepresenteerd die je ook mee naar huis krijgt.

Het Verbonden Winkelgebied – een handbook gebaseerd op de bevindingen van Collectief Online, een 2-jarig onderzoek naar de kracht van collectieve marketing voor winkelgebieden.

– Bluepaper Future Retail City Center – met tientallen praktijkvoorbeelden van collectieve initiatieven in winkelgebieden uit het binnen- en buitenland

PROGRAMMA

14.00: Inloop
14.30: Plenaire opening met dagvoorzitter Marcel Evers (INretail/ DNWS) en twee korte presentaties ove

– De resultaten van de Future Retail City Center door Jesse Weltevreden, Professor Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam
– Het onderzoek ‘Collectief Online’ door Anne Risselada, Senior Researcher van de Hogeschool van Amsterdam.

15.30: Pauze
16.00: Thematafels en deelsessies met praktijkvoorbeelden over lokale samenwerking en organisatie, branding en positionering, digitalisering en digitale platformen voor winkelgebieden.

17.30: Plenaire afsluiting door Marcel Evers
17.45: Netwerken en borrel

Dit seminar is gericht op ondernemersverenigingen, gemeentelijke vertegenwoordigers en pandeigenaren die in de praktijk werken aan verbetering van hun winkelgebied.

Het seminar is met name interessant voor ondernemersverenigingen, gemeentelijke vertegenwoordigers en pandeigenaren die in de praktijk werken aan de verbetering van hun winkelgebied. Kom ook, laat je onderdompelen in wat wel en niet werkt bij samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden én neem concrete, praktijkgerichte adviezen mee naar huis!

Meld je hier aan!

ZOMERCURSUS DIGITAL ANALYTICS VOOR MARKETEERS

Posted on: mei 24th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Duur: 1 week, 5 werkdagen
Data: 20 augustus t/m 24 augustus 2018
Tijden: 09:30 – 16:00 uur
Locatie: HvA Wibauthuis, wibautstraat 3b Amsterdam
Prijs: €980,00

INSCHRIJVEN VIA WWW.CMIHVA.LINK/ZOMERCURSUSDIGITALANALYTICS

Door de digitalisering van onze samenleving is het marketingvak de laatste 10 jaar drastisch veranderd. Mobiel internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, sociale media zijn immens populair en de online verkopen stijgen nog steeds. Bedrijven krijgen steeds meer beschikking over (Big) Data, zoals gegevens over de markt, de doelgroep, de concurrenten en klanten. De beschikbaarheid van deze data zorgt er voor dat de rol van marketing binnen organisaties verandert. In toenemende mate baseren succesvolle organisaties hun marketingstrategie en activiteiten op de inzichten die (Big) Data oplevert.

De hedendaagse marketeer heeft een ‘data driven’ instelling nodig, waarbij (online) data inzichten geven die bepalend zijn voor de marketingactiviteiten. In de zomercursus Digital Analytics voor Marketeers ligt de focus op het gebruiken van data voor het nemen van marketingbeslissingen. Hoe kun je op basis van data, inzichten verkrijgen waardoor je meer waarde kunt creëren voor je (potentiële) klanten? Welke voor marketing relevante data zijn online beschikbaar? Hoe verzamel,  analyseer en visualiseer je deze data zodat je op basis hiervan advies kunt geven over een bepaald marketingprobleem? Je gaat aan de slag met verschillende handige en nuttige tools om data te verzamelen, analyseren en visualiseren. Aan de hand van praktijkcases ervaar je hoe en wanneer je bepaalde tools kunt inzetten. De cursus is uitermate geschikt als je als marketeer kennis wilt maken met de wereld van Digital Analytics.


DOELGROEP ZOMERCURSUS DIGITAL ANALYTICS

De cursus is bedoeld voor iedereen die in de (online) marketing, marktonderzoek, communicatie, sales, commercie of management werkt en meer wilt leren over de mogelijkheden van Digital Analytics. Je wilt de juiste vragen kunnen stellen aan ICT-ers of Data-analisten voor het verkrijgen van relevante marketingdata. Maar je leert ook concrete skills om zelf met digital analytics aan de slag te gaan. Voor deze cursus is een HBO-kennisniveau vereist.


PROGRAMMA ZOMERCURSUS DIGITAL ANALYTICS


DE DOCENTEN

De docenten werken bij het HvA Centre for Market Insights, het innovatieve onderzoekscentrum verbonden aan de opleiding Commerciële Economie. Het HvA Centre for Market Insights helpt studenten en bedrijven om betere marketingbeslissingen te nemen door data te vertalen naar heldere inzichten.

Tessa Welmers is docent bij de opleiding Commerciële Economie. Ze heeft jarenlang gewerkt als (senior) marketeer in het bedrijfsleven. Momenteel is Tessa coördinator van de minor Digital Marketing Analytics en doet inhoudelijke begeleiding, coaching en beoordeling van studenten bij het uitwerken van commerci?le opdrachten, afstudeerbegeleiding en examinering. Daarnaast houdt Tessa zich bij het Centre for Market Insights bezig met onderzoek op het gebied van Digital Analytics

Daniëlle de Boer is onderzoeker bij het HvA Centre for Market Insights. Door haar marketing-, communicatie- en onderzoekservaring weet ze als geen ander waar de kansen liggen voor marketeers op het gebied van data en onderzoek. Ze is expert in web analytics, social media analyses en data visualisatie en werkt elke dag aan zowel praktijkgericht onderzoek voor bedrijven als aan wetenschappelijk onderzoek.

Nelleke de Boer is sinds mei 2017 werkzaam als onderzoeker bij het HvA Centre for Market Insights. Ze heeft ruime ervaring met (media)onderzoek door haar werkzaamheden bij de VU en NPO. Door haar ervaring met verrichten van onderzoek is ze op de hoogte van de laatste trends binnen marketing onderzoek. Ze is expert in SPSS, R, webscraping en social media analyse. Bij het Centre for Market Insights werkt Nelleke aan wetenschappelijke artikelen en praktijkgericht onderzoek.


TOELATINGSEISEN ZOMERCURSUS DIGITAL ANALYTICS

Je hebt minimaal een hbo diploma en/of werkervaring op hbo niveau. Bij twijfel over het juiste opleidingsniveau kan het mogelijk zijn dat je wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek. Daarnaast moet je beschikken over een up-to-date, goed werkende laptop.


PRAKTISCHE INFORMATIE

De lunch, koffie en thee wordt verzorgd. Aan het einde van de cursus krijg je een certificaat uitgereikt als je minimaal 4 van de 5 cursusdagen hebt bijgewoond. De cursus gaat door bij minimaal 8 inschrijvingen. Het maximaal aantal inschrijvingen is 30 cursisten.


– Bereikbaarheid & Parkeren

Het Wibauthuis is prima te bereiken met het OV. Naar metrostation Weesperplein rijden de metro’s 51. 53 en 54 en buslijnen 7 en 10. Het Wibauthuis beschikt over een parkeergarage voor als je met de auto komt. Je kunt voor €10 per dag parkeren met een waardekaart.


– Betaling & Annulering

De betaling van de cursus verloopt via iDEAL na inschrijving voor de cursus. De kosten zijn verschuldigd in geval van annulering of als de deelnemer de cursus onderbreekt of voortijdig beïindigt. Deze kosten zijn als volgt:

1. Als je meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus annuleert, moet je 15% van het volledige cursusgeld betalen.
2. Als je minder dan 4 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus annuleert, moet je 50% van het cursusgeld betalen
3. Als je minder dan 1 weken voor aanvang van de cursus annuleert, moet je het volledige cursusgeld betalen.

Annulering is alleen mogelijk door een email te sturen aan [email protected]


MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over de inhoud van de zomercursus Digital Analytics? Dan kun je contact opnemen met cursuscoördinator Tessa Welmers ([email protected] of mobiel: 06-15840425).


INSCHRIJVEN VOOR ZOMERCURSUS DIGITAL ANALYTICS >>

Workshops data (analyse) tools onderzoek

Posted on: mei 16th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Bij het Centre for Market Insights geven we geregeld workshops over kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bijvoorbeeld voor studenten en docenten van de opleiding Commerciële Economie, maar ook wel eens voor bedrijven. Op deze manier helpen we docenten om zich te blijven ontwikkelen. Zo kunnen zij de studenten helpen om meer data-driven te worden. Onlangs hebben onze collega’s workshops gegeven over verschillende tools die we gebruiken bij het Centre for Market Insights om kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen. We gebruiken de tools voor onze onderzoeken uit het bedrijfsleven, maar stellen ze ook beschikbaar voor studenten ter ondersteuning van hun onderzoeken. Bekijk hieronder de presentaties van deze workshops!

Workshop onderzoek met MaxQda

Daphne Hagen gaf een workshop over MaxQda, een geschikt programma voor het analyseren van kwalitatieve data zoals tekst (interview transcripten en andere documenten). Hiermee is het mogelijk om tekst in te voeren en hiermee woordenlijsten te genereren, stukken tekst te categoriseren en te coderen en analyses uit te voeren. Bekijk hier de presentatie van de workshop MaxQda!

Workshop onderzoek met SPSS & Qualtrics

Sjoukje Goldman gaf een workshop over SPSS & Qualtrics. Met Qualtrics kun je relatief eenvoudig online enquêtes ontwerpen en afnemen, zowel eenvoudige als complexe vragenlijsten zijn mogelijk. De resultaten worden helder weergegeven en zijn eenvoudig te exporteren naar onder andere Excel of SPSS. SPSS ‘helpt’ om markten te onderzoeken, onderzoeksgegevens te begrijpen en de juiste beslissingen te nemen. Vanaf de planning en dataverzameling tot aan de analyse, rapportages en uiteindelijke opvolging. Bekijk hier de presentatie van de workshop SPSS & Qualtrics!

Workshop onderzoek met Similarweb & Coosto

Tessa Welmers gaf een workshop over Similarweb & Coosto. Met SimilarWeb kun je de top van meest populaire websites bekijken via SimilarWeb metrics: ranking, traffic en engagement statistieken. Coosto geeft inzicht in social media data. Je kan bijvoorbeeld het sentiment van berichten meten, maar kan de tool ook gebruiken om social media berichten te plannen.

Workshop onderzoek met Tableau

Danielle de Boer en Nelleke de Boer gaven samen een workshop over Tableau. Je analyseert en visualiseert hiermee je data in enkele minuten. Je kan hiermee slimme, interactieve dashboards maken en je deelt je resultaten met enkele muisklikken. Bekijk hier de presentatie van de workshop Tableau!

Retailution Symposium 30 mei 2018

Posted on: mei 9th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Op woensdag 30 mei 2018 van 09:30 – 17:00 uur, organiseert het Retail Innovation Platform: Retailution Symposium in het Rotterdamse WTC. Het eerste officiële symposium waar o.a. de gezamenlijke onderzoeksagenda van het platform gepresenteerd zal worden. Met collega (docent) onderzoekers, beleidsmakers, retail stakeholders en andere geïnteresseerden werpen wij een blik op de toekomst van retail in Nederland. Innovatie van de retailsector is een onderwerp dat steeds vaker terugkeert op de politieke en maatschappelijke agenda. Retailution presenteert lopend en komend onderzoek naar retailinnovatie en nodigt uit tot kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerken. Je krijgt deze dag een kijkje in de keuken van inspirerende onderzoeken op het gebied van retailinnovatie, zoals het toekomstbestendig maken van winkelgebieden, digitalisering en datagebruik in de retail.

Hieronder tref je het programma van het Retailution Symposium:

Programma
09.30 uur | Woord van Welkom – Paul Rutten (Kenniscentrum Creating 010) en Dominique van Elsacker (Urban Department Store Rotterdam)
09.45 uur | Retailinnovatie flitspresentaties van studenten van Hogeschool Rotterdam
10.00 uur |-Visie op Retailinnovatie – Paul Rutten
10.45 uur |-Pauze
11.15 uur |-Keuzeprogramma Blok 1:
#1 | Nieuwe visies op social influencer marketing en ‘spaces of consumption’
#2 | Trends in retail en retail in de context van binnenstadsbeleving
12.15 uur | Lunch to go: breng een bezoek aan de expositie of aan installaties bij Rotterdamse retailers op locatie
14.00 uur | Landelijke onderzoeksagenda Retail Innovation Platform – Jesse Weltevreden
14.30 uur | Keuzeprogramma Blok 2:
#3 | Toekomstbestendige winkelgebieden: samenwerking tussen retailers en stakeholder (Hanze Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool Rotterdam)
#4 | Consumentengedrag en -beleving: wat vragen ze voor nieuwe skills (De Haagse Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, NTHV Breda)
#5 | Digitalisering en datagebruik in de retailsector (TMO Fashion Business School, Hogeschool van Amsterdam)
#6 | Store of the Future: technologie en design (Hogeschool van Amsterdam, TMO Fashion Business School, Haagse Hogeschool)
15.30 uur |-Pauze
16.00 uur | Feedback & discussie
16.30 uur | Gastspreker uit de retailbranche
17.00 uur |-Netwerkborrel

Aanmelden Retailution Symposium

Wees welkom en meld je nu aan voor het gratis Retailution symposium. Bekijk het volledige programma en de aanmeldlink hier: www.cmihva.link/symposium18

Meer weten over het Retail Innovation Platform? Lees hier het persbericht.

Onderzoekers aan het woord

Posted on: april 26th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Onderzoek voor metropoolregio Porto
Onze onderzoekers Danielle de Boer en Willem van Winden hebben deze week de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar het ecosysteem voor ondernemers van de Área Metropolitana do Porto, oftewel de metropoolregio Porto. Het doel van het onderzoek was om de externe percepties over de regio te achterhalen en op basis van deze bevindingen samen met stakeholders een roadmap te maken om de internationale positie en aantrekkelijkheid voor ondernemers van de metropoolregio te verbeteren. Dit onderzoek bestond uit een social media analyse van start-up en scale-up organisaties uit 5 grote steden in Europa, interviews met lokale stakeholders en een survey onder start-ups and scale-ups. De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen week gepresenteerd in Porto en de onderzoekers hebben samen met locale stakeholders de basis gelegd voor een nieuwe roadmap naar een succesvollere ondernemingsregio. Op dit moment wordt alle input verwerkt en binnenkort zal de metropoolregio op basis van het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam aan de slag gaan om de regio echt op de kaart te gaan zetten bij ondernemers. Benieuwd naar de presentatie? Klik hier!

Future Retail City Centre
Tibert Verhagen presenteerde afgelopen woensdag de resultaten voor een groep centrummanagers in Nijmegen van het onderzoek Future Retail City Center. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn lokale stakeholders gezamenlijk actief om meer consumenten te trekken en de verblijfswaarde van het winkelgebied te verhogen. De manier waarop kan nogal variëren, van bijvoorbeeld een ruimtelijke of juridische tot een beleidsmatige of financiële aanpak. Maar iedereen worstelt daarbij met de vraag welke aanpak en plannen daadwerkelijk rendement op leveren op de korte of lange termijn. De Expertgroep Future Retail City Centre van Shopping Tomorrow heeft dit vraagstuk opgepakt en is een onderzoek gestart. Het resultaat wordt samengevat in deze praktische bluepaper met goede en minder geslaagde praktijkvoorbeelden uit binnen-en buitenland die steden kunnen helpen weloverwogen keuzes te maken uit het brede scala van mogelijkheden.

Benieuwd naar de presentatie van Tibert? Klik hier voor de presentatie!?

Naast praktijkgericht ook wetenschappelijk onderzoek

Posted on: april 17th, 2018 by Centre for Market Insights 1 Comment

Naast praktijkgericht onderzoek wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan bij het HvA Centre for Market Insights. Om te mogen presenteren op een wetenschappelijk congres leveren onderzoekers een korte samenvatting van hun onderzoek in. Beoordelaars bepalen vervolgens of dit interessant genoeg is voor het programma. Onlangs zijn drie CMI onderzoekers toegelaten op twee wetenschappelijke congressen. Sjoukje Goldman op het EMAC congres in Glasgow en Nelleke de Boer en Daniëlle de Boer op het CBIM International Conference in Madrid. Over de onderzoeksthema’s en de congressen lees je hieronder meer.

Onderzoek Cross-border E-commerce?

Sjoukje Goldman, promovendus bij het CMI, mag in mei haar werk presenteren op het Doctoral Colloquium van de European Marketing Academy. Met 180 aanvragen en slechts 60 plekken was de concurrentie groot. Sjoukje promoveert bij de Vrije Universiteit. Zij doet onderzoek naar de factoren die de bedrijfsprestaties van MKB webwinkeliers beïnvloeden in cross-border e-commerce. Met andere woorden het online verkopen van producten buiten de eigen thuismarkt. Sjoukje vergelijkt webwinkeliers die hun oorsprong hebben in een ontwikkelde markt (zoals Engeland, Frankrijk & Duitsland) met webwinkeliers die afkomstig zijn uit opkomende markten (zoals Hongarije, Kroatië en Slovenië).

De invloed van reviews op het succes van filmreeksen

Ook Daniëlle de Boer en Nelleke de Boer (junior onderzoekers) presenteren hun onderzoek in het buitenland. Zij bekijken de invloed van recensies op het succes van filmreeksen. Daniëlle focust zich op recensies van sequals(het vervolg van een bestaande film). Zij onderzoekt hier de vraag hoe meningsverschillen tussen type reviewers, experts en consumenten, effect hebben op het succes van filmreeksen. Nelleke daarentegen richt zich op de inhoud van recensies. Zij kijkt welk effect het onderwerp van de recensie en de negatieve of positieve toon van de recensie, invloed heeft op de omzet van een film. Eind juni presenteren ze hun onderzoek op de CBIM International Conference in Madrid.

Handvatten voor duurzame digitale marketingstrategie in winkelgebieden

Posted on: maart 27th, 2018 by Centre for Market Insights 1 Comment

Onlangs hebben wij het tweejarig onderzoek ‘Collectief Online’ afgesloten. Een onderzoek naar de effectiviteit van collectieve marketing voor winkelgebieden. Ondernemers, gemeentes en andere stakeholders werken steeds vaker collectief samen om het winkelgebied toekomstbestendig te maken. De marketing van het winkelgebied is daarbij een belangrijk thema, waarbij online een steeds prominentere rol gaat spelen binnen de totale strategie. In de praktijk zijn maar weinig van deze collectieven echt succesvol in de digitale marketing van hun winkelgebied. Naar aanleiding hiervan is het ‘Handboek verbonden winkelgebied’ gepubliceerd.

Aanleiding handboek

Met het handboek Verbonden Winkelgebied willen we collectieven, centrummanagers, ondernemers en andere partijen helpen met het opzetten van een duurzame digitale marketingstrategie van hun winkelgebied en om deze effectief in te zetten. Dit handboek geeft praktische handvatten voor het ontwikkelen van effectieve online kanalen en digitale marketingactiviteiten en dient als aanvulling op een algemene collectieve marketingstrategie.

Na het lezen van dit handboek kunt u:

 • Een effectieve en onderbouwde collectieve marketingstrategie ontwikkelen.
 • Marketingkanalen en -activiteiten kiezen die meerwaarde hebben in de ogen van consumenten.
 • Het collectief zo laten functioneren dat het de effectiviteit van de marketing van het winkelgebied vergroot.
 • Inspiratie opdoen aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

Download het Handboek Verbonden Winkelgebied hier!

Nederlandse winkelgebieden maken een sprong vooruit

Posted on: maart 12th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

DNWS, Hogeschool van Amsterdam en de Kamer van Koophandel Amsterdam organiseerden op woensdagmiddag 7 maart 2018 het seminar: Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden. Deze middag ervaarden 200 lokale stakeholders uit het hele land hoe ze succesvol met elkaar kunnen samenwerken om hun winkelgebied aantrekkelijk te maken.

Twee onderzoeken gericht op de praktijk
Tijdens dit seminar stonden twee publicaties centraal:

 1. ‘Het Verbonden Winkelgebied’ een handboek gebaseerd op de bevindingen van Collectief Online, een 2-jarig onderzoek naar de kracht van collectieve marketing voor winkelgebieden.
 2. Bluepaper Future Retail City Center met tientallen praktijkvoorbeelden van collectieve initiatieven in winkelgebieden uit binnen- en buitenland.

Het Verbonden Winkelgebied.
Het handboek helpt collectieven, centrummanagers, ondernemers en andere partijen met het opzetten van een duurzame digitale marketingstrategie van hun winkelgebied. Door middel van praktische handvatten kunnen deze stakeholders effectieve online kanalen en digitale marketingactiviteiten ontwikkelen of het handboek gebruiken als aanvulling op de algemene collectieve marketingstrategie.

Future Retail City Center
De bluepaper is een opvolging van de expertgroep ‘Future Retail City Center’ van Shopping Tomorrow, die antwoord geeft op de vraag: “Welke interventies hebben op langer termijn de meeste toegevoegde waarde voor de lokale stakeholders van het winkelgebied?” Het resultaat is samengevat in een praktische paper met goede en minder geslaagde praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland, die stakeholders helpen om weloverwogen keuzes te maken voor de gezamenlijke aanpak en acties.

(Inter)nationale voorbeelden
Met Vandaag horen. Morgen doen als uitgangspunt, konden de deelnemers actief deelnemen aan 11 deelsessies begeleid door 18 sprekers uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. De sprekers deelden meerdere initiatieven uit de dagelijkse praktijk, waar de lokale stakeholders op dit moment samen aan werken. “Door gericht te focussen op de doorvertaling naar de praktijk, maakte dit seminar uniek”, aldus Stefan van Aarle van StadsKracht. Daarnaast werd de diversiteit van de deelnemers goed gewaardeerd. “Dit is één van de weinige seminars in de laatste jaren waar ik nieuwe mensen heb ontmoet”, aldus Kjeld Vosjan van Management op Maat. Jesse Weltevreden, professor Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam: “Het was een geslaagd seminar waar we twee prachtige publicaties hebben kunnen presenteren die concrete tips bevatten waar winkelgebieden direct mee aan de slag kunnen.”

Vandaag horen. Morgen doen.
Onder het motto Vandaag horen. Morgen doen is de eerste publicatie van ‘Het Verbonden Winkelgebied’ officieel overhandigd door Daphne Hagen (Hogeschool van Amsterdam) aan Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda. En vanaf vandaag staan beide publicaties, Het Verbonden Winkelgebied en Future Retail City Center, online.

ShoppingTomorrow Cross-border E-commerce

Posted on: februari 8th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

De afgelopen maanden heeft onze CMI onderzoeker Sjoukje Goldman als expertlid van de ShoppingTomorrow expertgroep Cross-border (e-)commerce haar expertise ingebracht bij het ontwikkelen van een bluepaper over dit thema. De expertgroep heeft zich in de afgelopen maanden gefocust op de Verenigde Staten van Amerika. Drie online retailers Ockyz, YourSurprise en Stroopwafel World schreven zich in met de ambitie om de stap naar de Verenigde Staten te zetten. Voor deze drie cases onderzocht de expertgroep de valkuilen en drempels die deze bedrijven moeten overkomen om de verkoop in de USA te starten of te stimuleren. De drie organisaties hebben in diverse sessies hun vragen ingebracht m.b.t. de Amerikaanse e-commerce market. 4e jaars HvA student Commerciële Economie Remco van der Haver doet aanvullend onderzoek voor YourSurprise en verwacht daarmee in april 2018 af te studeren.

Download hier de bluepaper!

Hot topics op Safer Internet Day 2018

Posted on: februari 6th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Vandaag is het Safer Internet Day 2018; een dag waar wereldwijd aandacht besteed en discussie gevoerd wordt over veiliger internetten. Op NOS verscheen vandaag bijvoorbeeld een artikel over de groei van valse webwinkels in Nederland. Een belangrijk onderwerp als het gaat om veilig internetten.

Wij hebben uitgezocht welke thema’s op het gebied van Safer Internet Day populair waren op social media. Deze hebben wij weergegeven in bijgaande wordcloud. Zo te zien werd er o.a. gesproken en gediscussieerd over tips op het gebied van online veiligheid. Benieuwd waar je het beste op kan letten als het gaat om veiliger internetten? Lees dan hier de tips van de consumentenbond!

Uitnodiging seminar Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden

Posted on: februari 5th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Op woensdagmiddag 7 maart 2018 van 13:00 uur tot 18:00 uur organiseren de Hogeschool van Amsterdam, Platform de Nieuwe Winkelstraat en de Kamer van Koophandel Amsterdam het Seminar Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden. Deze middag laten we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien hoe partijen succesvol met elkaar samenwerken om hun winkelgebied aantrekkelijk te maken én te houden. Klik hier voor het uitgebreide programma en praktische informatie.

Op het seminar worden daarnaast twee publicaties gepresenteerd die je ook mee naar huis krijgt.

 • Het Verbonden Winkelgebied – een handboek gebaseerd op de bevindingen van Collectief Online, een 2-jarig onderzoek naar de kracht van collectieve marketing voor winkelgebieden.
 • Bluepaper Future Retail City Center – met tientallen praktijkvoorbeelden van collectieve initiatieven in winkelgebieden uit het binnen- en buitenland

Het seminar is met name interessant voor ondernemersverenigingen, gemeentelijke vertegenwoordigers en pandeigenaren die in de praktijk werken aan de verbetering van hun winkelgebied. Kom ook, laat je onderdompelen in wat wel en niet werkt bij samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden én neem concrete, praktijkgerichte adviezen mee naar huis!

Meld je hier aan!

Digitale schermen in etalage; do’s & don’ts

Posted on: januari 30th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Om passerende klanten in een winkelstraat de winkel in te krijgen is er onderzoek gedaan door het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam naar digitale schermen in de etalage. Onze senior onderzoeker Tibert Verhagen van het Centre for Market Insights was onderdeel van dit onderzoeksteam samen met een andere HvA onderzoeker Anne Moes.

Welke content geef je op de digitale schermen weer? Wat is het meest effectief? En op welke wijze dient de content te worden weergegeven, juist uitgebreid of eerder beknopt? En trekt dynamische content juist meer bezoekers aan of statische content? Allerlei vragen die beantwoord worden in de blog van Tibert en Anne over digitale content op schermen in je winkel. Lees de blog met de resultaten nu!

Lector Digital Commerce aan het woord bij NOS

Posted on: januari 25th, 2018 by Centre for Market Insights No Comments

Webwinkels willen consumenten waarschuwen: spoedbestellingen zijn niet goed voor het milieu.

Lector Digital Commerce, Jesse Weltevreden, van het Centre for Market Insights gaf op deze statement gisteren zijn visie tijdens het NOS journaal en was te horen bij het NPO 1 radioprogramma Nieuws & Co (vanaf minuut 6:42). Een pakje op dezelfde dag laten bezorgen, is altijd milieuonvriendelijker dan de normale bezorging. Webwinkels geven aan de consument te gaan waarschuwen. Echter kan het bieden van een spoedbezorgoptie wel zorgen voor een goede concurrentiepositie. Makkelijk is het dus niet.

Bekijk hier het gehele item: NOS 20:00 uur journaal 24 januari 2018

Save the date Slotseminar Collectief Online | 7 maart 2018

Posted on: december 22nd, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

De afgelopen tijd hebben onze onderzoekers van het project Collectief Online hard gewerkt aan het ontwikkelen van het Handboek Verbonden Winkelgebied dat tijdens het slotseminar van Collectief Online op woensdag 7 maart 2018, officieel wordt uitgereikt. Het handboek biedt collectieven, centrummanagers & ondernemers handvatten voor het opzetten van een duurzame digitale marketingstrategie van hun winkelgebied.

De eerste resultaten van het onderzoek Collectief Online zijn nu gepubliceerd op de website in de vorm van infographics en interactieve dashboards. De volledige uitkomsten en inzichten van dit onderzoek komen uitgebreid aan bod tijdens het slotseminar in maart.

Noteer de datum daarom alvast in je agenda, meer informatie over het seminar volgt binnenkort!

En de winnaar is?

Posted on: december 12th, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Tijdens de lancering van de Twinkle100 2017 hebben wij een actie uitgezet, waar deelnemers een gratis Data Scientist voor een week konden winnen. De winnaar is inmiddels bekend en het Centre for Market Insights is langs geweest bij iUsed Stores om de marketing analytics uitdaging te bespreken waar ze graag onze ondersteuning voor gebruiken. De komende tijd gaan onze ervaren onderzoekers dan ook hard aan de slag om hun uitdaging met beide handen aan te pakken. Nogmaals, van harte gefeliciteerd iUsed Stores!

Twinkle100
Ook dit jaar heeft de redactie van Twinkle samen met het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam de Twinkle100 samengesteld; hét overzicht van de grootste online retailers in Nederland. Voor het samenstellen van deze ranglijst is er naast de online omzetgegevens, ook onderzoek gedaan naar zaken als bezorgmogelijkheden, gebruik van mobiele applicaties, social media prestaties en betaalmethoden. Maar ook informatie over de e-commerce branche, online zichtbaarheid en het uitbesteden van operationele activiteiten ontbreekt niet.

Hogescholen lanceren Retail Innovation Platform

Posted on: oktober 25th, 2017 by Centre for Market Insights 1 Comment

PERSBERICHT | Vandaag, tijdens DRIVE festival 2017 in Eindhoven, hebben 8 hogescholen waaronder de Hogeschool van Amsterdam, bekend gemaakt te gaan samenwerken op het gebied van retailinnovatie. Van de Stichting Innovatie Alliantie hebben zij een subsidie gekregen om het Retail Innovation Platform in het leven te roepen.

Door ontwikkelingen in technologie, duurzame, sociaal-culturele en demografische trends, staan veel winkeliers voor belangrijke uitdagingen. Innovatie is daarom noodzakelijk. Met dit platform willen de initiatiefnemers d.m.v. praktijkgericht onderzoek, de kennisfunctie van de landelijke Retail Innovatie Agenda invullen. Hiermee hopen zij een impactvolle bijdrage te leveren aan de innovatie in de retailsector. De nadruk van het platform ligt op samenwerking en kennisdeling tussen lectoraten, brancheorganisaties en de retailsector.

Jesse weltevreden, lector Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam en projectleider van dit project: :Praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie door hogescholen kan winkeliers belangrijke inzichten opleveren die hen helpen te innoveren. Onderzoek op hogescholen heeft vaak een lokale of regionale focus en geniet (inter)nationaal nog weinig bekendheid. Met dit platform willen wij onze kennis en expertise bundelen en beter ontsluiten voor de sector.”

Klik hier voor het gehele persbericht.

Voor meer informatie over het Retail Innovation Platform, neem contact op met:
Mayke Steeman ([email protected] – 06 – 21157306)
Jesse Weltevreden ([email protected] – 06 – 10153268)

De nieuwe website is live!

Posted on: oktober 4th, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Vandaag presenteren wij onze nieuwe website. Zo heeft de site een moderne en frisse uitstraling gekregen en is de indeling hier en daar aangepast. Door het gebruik van nieuw beeldmateriaal, meer huisstijlelementen en consistentie in kleurgebruik & typografie, is de site meer in lijn gebracht met de huisstijl van het Centre for Market Insights.

Nieuwe indeling
Naast het ontwerp is ook de structuur van de website verbeterd. Zo kunnen studenten praktische info zoals inloopspreekuren, nieuwe afstudeeropdrachten en de kennisbank nu in één oogopslag terugvinden op de homepage. Maar ook voor bedrijven is de website overzichtelijker én actueler geworden. Zo wordt informatie over een samenwerking met het Centre for Market Insights direct weergegeven en is er een aparte pagina ontwikkeld met actuele en inspirerende datavisualisaties. Ook het laatste nieuws kan je direct terugvinden op de homepage.

Meer weten over een samenwerking met het Centre for Market Insights?
Neem dan contact op met ons.

Lancering 10e editie Twinkle100!

Posted on: september 21st, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

Ook dit jaar heeft de redactie van Twinkle samen met het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam de Twinkle100 samengesteld; h?t overzicht van de grootste online spelers in Nederland. De jubileumuitgave van dit jaar is vandaag gepresenteerd tijdens Shopping Today?2017 in de Fabrique in Utrecht.

Nieuw dit jaar: speel zelf met de data van Twinkle100
Voor het eerst dit jaar biedt de redactie van Twinkle samen met het CMI de mogelijkheid om zelf met de geaggregeerde resultaten van de Twinkle100 aan de slag te gaan via dit?interactieve online dashboard. Hier kun je voor een breed scala aan onderwerpen (bezorgen, betaalmethoden, bezorgopties etc.) eigen dataselecties maken met behulp van variabelen als type bedrijf, branche en ranking in de Twinkle 100.

Win een gratis data scientist voor een week!
Dit jaar het heeft het CMI een interessante actie voor bedrijven in de Twinkle100: een gratis data scientist voor een week. Staat jouw bedrijf dit jaar in de Twinkle100 of heeft jouw bedrijf de ranglijst net niet gehaald? En heeft jouw organisatie een specifieke uitdaging op het gebied van marketing analytics? Stuur ons dan uiterlijk 21 oktober 2017 jouw motivatie via deze actiepagina?en wie weet heb jij dan een van onze toponderzoekers een week lang tot jouw beschikking!

Twinkle100
De Twinkle100 is h?t overzicht van de grootste online retailers in Nederland. Voor het samenstellen van deze ranglijst is er naast de online omzetgegevens, ook onderzoek gedaan naar zaken als bezorgmogelijkheden, gebruik van mobiele applicaties, social media prestaties en betaalmethoden. Maar ook informatie over de e-commerce branche, online zichtbaarheid en het uitbesteden van operationele activiteiten ontbreekt niet. Naast de Twinkle100 worden in de Tweede100 nog eens honderd online retailers gerangschikt. Daarnaast vind je in de Travel30 de grootste online reisverkopers in Nederland.

De Twinkle100 is vanaf nu te bestellen op https://twinkle100.nl/

Cross-Border E-commerce Symposium

Posted on: maart 8th, 2017 by Centre for Market Insights No Comments

We kijken terug op een geslaagd Cross-Border E-commerce Symposium. Hieronder een impressie, de opnames van het seminar en de presentaties.

-Meer foto’s onderaan de pagina-


Samenvatting symposium

Met de toename van het online winkelen, groeit ook het aantal consumenten dat grensoverschrijdende online aankopen doet. Daarnaast neemt ook de buitenlandse concurrentie op de Nederlandse e-commerce markt toe. Om de concurrentie het hoofd te bieden en om verder te kunnen groeien, zullen Nederlandse webwinkels de komende jaren meer moeten inzetten op cross-border e-commerce. Maar waar liggen vooral de kansen voor Nederlandse webwinkels in het buitenland? En hoe goed doen Nederlandse webwinkels het op het gebied van cross-border e-commerce? En welke factoren zijn bepalend voor het succes? Deze vragen zijn op het Cross-border E-commerce Symposium aan bod gekomen.


Opname


cbecongresHier kunt u het symposium
in zijn geheel terugkijken

.

.

.


Presentaties


hvastateofcbeThe State of Crossborder E-commerce in Europe: Nederland versus andere Europese landen
Hoe actief en succesvol zijn Nederlandse webwinkels in cross-border e-commerce ten opzichte van webwinkels in andere Europese landen? Waar is ruimte voor verbetering? Welke Europese markten zijn interessant? Aan de hand van onderzoek onder 10,000 webwinkels in 31 Europese landen geven Sjoukje Goldman en Julia Keuter van de Hogeschool van Amsterdam antwoord op deze vragen..


efglobaltrustmarkGlobal Trust Mark
Jorij Abraham
, Ecommerce Foundation,?over het belang van een Global E-commerce Trustmark voor webwinkels.

.

.

.


noppies

Case study
Erwin Hammer van?Noppies?deelt cross-border e-commerce praktijkervaring.

.

.

.


crossbordertoolCrossbordertool
Hans Siebum van SalesSupply en voorzitter van de Cross-border Expertgroep van ShoppingTomorrow presenteert de Crossbordertool. De 24 leden van de expertgroep hebben een webtool gebouwd op drie hoofd componenten: (1) marketing & marketplaces, (2) logistiek & fulfilment, en (3) lokalisatie en klantenservice. Met deze online tool kunnen webwinkels gepersonaliseerde, praktische handvatten krijgen hoe zij hun e-commerce activiteiten kunnen uitrollen in Frankrijk of Spanje.


hvacbesuccessCrossborder Strategy & Success
Jesse Weltevreden?van de Hogeschool van Amsterdam gaat aan de hand van de resultaten van een online enqu?te onder circa 1.000 Europese webwinkels dieper in op het crossborder e-commerce succes van e-retailers en de achterliggende factoren.

.


kpnVisie KPN op Crossborder E-commerce
Edward Ho van KPN, ??n van de sponsoren van het Crossborder Ecommerce in Europe project van de Hogeschool van Amsterdam deelt de visie van KPN op cross-border e-commerce.

.

.


poll2

.

Resultaten polls symposium
Tijdens het symposium is via een interactieve poll een aantal vragen aan de zaal gesteld. Bekijk hier de resultaten.

.

.


symposium-8-mrt-17-126

Foto Paneldiscussie
Onder leiding van Jesse Weltevreden gingen o.a. Hans Siebum, Laura van Nigtevegt, Daan Giesen en Sjoukje Goldman met elkaar en met de zaal in discussie over cross-border e-commerce.

.

.Foto’s


“Merkpositionering” Beste marketing studieboek van het jaar!

Posted on: december 16th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Op dinsdagavond 7 december reikte Platform Innovatie in Marketing in de RAI in Amsterdam voor de tweede keer een prijs uit voor het beste marketingstudieboek van 2016. Als beste is verkozen het boek “Merkpositionering“, dat geschreven is door lector Karel Jan Alsem van de Hanzehogeschool / Rijksuniversiteit Groningen en Onderzoeker Erik Kostelijk van het lectoraat Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam.

Criteria: praktisch toepasbaar;?innovatief en?inhoudelijk verrijkend, met goed gebruik van wetenschappelijke inzichten.

Lees meer op Platform Innovatie in Marketing

Subsidie voor onderzoek naar de stadslogistiek van de toekomst

Posted on: april 15th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

De Hogeschool van Amsterdam, Field Factors, APPM en EsperantoXL ontvangen subsidie voor een ontwerpend onderzoek naar de Amsterdamse stadslogistiek van de toekomst. De subsidie is toegekend door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het KennisDC Logistiek. De resultaten van het onderzoek worden in september gepresenteerd op het congres Innovatie Ontketend Smart Logistics van de Kamer van Koophandel.

Amsterdam in 2050
Het is 2050: Consumenten kopen, 24-uur per dag, 7 dagen in de week, voornamelijk mobiel en online. De toename van e-commerce heeft een enorme groei van het bestelverkeer in Amsterdam tot gevolg gehad. Niet alleen de klant is ?slimmer?, ook de fysieke infrastructuur is aanzienlijk verandert. Er zijn intelligente transportsystemen waardoor voertuigen autonoom en onbemand kunnen rijden. Deze ontwikkelingen in acht genomen: hoe ziet de stadslogistiek in Amsterdam er dan uit?

Stadslogistiek op Maat
Het doel van het project ?Stadslogistiek op Maat? is om voor onder andere beleidsmakers, logistieke bedrijven, afnemers van logistieke diensten en ruimtelijke ontwerpers een visueel schetsboek te maken met oplossingen voor een zero emissie stadslogistiek in Amsterdam. Hierin wordt antwoord gegeven op de vragen ?wat gaat er met de stadslogistiek in Amsterdam gebeuren? en ?welke effecten zijn er op de openbare ruimte in autovrij Amsterdam?.

Consortium
Naast Field Factors, APPM, EsperantoXL en de lectoraten Online Ondernemen en City Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam participeren de Kamer van Koophandel en Amsterdam Economic Board in het project.

Meedenken
Op 19 april (15:00-18:00 uur) vindt in Amsterdam (Zuidpark) een eerste workshop plaats. Hier worden bedrijven en beleidsmakers uitgenodigd mee te denken over oplossingen voor stadslogistiek Amsterdam. Interesse om deel te nemen? Meldt u dan nu aan via deze link: SOM Expertmeeting 19/04

Meer informatie
Voor nadere informatie of vragen over het project kunt u contact opnemen met:
Wilrik Kok – directeur Strategie & Ontwikkeling Field Factors
M: +31 6 24 89 35 99
E: [email protected]

Saskia Stoker ? Onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
M: +31 6 14 64 08 40
E: [email protected]

Twinkle100 maakt kwaliteitsslag met Hogeschool van Amsterdam

Posted on: april 11th, 2016 by Centre for Market Insights No Comments

Meer data, betere data

Woerden, 11 april 2016

Voor de samenstelling van de Twinkle100 2016, de lijst met de grootste online retailers in Nederland naar omzet, is de redactie een samenwerking aangegaan met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast wordt de lijst uitgebreid met deTweede100 en de Travel50. De Twinkle100 2016 verschijnt op 22 september en wordt gelanceerd tijdens Shopping Today.

Twinkle publiceert in september alweer de negende editie van de Twinkle100, de lijst met de grootste online retailers in Nederland naar omzet. Voor de honderd runners-up in retail is er de Tweede100. Uiteraard worden ook de grootste online reisverkopers in Nederland opnieuw gerangschikt, in de Travel50. De redactie weet zich dankzij de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam gegarandeerd van een professionele onderzoekspartner. Het veldwerk wordt verricht door studenten Commerci?le Economie en onderzoekers van het lectoraat Online Ondernemen.

?Ik heb de Twinkle100 altijd gezien als een journalistieke uitgave en werkte daarvoor in de afgelopen jaren samen met verschillende journalisten?, licht hoofdredacteur Marieke Verdonk toe. ?Het project neem een dusdanige omvang aan dat een professionaliseringslag nodig is die je van de zogeheten ??npitters niet kunt verwachten. Vooral als het gaat om de verwerking en opslag van de data. Het Centre for Market Inisghts (CMI), het onderzoeksbureau van de opleiding Commerci?le Economie en het lectoraat Online Ondernemen van de HvA, heeft daar de middelen en mensen voor. Overigens blijft het op deze manier een journalistiek product. Het is een gedegen vorm van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.?

Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen aan de HvA: ?De Twinkle100 is een begrip onder e-commerce bedrijven in Nederland, waar elk jaar weer reikhalzend naar wordt uitgekeken. Wij zijn dan ook verheugd dat Twinkle ons gevraagd heeft te helpen met de 2016- uitgave. Een team van onderzoekers en studenten staat klaar om samen met Twinkle de ranglijst van grootste online retailers en travelpartijen te bepalen. Voor studenten is het een prachtig project om hun onderzoeksvaardigheden verder aan te scherpen en meer te leren over de Nederlandse e-commerce markt!?

Aangepaste definitie
Om het overzicht eenduidiger en overzichtelijker te maken, heeft de redactie een aantal inhoudelijk wijzigingen doorgevoerd. Zo zal de ranking niet meer op holdingniveau worden samengesteld. Ondernemingen die onder een holding vallen maar een eigen e-commerce organisatie hebben, krijgen een eigen plek op de lijst. Stonden er in de vorige edities alleen organisaties op de lijst met een kantoor in Nederland, vanaf dit jaar neemt de redactie ook buitenlandse spelers mee die zich nadrukkelijk op de Nederlandse markt richten. Het gaat dan om de online omzet die ze op de Nederlandse markt behalen. Om opgenomen te worden in de retaillijst moet een partij goederen verkopen, primair aan consumenten.

.

— EINDE BERICHT —

Voor nadere informatie of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de redactie of de HvA.
Marieke Verdonk ? hoofdredacteur Twinkle
T. 0348-485081
M: 06-13169911
E. [email protected]

Arjan van Oosterhout ? projectmanager Twinkle100
T. 0348-485081
M: 06-38043485
E. [email protected]

Dr. Jesse Weltevreden ? Lector Online Ondernemen
M: 06 -10153268
E. [email protected]

Over de Twinkle100
De Twinkle100 is de lijst met de grootste online retailers en travelpartijen in Nederland naar omzet. Naast de online omzet staan er in de publicatie infographics over het binnen- en buitenlandse e-commerce landschap, gegevens over toeleveranciers, informatie over pageviews, sociale media-accounts, laadtijden, conversiepercentages en nog veel meer. De lijst wordt jaarlijks in september gepubliceerd en onthuld tijdens Shopping Today.
www.twinkle100.nl

Cmihva.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. Privacyverklaring

Accepteren
X